Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2018 (85)
Ноември 2018 (174)
Октомври 2018 (173)
Септември 2018 (42)
Август 2018 (59)
Юли 2018 (153)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по АНД № 1251-2018
                                              Р Е Ш Е Н И Е № 473
В ИМЕТО НА НАРОДА
гр.Видин  23.11.2018 год.
   Видински районен съд, наказателна колегия, в публичното заседание на двадесет и пети октомври през две хиляди и осемнадесета година в състав:
                                                           Председател: Мариела Йосифова                                     
при секретаря К.Илиева и в присъствието на прокурора ................................ като разгледа докладваното от съдия Йосифова АНД № 1251 по описа за 2018 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:
              Производството по делото е с правно основание по чл.59 и сл.от ЗАНН.
            Административно-наказателното производство е с правно основание по чл.59, ал.1 и сл. от ЗАНН.
             Образувано е по жалба на Ц.Б.И. ***, подадена против наказателно постановление №18-0953-000952/19.09.18 г. на Началник група в сектор ПП при ОДМВР Видин. 
            Жалбоподателят моли да бъде отменено обжалваното наказателно постановление, като неправилно и незаконосъобразно.
            В съдебно заседание жалбоподателят  се явява лично и моли за отмяна на НП.
            За наказващият орган  се явява процесуален представител, който моли за потвърждаване на обжалваното НП.
            От приложените по делото писмени доказателства и показанията на разпитаният свидетел В.А. – актосъставител и св. М. Иванова, съдът приема за установено следното:
            На 10.09.2018г.  св. А. е съставил АУАН на жалбоподателя , за това , че на 10.09.2018г.  в гр.Видин  като водач на лек автомобил Ситроен Берлинго с рег. № ВН 0428 АК на кръстовището на ул.Широка и ул. Христо Ботев , регулирано със светофарна уредба , работеща в нормален режим е навлязъл при забраняващ сегнал – червена светлина в кръстовището и е блъснат в предна дясна врата от намиращият се от дясната му страна , навлизащ в движението лек автомобил с което е реализирал ПТП с мат. Щети по двата автомобила.
            Въз основа на съставения АУАН е издадено и атакуваното наказателно постановление с което за нарушение на чл.6 т.1  от ЗДвП на основание чл. 179 ал.2 във вр. ал.1  т.5 от ЗДвП  на жалбоподателя е наложена Глоба в размер на 200 лева.
            С оглед изложеното съдът приема, че жалбата е подадена в установения в закона срок и от надлежно лице, поради което същата се явява допустима.
Разгледана по същество същата се явява неоснователна.
От разпитания в съд. заседание свидетел - актосъставителя – св. Б., както и от показанията на св. А. се установи по безспорен и несъмнен начин, че жалбоподателят е осъществил деянието-предмет на административно-наказателното производство, както от обективна, така и от субективна страна.Същият заяви , че акта е съставен въз основа на снети устни сведения както от другия участник в ПТП-то , така и от жалбоподателя, като са съобразени следите от удара по автомобилите.
Съдът дава вяра на свидетеля, като намира същия за безпристрастен, а  изложените от същия показания за последователни, логични, непротиворечиви  и  относими към предмета на делото.
Горното се установява и от приложените по делото писмени доказателства.
Твърденията на жалбоподателя, че не е извършил деянията, осъществяващи състави на административни нарушения не се доказаха. В съдебно заседание бе разпитана св. Иванова , която е съпруга на жалбоподателя. Същата дава показания , че е присъствала на инцидента и не отговаря на истината описаното в АУАН, че мъжът й е навлязал в кръстовището на червена светлина.
Съдът не дава вяра и не кредитира показанията на свидетелката , тъй като същите се опровергават от другите събрани по делото доказателства , като намира показанията на Иванова за повлияни от близката роднинска връзка на същата с жалбоподателя.
                        Предвид гореизложеното, съдът намира, че описаното деяние в съставения против жалбоподателя акт  се доказва по безспорен и несъмнен начин.
Наложеното наказание е предвиденото от закона. При индивидуализиране на наказанието административно наказващият орган правилно е отчел всички смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства, съобразил се е с правната норма на чл. 12 от ЗАНН, както и с тази на чл. 27 от ЗАНН. Наложеното наказание е съразмерно на извършеното нарушение.
По гореизложените съображения Съдът намира, че Наказателно постановление №18-0953-000952/19.09.18 г. на Началник група в сектор ПП при ОДМВР Видин следва да бъде  потвърдено.
                  Водим от горното Съдът,
                                    Р             Е            Ш            И :
 ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №18-0953-000952/19.09.18 г.  на Началник група в сектор ПП при ОДМВР Видин, с което на жалбоподателя- Ц.Б.И. *** за нарушение на   чл.6 т.1  от ЗДвП на основание чл. 179 ал.2 във вр. ал.1  т.5 от ЗДвП    е наложена Глоба в размер на 200 лева.
 Решението може да бъде обжалвано пред АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-ВИДИН по реда на глава дванадесета от АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните.       
РАЙОНЕН СЪДИЯ :
Версия за печат
Свързани страници