Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2018 (85)
Ноември 2018 (174)
Октомври 2018 (173)
Септември 2018 (42)
Август 2018 (59)
Юли 2018 (153)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
определение по АНД № 1498-2018
П Р О Т О К О Л
гр.Видин, 05.12.2018 г.
Видинският районен съд в публично съдебно заседание на пети декември две хиляди и осемнадесета година в състав:
                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНДРЕЙ ДЕЧЕВ
                                            Съдебни заседатели: 1.
                                                                                      2.
при участието на секретаря П. Йорданова........................................
и прокурор ....................................................................................
сложи за разглеждане АНД № 1498 по описа за 2018 година
докладвано от СЪДИЯ ДЕЧЕВ
На именното повикване в 09:30часа се явиха:
Жалбоподателя Масут Учар редовно призован чрез защитника си, не се явява и не изпраща представител.
За Административно наказващия орган – ИА Автомобилна Администрация - Видин редовно призовани, представител не се явява.
Актосъставителят А.М.П. редовно призован, не се явява.
СЪДЪТ намира, че ход на делото не следва да се дава, а жалбата трябва да се остави без разглеждане като недопустима и производството по делото да се прекрати. Жалбата не изхожда от лице с правен интерес от обжалване на наказателното постановление, тъй като е наложена глоба на физическо на лице Франтишек Ставицки, а жалбата е подадена от „ТОРМ” ООД и не е налице валидно процесуално представителство. Жалбата се явява просрочена, тъй като наказателното постановление е връчено на нарушителя на 11.10.2018г., а видно от пощенско клеймо същата е подадена на 05.11.2018г., а седмодневния срок за обжалване е изтекъл на 18.10.2018г., което прегражда възможността на нарушителя да обжалва наказателното постановление.
Водим от горното СЪДЪТ                             
О П Р Е Д Е Л И :
НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на „ТОРМ” ООД като недопустима.
ПРЕКРАТЯВА производството по АН дело № 1498/2018г. по описа на Районен съд Видин.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в седмодневен срок от съобщенията пред ВАС.
Протоколът написан в съдебно заседание, приключило в 09:42часа.  
                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ:       
                                                  СЕКРЕТАР:
Версия за печат
Свързани страници