Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Юни 2019 (124)
Май 2019 (156)
Април 2019 (154)
Март 2019 (196)
Февруари 2019 (134)
Януари 2019 (154)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
споразумение по НОХД № 1509-2018
П  Р  О  Т  О  К  О  Л
гр. Видин, 29.11. 2018г.
Видинският районен съд………………………...….............в публично
съдебно заседание на 29 ноември 2018година.
                     Председател: МАРИЕЛА ЙОСИФОВА
                                       Съдебни заседатели:
при участието на секретаря………Красимира Илиева
прокурора      Теодор Николов ........……….сложи за разглеждане
НОХД  1509...........  по описа за 2018год. докладвано
от Съдия ЙОСИФОВА.
На именното повикване в  14.35 часа се явиха:
За Районна прокуратура Видин прокурор Теодор Николов.
Подсъдимия И.С.И.- редовно призована- се явява лично и с адв. Л.И., упълномощен с пълномощно от днес.
СВИДЕТЕЛИТЕ
В.М.М.– редовно призован-  се явява.
М.К.Р.– редовно призован-   се явява.
В.Ц.А.- редовно призован-  се явява.
В.Е.А.- редовно призован- не се явява.
ПО ХОДА НА ДЕЛОТО.
          ПРОКУРОРЪТ: Моля да се даде ход на делото.
          Адв. Л.И.: Също. Моля да се даде ход на делото.
          ПОДСЪДИМИЯ И.И.: Моля да се даде ход на делото.  
              Съдът                           ОПРЕДЕЛИ:
                                        ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО
              Снема самоличността на подсъдимия.
              И.С.И., роден на ***г. в гр.Видин,  с постоянен адрес-***, българин, български гражданин, средно образование, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН **********.
              Самоличността се сне  от лична карта № 647284376  издадена на 14.12.2017год. от МВР-Видин, след което същата се върна на подсъдимия.
              СНЕМА самоличността на свидетеля:
В.М.М.–37год.,б.р.
М.К.Р.–26год.,б.р.
В.Ц.А.- 43год.,б.р.
          На свидетелите се разясни отговорността по чл.290 от НК и същите обещаха да говорят истината, след което се изведоха от залата.   
          На основание чл.274, ал.1 от НПК на страните се разясни правото им на отводи срещу членовете на състава, както и правата по чл.275 от НПК.    
              ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания по чл.274. Със защитата на подсъдимия сме сключили споразумение, поради което моля да освободите свидетелите.
         Адв. Л.И.: Също. Нямам искания за отводи. По хода на съдебното следствие заявявам, че сме постигнали споразумение с обвинението.
         ПОДСЪДИМИЯ И.: Нямам искания за отводи на състава. Желая да се гледа делото и да се сключи споразумение. Получил съм препис от обвинителният акт в срок.
С оглед становищата на страните и предвид постигнатото от тях съгласие за разглеждане на делото по реда на глава 29 от НПК, съдът счита, че явилите се свидетели  следва да бъде освободени, за което
 ОПРЕДЕЛИ:
Освобождава явилите се свидетели.
          ПРОКУРОРЪТ: Постигнали сме споразумение със  защитника на подсъдимия И.С.И. по силата на което, подсъдимия И.С.И., родена на ***г. в гр.Видин,  с постоянен адрес-***, българин, български гражданин, средно образование, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН ********** се  признава за ВИНОВЕН в това, че на 17.11.2018г в гр.Видин, по  ул.”Цар Иван Асен ІІ” срещу блок № 5 на ж.к.Баба Тонка” в посока към автосервиз „КРЕЗ” управлявал МПС – лек автомобил марка „Фолксваген”, модел”Голф” с ДК№ ВН 0090 АК, лична  собственост след употреба на наркотично вещество по смисъла на чл.3, ал.1,т.1 и ал.2 от Закон за контрол върху наркотичните вещества  и прекурсорите/ЗКНВП/ във връзка с приложение № 1- Списък № 1-„Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина” към чл.3, т.1 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични / НРКРВН/, а именно: канабис, установено по надлежния ред с техническо средство Дрегер “Drug Test” 5000  с фабричен № ARJM- 0041, проба № 129 от 17.11.2018г. - престъпление по чл.343 б, ал.3 от НК, за което и на основание чл.343б, ал.3 от НК във връзка с чл.55, ал.1,т.1 във връзка с чл.36 от НК се съгласява да му се наложи и да изтърпи наказание „Лишаване от свобода” за срок от ТРИ МЕСЕЦА, изпълнението на което на основание чл.66, ал.1 от НК да бъде отложено за срок от ТРИ ГОДИНИ., считано от влизане на споразумението в сила.
          На основание чл. 55, ал.3 от НК подсъдимия И.С.И. със снета  по делото самоличност се съгласява да не и се налага по лекото предвидено наказание, а именно”глоба”.
           Подсъдимата И.С.И. със снета  по делото самоличност се съгласява на основание чл.343 г от НК да бъде лишена от право да управлява МПС за срок от   ШЕСТ МЕСЕЦА, като се зачете изтърпяното до момента по административен ред.
 
 Моля съда да съобрази, че така предложеното споразумение не противоречи на закона и морала, да одобри същото и да прекрати съдебното производство.  
АДВ. Л.И.: Предложеното споразумение е всеобхватно и отговаря на изискванията на Закона, моля съда да го одобри.
ПОДСЪДИМИЯ И.: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Наясно съм с последиците от споразумението, съгласен съм с него. Отказвам се от разглеждане на делото по общия ред. Заявявам, че доброволно ще подпиша споразумението.
На основание чл.382, ал.6 от НПК, Съдът вписва съдържанието на окончателното споразумение.
          ПОДСЪДИМИЯ  И.С.И., родена на ***г. в гр.Видин,  с постоянен адрес-***, българин, български гражданин, средно образование, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН ********** се  признава за ВИНОВЕН в това, че на 17.11.2018г в гр.Видин, по  ул.”Цар Иван Асен ІІ” срещу блок № 5 на ж.к.Баба Тонка” в посока към автосервиз „КРЕЗ” управлявал МПС – лек автомобил марка „Фолксваген”, модел”Голф” с ДК№ ВН 0090 АК, лична  собственост след употреба на наркотично вещество по смисъла на чл.3, ал.1,т.1 и ал.2 от Закон за контрол върху наркотичните вещества  и прекурсорите/ЗКНВП/ във връзка с приложение № 1- Списък № 1-„Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина” към чл.3, т.1 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични / НРКРВН/, а именно: канабис, установено по надлежния ред с техническо средство Дрегер “Drug Test” 5000  с фабричен № ARJM- 0041, проба № 129 от 17.11.2018г. - престъпление по чл.343 б, ал.3 от НК, за което и на основание чл.343б, ал.3 от НК във връзка с чл.55, ал.1,т.1 във връзка с чл.36 от НК подсъдимия И.С.И. със снета  по делото самоличност се съгласява да му се наложи и да изтърпи наказание „Лишаване от свобода” за срок от ТРИ МЕСЕЦА, изпълнението на което на основание чл.66, ал.1 от НК да бъде отложено за срок от ТРИ ГОДИНИ., считано от влизане на споразумението в сила.
          На основание чл. 55, ал.3 от НК подсъдимия И.С.И. със снета  по делото самоличност се съгласява да не и се налага по лекото предвидено наказание, а именно”глоба”.
           Подсъдимата И.С.И. със снета  по делото самоличност се съгласява на основание чл.343 г от НК да бъде лишена от право да управлява МПС за срок от   ШЕСТ МЕСЕЦА, като се зачете изтърпяното до момента по административен ред.
СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:
ПОДСЪДИМ:                                                          АДВОКАТ:
/И.И./                     /ЛЮБЕН И./
                                               ПРОКУРОР:
                                                           /ТЕОДОР НИКОЛОВ/
          Съдът намира, че така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала, същото е допустимо с оглед разпоредбите на чл.381,ал.2 от НПК. Със същото не са причинени имуществени вреди, за което и на основание чл.384,ал.1 във връзка с чл.382, ал.7 от НПК,
съдът ОПРЕДЕЛИ: 
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между представителя на РП- Видин, подсъдимия И.И. и адвокат защитника му Любен И. ***.
Споразумението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Прекратява производството по НОХД № 1509/2018г. по описа на Видински районен съд.
            Протоколът написан в съдебно заседание на 29.11.2018год. и заседанието завърши в  14.50 часа.
           РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                СЕКРЕТАР:
Версия за печат
Свързани страници