Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2018 (85)
Ноември 2018 (174)
Октомври 2018 (173)
Септември 2018 (42)
Август 2018 (59)
Юли 2018 (153)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
споразумение по НОХД № 781-2018
П Р О Т О К О Л
гр.Видин, 13.11.2018 г.
Видинският районен съд в публично съдебно заседание на тринадесети ноември две хиляди и осемнадесета година в състав:
                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕРОНИКА СТАНКОВА
                                            Съдебни заседатели: 1.
                                                                                      2.
 
при участието на секретаря В. У. и прокурора Илияна Целова
сложи за разглеждане НОХД № 781 по описа за 2018 година, докладвано от СЪДИЯ СТАНКОВА
На именното повикване в 11.00 часа се явиха:
За Районна прокуратура – Видин се явява прокурор Целова.
Подсъдимият Е.П.П. се явява лично, доведен от органите на ОЗО – Видин.
В залата се явява адв. С.И.И., вписана под № 559 в НРПП, определена с писмо на АС при АК – Видин изх. № 738/27.09.2018г. и назначена с определение от закрито съдебно заседание на 28.09.2018г. за служебен защитник на подсъдимия Е.П.П..
ПО ХОДА НА РАЗПОРЕДИТЕЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ.
ПОРКУРОРЪТ: Моля да дадете ход на разпоредителното заседание.
АДВ. И.: Моля да дадете ход на разпоредителното заседание.
ПОДСЪДИМИЯТ: Моля да дадете ход на разпоредителното заседание.
Съдът
ОПРЕДЕЛИ:
ДАВА ХОД НА РАЗПОРЕДИТЕЛНО ЗАСЕДАНИЕ.
Съдът разяснява правата на страните по чл.248 от НПК и ги уведомява, че следва да вземат отношение по въпросите по чл.248, ал.1 от НПК.
 ПРОКУРОРЪТ: Няма процесуални пречки за даване ход на разпоредителното заседание. Делото е подсъдно на Районен съд – Видин. Считам, че няма основание за прекратяване и спиране на наказателното производство. На досъдебното производство не е допуснато съществено отстранимо нарушение на процесуалните правила, ограничило правата на страните. Имам искане по чл.248, ал.1, т.4 от НПК, тъй като сме постигнали споразумение със защитника и подсъдимия. Нямам искания за разглеждане на делото при закрити врати, тъй като не са налице основанията за това. С оглед факта, че ще бъде постигнато споразумение и делото ще приключи по реда на глава ХХІХ НПК нямам искания за събиране на нови доказателства. Считам, че няма пречка съда да се произнесе с определение, с което да премине в съдебната фаза на наказателния процес. Желая съдебното заседание за приключване на делото със споразумение по реда на глава ХХІХ НПК да бъде разгледано незабавно след провеждане на разпоредителното заседание.
АДВ. И.: Делото е подсъдно на Районен съд – Видин. Няма основания за прекратяване и спиране на съдебното производство. Нямаме възражения за допуснати нарушения на процесуалните правила на досъдебното производство. Искам делото да приключи със споразумение. Не са налице основания за разглеждане на делото при закрити врати. Нямам искания за събиране на нови доказателства. Желая съдебното заседание за приключване на делото със споразумение по реда на глава ХХІХ НПК да бъде разгледано незабавно след провеждане на разпоредителното заседание.
ПОДСЪДИМИЯТ: Поддържам казаното от защитника относно всички визирани обстоятелства визирани в чл.248, ал.1 НПК. Заявявам, че съм получил препис от обвинителния акт. Признавам се за виновен и желая да се сключи споразумение по предложените ми параметри от Представителя на Районна прокуратура – Видин.
Съдът след като съобрази становищата на страните по чл.248, ал.1 от НПК и данните по делото установи следното:
Настоящото дело е подсъдно на Районен съд – Видин. Не са налице основания за прекратяване и спиране на наказателното производство. На досъдебното производство не е допуснато съществено отстранимо процесуално нарушение ограничило правата на страните. С оглед изразеното съгласие и изявление от страна на страните, че са постигнали споразумение съдът намира, че делото следва да бъде разгледано по реда на глава ХХІХ от НПК, като същото се състои незабавно след провеждане на разпоредителното заседание. Не са налице основания за разглеждане на делото при закрити врати. Не следва да бъдат събирани нови доказателства.
На основание чл.252 от НПК съдът пристъпва към разглеждане на делото незабавно по реда на глава ХХІХ НПК.
СНЕМА самоличността на подсъдимия:
Е.П.П., роден на *** ***, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес:***, българин, с българско гражданство, със средно образование, месторабота: ***, неженен, неосъждан, с ЕГН: **********.
Самоличността на подсъдимия се удостовери от ЛК № ***, издадена на 01.12.2017 г. от МВР-Видин, след което се върна на същия.
ПОДСЪДИМИЯТ: Получил съм препис от обвинителния акт преди повече от седем дни.
ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания по чл.274 от НПК. На основание чл.275 от НПК правя искане делото да приключи по реда на глава ХХІХ от НПК, тъй като със защитата и подсъдимия сме постигнали споразумение относно вината на същия, както и съответното наказание, което следва да му бъде наложено.
АДВ. И.: Нямам искания по чл.274 от НПК. Поддържам направеното искане от представителя на РП-Видин.
ПОДСЪДИМИЯТ: Нямам искания за отводи. Желая делото да приключи със споразумение.
ПРОКУРОРЪТ: Със защитата и подсъдимия постигнахме съгласие относно виновността на последния, както и налагане на съответно наказание, което има следния вид:
 Подсъдимият Е.П.П., роден на *** ***, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес:***, българин, с българско гражданство, със средно образование, месторабота: ***, неженен, неосъждан, с ЕГН: ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че на 03.05.2018г. в гр. Видин, обл. Видин, на ул. "Теодосий Търновски" пред дом № 30, при управление на МПС, марка „Ауди", модел „80" с Рама №WAUZZZ8AZLA209145, лична собственост, си служил с два броя    табели с регистрационен № ВН99-22ВВ, поставени на определените за поставяне на регистрационни табели места на автомобила, издадени за друго моторно превозно средство, а именно лек автомобил, марка „БМВ", модел„318И" с Рама № WBACA31010FB04388, собственост на П. И. *** – престъпление по чл.345, ал.1 от НК, за което и на основание чл.345, ал.1, във вр. с чл.54 от НК се съгласява да му бъде наложено и да изтърпи наказание „ГЛОБА” в размер на 500 (петстотин) лева.
Подсъдимият Е.П.П., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, с българско гражданство, със средно образование, месторабота: „Олимекс" ЕООД - с. Покрайна, неженен, неосъждан, с ЕГН: ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че на 03.05.2018 г. в гр. Видин, обл. Видин, по ул. "Теодосий Търновски" пред дом № 30, в посока към блок „Кокиче", управлявал МПС, марка „Ауди", модел „80" с Рама №WAUZZZ8AZLA209145, лична собственост, което не е регистрирано по съответния ред съгласно, Наредба № І-45 от 24 март 2000 г. за регистриране, отчет и пускане в движение на МПС и ремаркетата теглени от тях и реда за предоставяне на данни за регистрираните ППС – престъпление по чл.345, ал.2, във вр. с ал.1 от НК, за което и на основание чл.345, ал.2, във вр. с ал.1, във вр. с чл.54  от НК се съгласява да му бъде наложено и да изтърпи наказание „ГЛОБА” в размер на 500 (петстотин) лева.
Страните се споразумяват на основание чл.23, ал.1 от НК на подсъдимия Е.П.П., със снета поделото самоличност да бъде наложено едно общо наказание – най-тежкото измежду наложените с настоящата присъда, а именно: „ГЛОБА” в размер на 500 (петстотин) лева.
На основание чл.53, ал.1, б.”а” от НК ОТНЕМА в полза на Държавата веществените доказателства, а именно: 2 (два) броя регистрационни табели с № ВН 9922 ВВ, които да бъдат изпратени на Сектор ПП към ОДМВР – Видин.
ПОДСЪДИМИЯТ: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от споразумението. Съгласявам се с тях, за което доброволно ще подпиша същото, както и се отказвам от разглеждане на делото по общия ред.
На основание чл.382, ал.6 от НПК съдът ВПИСВА съдържанието на окончателното споразумение:
Подсъдимият Е.П.П., роден на *** ***, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес:***, българин, с българско гражданство, със средно образование, месторабота: ***, неженен, неосъждан, с ЕГН: ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че на 03.05.2018г. в гр. Видин, обл. Видин, на ул. "Теодосий Търновски" пред дом № 30, при управление на МПС, марка „Ауди", модел „80" с Рама №WAUZZZ8AZLA209145, лична собственост, си служил с два броя    табели с регистрационен № ВН99-22ВВ, поставени на определените за поставяне на регистрационни табели места на автомобила, издадени за друго моторно превозно средство, а именно лек автомобил, марка „БМВ", модел„318И" с Рама № WBACA31010FB04388, собственост на П. И. *** – престъпление по чл.345, ал.1 от НК, за което и на основание чл.345, ал.1, във вр. с чл.54 от НК се съгласява да му бъде наложено и да изтърпи наказание „ГЛОБА” в размер на 500 (петстотин) лева.
Подсъдимият Е.П.П., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, с българско гражданство, със средно образование, месторабота: „Олимекс" ЕООД - с. Покрайна, неженен, неосъждан, с ЕГН: ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че на 03.05.2018 г. в гр. Видин, обл. Видин, по ул. "Теодосий Търновски" пред дом № 30, в посока към блок „Кокиче", управлявал МПС, марка „Ауди", модел „80" с Рама №WAUZZZ8AZLA209145, лична собственост, което не е регистрирано по съответния ред съгласно, Наредба № І-45 от 24 март 2000 г. за регистриране, отчет и пускане в движение на МПС и ремаркетата теглени от тях и реда за предоставяне на данни за регистрираните ППС – престъпление по чл.345, ал.2, във вр. с ал.1 от НК, за което и на основание чл.345, ал.2, във вр. с ал.1, във вр. с чл.54  от НК се съгласява да му бъде наложено и да изтърпи наказание „ГЛОБА” в размер на 500 (петстотин) лева.
Страните се споразумяват на основание чл.23, ал.1 от НК на подсъдимия Е.П.П., със снета поделото самоличност да бъде наложено едно общо наказание – най-тежкото измежду наложените с настоящата присъда, а именно: „ГЛОБА” в размер на 500 (петстотин) лева.
На основание чл.53, ал.1, б.”а” от НК ОТНЕМА в полза на Държавата веществените доказателства, а именно: 2 (два) броя регистрационни табели с № ВН 9922 ВВ, които да бъдат изпратени на Сектор ПП към ОДМВР – Видин.
ПОДСЪДИМ:                              СЛУЖЕБЕН ЗАЩИТНИК:
           /Е. П./                                                / С. И./
ПРОКУРОР:
          /И. Целова/
Съдът намира, че така постигнатото споразумение, не противоречи на закона и морала, същото е допустимо с оглед разпоредбата на чл.381, ал.2 от НПК. Със същото не са причинени имуществени вреди, които да бъдат репарирани, за което и на основание чл.384, ал.1 във вр. с чл.382, ал.7 от НПК
ОПРЕДЕЛИ:
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между представителя на Районна прокуратура – Видин, подсъдимия Е.П. и служебния защитник С.И..
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 781/2018 г. по описа на Видински районен съд.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
Протоколът написан в съдебно заседание в 11.20 часа.
РАЙОНЕН СЪДИЯ:
СЕКРЕТАР:
Версия за печат
Свързани страници