Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2018 (85)
Ноември 2018 (174)
Октомври 2018 (173)
Септември 2018 (42)
Август 2018 (59)
Юли 2018 (153)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
определение по НОХД № 795-2018
П Р О Т О К О Л
гр.Видин, 13.11.2018 г.
Видинският районен съд в публично съдебно заседание на тринадесети ноември две хиляди и осемнадесета година в състав:
                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНДРЕЙ ДЕЧЕВ
                                            Съдебни заседатели: 1.
                                                                                      2.
 
при участието на секретаря П. Й.........................................
и прокурор Р. Маркова...........................................................
сложи за разглеждане НОХ № 795 по описа за 2018 година
докладвано от СЪДИЯ ДЕЧЕВ
На именното повикване в 09:00 часа се явиха:
За РП Видин се явява прокурора Р. Маркова.
ПОДСЪДИМИЯТ Р.Г.Д., нередовно призован, не се явява. Призовката на същия е върната в цялост, с отбелязване, че лицето не е намерено на адреса.
Ощетено юридическо лице К.Й.Ц. редовно призована, не се явява. Представлява се от АДВ. АСПАРУХ ТОМОВ от САК с пълномощно от по рано.
СЪДЪТ
                         О П Р Е Д Е Л И:
НАЗНАЧАВА АДВ. Г.П. ***, вписан под № 5916 в Националния регистър за правна помощ за служебен защитник на подсъдимия Р.Г.Д..
ПРОКУРОРЪТ- Моля, да не се дава ход на делото, поради нередовното призоваване и неявяването на подсъдимия. Моля, същия да бъде доведен принудително.
АДВ. ТОМОВ – Моля, да не се дава ход на делото.
АДВ. П. – Моля, да не се дава ход на делото, поради нередовното призоваване на подзащитния ми.
СЪДЪТ след като изслуша страните и след като се запозна с материалите по делото установи, че подсъдимият и ощетеното юридическо лице и 6 – тима от свидетелите, видно от списъка на лицата за призоваване живеят в района на друг съд, а именно Софийски районен съд, като двама от свидетелите живеят в гр. Лом, в района на Районен съд Лом, един в района на гр. Димово, в районен съд Белоградчик и един в района на гр. Пещера, в Районен съд Пещера, поради изложеното и с оглед спазване на бързина на процеса и приключване на делото съдът намира, че е налице хипотезата на чл. 43 т.1 от НПК, поради което ход на разпоредителното заседание не следва да се дава, съдебното производство по делото да се прекрати и делото да се изпрати на Върховен касационен съд на осн. чл. 43 т.1 от НПК за което
                         О П Р Е Д Е Л И:
НЕ ДАВА ХОД НА РАЗПОРЕДИТЕЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ.
ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по делото.
ИЗПРАЩА делото на Върховен Касационен съд на осн. чл. 43 т.1 от НПК.
Протоколът написан в съдебно заседание в 09:13часа.
                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:
                       СЕКРЕТАР:
Версия за печат
Свързани страници