Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Ноември 2018 (91)
Октомври 2018 (173)
Септември 2018 (43)
Август 2018 (61)
Юли 2018 (154)
Юни 2018 (188)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
споразумение по НОХД № 1439-2018
П  Р  О  Т  О  К  О  Л
гр. Видин, 08.11. 2018г.
Видинският районен съд………………………...….............в публично
съдебно заседание на 08 НОЕМВРИ 2018 година.
                     Председател: МАРИЕЛА ЙОСИФОВА
                                      
при участието на секретаря………Красимира Илиева
прокурора    Лилия Цветкова.............……….сложи за разглеждане
НДОХ   1439...............  по описа за 2018год. докладвано
от Съдия ЙОСИФОВА.
На именното повикване в  13.50 часа се явиха:
За Районна прокуратура Видин прокурор Лилия Цветкова.
Подсъдимия  Х.К. се явява лично, доведен от  ОЗО-Видин  и с адв. В.И., упълномощена с пълномощно от ДП.
В залата се намира Д.А.С., преводач от български език на английски и обратно от английски на български.
Съдът                        О П Р Е Д Е Л И :
Назначава  Д.А.С. за преводач от български език на английски и обратно от английски на български.
 Подсъдимия: Разбирам извършения превод от български на английски език и обратно.
Снема самоличността на преводача, както следва:
Д.А.С. - 73год.,б.р.
На преводача се напомни отговорността по чл.290, ал.2 от НК и същия обеща да даде верен превод.
ПО ХОДА НА ДЕЛОТО.
ПРОКУРОРЪТ: Моля да дадете ход на делото.
АДВ. В.И.: Моля да дадете ход на делото.
ПОДСЪДИМИЯ Х.К. чрез преводача: Моля да дадете ход на делото.
Съдът
ОПРЕДЕЛИ:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
СНЕМА самоличността на подсъдимия:
Х.К., роден на ***г. в гр.Сарафанд, Ливан, ливански гражданин, без адресна регистрация в РБългария, женен,  без образование, работи- има фирма за пластвасови изделия в Ливан,  неосъждан, с ливански паспорт № RL 3935140/ 20.06.2018г.
Самоличността се сне по данни от подсъдимия и от делото.
ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания по чл.274 от НПК. Постигнали сме споразумение със защитата и подсъдимия, което е внесено пред Вас и въз основа на него е образувано настоящето дело. Считам, че същото не противоречи на закона и морала, поради което моля да бъде одобрено.
АДВ.В.И.: Нямам искания по чл.274 от НПК. Моля да одобрите постигнатото споразумение между РП-Видин, мен и подсъдимия и прекратите наказателното производство.
ПОДСЪДИМИЯ Х.К. чрез преводача: Нямам искания за отводи на състава. Желая делото да приключи със споразумение.
ПОДСЪДИМИЯ Х.К. чрез преводача: Разбирам обвинението. Признавам се за виновна. Разбирам последиците от споразумението. Съгласявам се с тях, за което доброволно ще подпиша същото, както и се отказвам от разглеждане на делото по общия ред.
Съдът, след като проучи постъпилото споразумение на основание чл.382, ал.5 от НПК предлага на страните споразумението да се впише с неговите промени, а именно: 1бр. Ливански паспорт № LR 2636048/19.09.2013г. 1бр. Ливански паспорт № LR 1985922/16.03.2011г. (анулиран), Гръцко разрешително за пребиваване № GR 2044379/05.11.2012г. на Мохамед К.  с оглед на тожва ,че са послужили за извършване на престъплението, а няма данни същите да са неистински документи, да бъдат изпратени на Посолството на Ливанската Република- гр. София- по компетентност.
 Прокурора: Съгласна съм с предложените промени в споразумението. Действително става въпрос за документни способствали за извършване на престъплението, които документи не са собственост на извършителя и за които няма данни да са неистински такива.
 АДВ. В.И.: Не се противопоставям с направеното предложение за промяна в споразумението.
ПОДСЪДИМИЯАТ: Съгласен съм с така направеното предложение за промяна в споразумението. Документите са истински и са на брат ми.
Съдът, като съобрази, че така направеното споразумение ведно с  предложените и одобрени в днешното съдебно заседание от страните промени не противоречи на закона и морала счита, че не са налице процесуални пречки и материално правни такива, за което
ОПРЕДЕЛИ:
На основание чл.382, ал.6 от НПК, Съдът ВПИСВА съдържанието на окончателното споразумение: 
ПОДСЪДИМИЯ Х.К., роден на ***г. в гр.Сарафанд, Ливан, ливански гражданин, без адресна регистрация в РБългария, женен,  без образование, работи- има фирма за пластвасови изделия в Ливан,  неосъждан, с ливански паспорт № RL 3935140/ 20.06.2018г. се признава  за ВИНОВЕН в това, че на 26.10.2018г на ГКПП Дунав мост Видин-Калафат е направил  опит да излезе през границата на страната от РБългария в РРумъния без разрешение на надлежните органи на властта и деянието е останало недовършено поради независещи от дееца причини- намеса на служители от ГПУ-Видин- престъпление по чл.279,ал.1 във връзка с чл.18, ал.1 от  НК-  за което и на основание чл. 279, ал. 1, във вр. с чл. 20, ал. 2, във вр. с чл. 18, ал. 1 от НК  подсъдимия Х.К. със снета по делото самоличност се съгласява да му бъде наложено и да изтърпи наказание „Лишаване от свобода” за срок от 3 /три/месеца, чието изпълнение на основание чл.66 от НК да бъде отложено за срок от ТРИ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100/ сто/ лева.
На основание чл.381, ал.5, т.6 от НПК веществените доказателства, а именно:  1бр. мобилен телефон  марка „IPHONE” С ИМЕИ: 357999054776747- ДА СЕ  ВЪРНЕ  НА ПОДСЪДИМИЯ Х.К..
Веществените доказателства, а именно: 1бр. Ливански паспорт № LR 2636048/19.09.2013г. 1бр. Ливански паспорт № LR 1985922/16.03.2011г. (анулиран), Гръцко разрешително за пребиваване № GR 2044379/05.11.2012г., всички на името на Мохамед К.- ДА СЕ ОТНЕМАТ И ДА СЕ ИЗПРАТЯТ на Посолството на Ливанската Република- гр. София- за вземане на отношение.
                                  СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:
ПОДСЪДИМ: ..................                               ПРОКУРОР:....................
   / Х.К. /
                                                                             /ЛИЛИЯ ЦВЕТКОВА/               
ЗАЩИТНИК: ....................                             ПРЕВОДАЧ:..................
          /В.И./                 / Д.С./
Съдът намира, че така постигнатото споразумение, не противоречи на закона и морала, същото е допустимо с оглед разпоредбата на чл.381, ал.2 от НПК. Със същото не са причинени имуществени вреди, които да бъдат репарирани, за което и на основание чл.384, ал.1 във вр. с чл.382, ал.7 от НПК
ОПРЕДЕЛИ:
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между представителя на РП – Видин, подсъдимия Х.К. и адвокат – защитника му В.И. ***.
          На преводача Д.А.С. да се заплати възнаграждение от бюджета на съда в размер на 40.00 лева за извършения превод.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1439/2018г. по описа на Видински районен съд.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
С постигнатото споразумение е отпаднала и взетата мярка за неотклонение.
Протоколът написан в съдебно заседание и заседанието завърши в 14.30часа.
РАЙОНЕН СЪДИЯ:                            СЕКРЕТАР:
Версия за печат
Свързани страници