Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Ноември 2018 (91)
Октомври 2018 (173)
Септември 2018 (43)
Август 2018 (61)
Юли 2018 (154)
Юни 2018 (188)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
споразумение по НОХД № 1360-2018
П Р О Т О К О Л
гр.Видин, 30.10.2018 г.
Видинският районен съд в публично съдебно заседание на тридесети октомври две хиляди и осемнадесета година в състав:
                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕРОНИКА СТАНКОВА
                                            Съдебни заседатели: 1. ......................................
                                                                                      2. ......................................
при участието на секретаря В. У. и прокурора Е. М.
сложи за разглеждане НОХД № 1360 по описа за 2018 г. докладвано от СЪДИЯ СТАНКОВА
На именното повикване в 10.50 часа се явиха:
За Районна прокуратура – Видин се явява прокурор М..
Подсъдимият П.Д.П. се явява лично, доведен от органите на ОЗО – Видин от Ареста на ОС „ИН” Видин и с адв. Д.С.Б., вписана под № 6564 в НРПП – служебен защитник от досъдебното производство.
ПО ХОДА НА ДЕЛОТО.
ПРОКУРОРЪТ: Моля да дадете ход на делото.
АДВ. Б.: Моля да дадете ход на делото.
ПОДСЪДИМИЯТ: Моля да дадете ход на делото.
Съдът
ОПРЕДЕЛИ:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
СНЕМА самоличността на подсъдимия:
П.Д.П., роден на *** г. в гр. София, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, с основно образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН: **********.
Самоличността на подсъдимия се удостовери от данни от споразумението и досъдебното поризводство.
На основание чл.274, ал.1 от НПК на страните се разясни правото им на отводи срещу членовете на състава, както и правата по чл.275 от НПК.    
ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания по чл.274 от НПК. Постигнали сме споразумение със защитата и подсъдимия, което е внесено пред Вас и въз основа на него е образувано настоящето дело. Моля да приемете, че в споразумението при изписване на наложеното наказание е допусната техническа грешка, като е записано наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ ГОДИНИ, като волята на страните е била „Лишаване от свобода” за срок от три месеца. Моля същото да бъде коригирано в окончателния си вид, след което да го одобрите. Считам, че същото не противоречи на закона и морала, поради което моля да бъде одобрено.
АДВ. Б.: Нямам искания по чл.274 от НПК. Моля да одобрите постигнатото споразумение между РП-Видин, мен и подсъдимия и прекратите наказателното производство. Действително се касае за техническа грешка при изписване на наказанието, за което сме се споразумели, като същото е в размер на три месеца.
ПОДСЪДИМИЯТ: Нямам искания за отводи на състава. Желая делото да приключи със споразумение. Ще подпиша същото доброволно, като наказанието ми бъде коригирано на три месеца лишаване от свобода.
Съдът, след като проучи постъпилото споразумение счита, че не са налице процесуални пречки и материални такива, за което
ОПРЕДЕЛИ:
На основание чл.382, ал.6 от НПК Съдът ВПИСВА съдържанието на окончателното споразумение, като ДОПУСКА поправка в същото, като вместо „три години се чете” и бъде записано „три месеца”            
Подсъдимият П.Д.П., роден на *** г. в гр. София, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, с основно образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН: ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че на на 05.09.2018 г. около 12.50 ч. в с. Арчар по ул. "Кирил и Методий" с посока на движение от центъра на селото пред дом № 33 е управлявал МПС л.а.марка "Форд", модел "Мондео", с рег.№ ВР9783ВМ, собственост на Милен Иванов Ангелов от град Враца в срока на изтърпяване на ЗППАМ № 18-0953-000088/05.02.2018г., влязла в законна сила на 20.02.2018 г. за временно отнемане на СУМПС – престъпление по чл. 343в, ал. 3 от НК, за което и на основание чл. 343в, ал. 3 от НК, във вр. с чл.54, ал.1 от НК се съгласява да му бъде наложено и да изтърпи наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 (ТРИ) МЕСЕЦА, което да бъде изтърпяно ефективно при първоначален „СТРОГ” режим и „ГЛОБА” в размер на 200 (двеста) лева.
ПОДСЪДИМ:                                                   ПРОКУРОР:
           /П. П./                                                       /Е. М./
СЛУЖЕБЕН ЗАЩИТНИК:
                                               /Д. Б./
ПОДСЪДИМИЯТ: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от споразумението. Съгласявам се с тях, за което доброволно ще подпиша същото, както и се отказвам от разглеждане на делото по общия ред.
Съдът намира, че така постигнатото споразумение, не противоречи на закона и морала, същото е допустимо с оглед разпоредбата на чл.381, ал.2 от НПК. Със същото не са причинени имуществени вреди, които да бъдат репарирани, за което и на основание чл.384, ал.1 във вр. с чл.382, ал.7 от НПК
ОПРЕДЕЛИ:
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между представителя на РП – Видин, подсъдимия П.П. и служебния защитник Д.Б..
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1360/2018г. по описа на Районен съд – Видин.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
Протоколът написан в съдебно заседание в 11.00 часа.
РАЙОНЕН СЪДИЯ:
СЕКРЕТАР:
Версия за печат
Свързани страници