Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Ноември 2018 (91)
Октомври 2018 (173)
Септември 2018 (43)
Август 2018 (61)
Юли 2018 (154)
Юни 2018 (188)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
определение по гр.д. № 1650-2018
П  Р  О  Т  О  К  О  Л
гр. Видин, 06.11.2018г.
Видинският районен съд, VI състав, в публично съдебно заседание на шести ноември две хиляди и осемнадесета година в състав:
                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА ГЕРАСИМОВА
                                                                                                                       
при участието на секретаря  Мила Петрова, сложи за разглеждане гр. дело № 1650 по описа за 2018 год., докладвано от съдията ГЕРАСИМОВА.
При условията на чл. 142 ГПК на именното повикване в 13:15 часа, се явиха:
 Молителят „ВиК - ВИДИН” ЕООД – редовно призовани,  явява се  юрк. Лилкова с пълномощно от днес.
Ответникът Т.П.Т. - редовно призован, не се явява, не се представлява.
Ответникът В.П.Т. – не редовно призован, не се явява, не се представлява. Призовката върната в цялост с отбелязване, че лицето не живее на адреса по информация от собственика на жилището.
Съдът докладва постъпило удостоверение от Районен съд - Видин с изх. № 2471 от 2018г.
ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:
Юрк. Милкова: Предвид направения отказ на редовно призования ответник и нередовното призоваване на другия ответник, моля да не се дава ход на делото.
СЪДЪТ намира, че няма процесуални пречки за даване ход на делото, за което
О П Р Е Д Е Л И:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО
ПРИЕМА и прилага по делото удостоверение от РС - Видин  с изх. № 2471/2018г., издадено в уверение на това, че Т.П.Т. с ЕГН: ********** ***, се е отказал от наследството останало след смъртта на П.Т.П., бивш жител ***, починал на 23.05.2000г., който отказ е вписан в специалната за това книга при  Районен съд – Видин под № 171/2018г.
От представеното и прието по делото удостоверение изх. № 2471/2018г., съдът констатира, че в книгата за приемането и отказите от наследство, водена в Районен съд – Видин, е вписан откази от страна на Т.П.Т. от наследството на П.Т.П.. При положение, че вече е вписан изричен отказ от наследство, е недопустимо повторно вписване, поради което производството по делото следва да бъде прекратено по отношение на Т.П.Т..
По отношение на ответника В.П.Т., съдът намира, че производството също следва да бъде прекратено по следните съображения: Приемането или отказът от наследство са едностранни и неотменими волеизявления. Те имат строго личен характер и зависят изцяло от личната преценка на лицето, призовано към наследяване. Когато призованият наследник не е приел наследството и му е даден срок по реда на чл. 51 ЗН, той следва да изрази своята воля лично и самостоятелно. Поради това, в производството по чл. 51 от ЗН се изключва назначаването на особен представител. Особеният представител не би могъл да изрази воля в смисъл дали призованият към наследяване приема или се отказва от наследството, което зависи изцяло от личната преценка на призования наследник и се отразява в неговата имуществена сфера. Следва да се има предвид, че целта на закона е да се постигне равновесие в интересите на всички заинтересовани лица, без да се ограничава и нарушава правото на приемане на наследството. /Определение № 315 от 23.06.2015 г. по ч. гр. д. № 3092/2015 г. на ВКС, Първо ГО/.
Водим от горното, съдът
О П Р Е Д Е Л И:
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 1650/2018 по описа на Районен съд – Видин.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд – Видин в едноседмичен срок от днес за молителя “ВиК - Видин“ ЕООД  и от съобщението за ответниците Т.П.Т. и В.П.Т..
Протоколът, написан в съдебно заседание, което приключи в 13.30 часа.
                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:
                                                              СЕКРЕТАР:
Версия за печат
Свързани страници