Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Ноември 2018 (91)
Октомври 2018 (173)
Септември 2018 (43)
Август 2018 (61)
Юли 2018 (154)
Юни 2018 (188)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
определение по гр.д. № 2289-2018
                                            П Р О Т О К О Л
   гр. Видин, 02.11.2018 г.
 
       РАЙОНЕН СЪД - ВИДИН, Гражданско отделение, 7 - ми състав, в публично               съдебно заседание на втори ноември хиляди и осемнадесета година в състав:
                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЛАДИМИР КРУМОВ
           
при участието на секретаря.. … П. КАМЕНОВА ...............................................
и прокурора................................................сложи  за   разглеждане..........
гражданско дело   № 2289........по описа за......2018 година..…................
докладвано от  СЪДИЯ  КРУМОВ.                             
На именното повикване в 12.00 часа се явиха:
ЗА МОЛИТЕЛЯ „В и К – Видин” ЕООД, нередовно призован, представител не се явява. Призовката е връченa на 01.11.2018 г, като към днешното съдебно заседание не е изтекъл срока по чл.56, ал. 3 от ГПК за призоваване една седмица преди съдебно заседание.
НАСЛЕДНИЦАТА И.Т.В., редовно призована, не се явява и не изпраща представител.
НАСЛЕДНИЦАТА В.Т.Ц., редовно призована, не се явява и не изпраща представител.
НАСЛЕДНИЦАТА Т.Т.А., редовно призована, не се явява и не изпраща представител.
НАСЛЕДНИЦАТА Н.Т.Т., редовно призована, се явява лично.
Съдът докладва постъпила молба на 01.11.2018 г. с вх. № 12030 по делото, от „В и К” – Видин ЕООД, с което на основание чл.539, ал.1,т.1 от ГПК оттеглят молбата си за призоваване на наследниците на Т.Т.В. за приемане или отказ от наследството. Молят производството по делото да бъде прекратено.
Наследницата Н. – да се даде ход на делото.
С оглед на нередовното призоваване на молителя следва, че ход на делото не следва да се дава.
Във връзка с направеното искане за оттегляне на молбата по настоящото дело от молителя, следва да се допусне оттегляне на молбата и производството по делото да бъде прекратено, за което
ОПРЕДЕЛИ:
НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
ДОПУСКА оттегляне на молбата по гр.д. № 2289/2018 г. на по описа на Районен съд – Видин.
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по гр.д. № 2289/2018 г. по описа на Районен съд – Видин.
Определението за прекратяване може да се обжалва с частна жалба пред Окръжен съд – Видин в едноседмичен срок от днес за Н.Т.Т. и в едноседмичен срок считан от получаване препис от определението от останалите страни.
Протоколът изготвен в съдебно заседание приключило в 12.10 часа.
                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:
                                                    СЕКРЕТАР:
Версия за печат
Свързани страници