Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Ноември 2018 (91)
Октомври 2018 (173)
Септември 2018 (43)
Август 2018 (61)
Юли 2018 (154)
Юни 2018 (188)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
определение по АНД № 855-2018
П Р О Т О К О Л
гр. Видин, 07.11.2018 г.
Видинският районен съд в публично съдебно заседание на   седми ноември две хиляди и осемнадесета година в състав:
                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: П. П.
                                            Съдебни заседатели:
при участието на секретаря М. В. и прокурора... сложи за разглеждане АНД № 855 по описа за 2018 г. докладвано от СЪДИЯ П.
На именното повикване в 10.36 часа се явиха:
Жалбоподателят  С.Н.Б. не се явява, редовно призован. Вместо него се явява адв. Б. с пълномощно от по-рано.
За АНО – ОД МВР Сектор Пътна полиция Видин, редовно призован,   се явява ю.к. Тошев с пълномощно от днес.
ПО ХОДА НА ДЕЛОТО. 
АДВ. Б.: Моля да се даде ход на делото.   
Ю.К. Т.: Моля да не се дава ход на делото, като оставите жалбата без уважение. Това е обикновен фиш, а не електронен  не подлежи на обжалване.
АДВ. Б.: От събраните по делото документи е видно, че глобата по фиша е оспорена и самият фиш и с оглед спазване на разпоредбата на чл. 186, ал. 2 от ЗДП и 39, ал. 2 от ЗАНН, считам,че преписката следва да бъде върната за довършване на АНП и спазване на процедурата.
Съдът като взе предвид становището на страните и постъпилото по делото уведомление от ОД МВР Видин, приема че настоящето производство следва да бъде прекратено и материалите да бъдат върнати на ОД МВР Видин за продължаване на административно наказателното производство. Водим от горното Съдът
                            О П Р Е Д Е Л И :
НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
ПРЕКРАТЯВА производството по АНД № 855/2018 г. по описа на Районен съд - Видин.
Изпраща материалите по делото на ОД МВР Видин за продължаване на административно наказателното производство.
Протоколът написан в съдебно заседание в  10.45    часа.    
           РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                              СЕКРЕТАР:
Да изпратя копия от стр. 8, 9, 10,  15 и последния дошъл документ вх. № 11840 и днешния протокол.
          Съдът
                              О П Р Е Д Е Л И :
ПРИЕМА представената по същото административно-наказателна преписка по Електронен фиш серия М  891194/27.06.2018 г. на Началник Сектор Пътна полиция ОД МВР Видин.
АДВ. БАШЛИЙСКА: Поддържам жалбата. Няма да соча други доказателства.
Ю.К. ТОШЕВ: Оспорвам жалбата. Няма да соча други доказателства.
АДВ. БАШЛИЙСКА: Нямам други доказателства. Моля да дадете ход на делото по същество.
Ю.К. ТОШЕВ: Нямам други доказателства. Моля да дадете ход на делото по същество.
Съдът  
ОПРЕДЕЛИ:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО.
АДВ. БАШЛИЙСКА:
          Ю. К. ТОШЕВ:
Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.
Протоколът написан в съдебно заседание в      часа.    
РАЙОНЕН СЪДИЯ:
                                                           СЕКРЕТАР:
Версия за печат
Свързани страници