Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Ноември 2018 (91)
Октомври 2018 (173)
Септември 2018 (43)
Август 2018 (61)
Юли 2018 (154)
Юни 2018 (188)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
споразумение по НОХД № 1400-2018
П Р О Т О К О Л
гр. Видин, 06.11.2018 г.
РАЙОНЕН СЪД – ВИДИН, в публично съдебно заседание на шести ноември две хиляди и осемнадесета година в състав:
                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНДРЕЙ ДЕЧЕВ
                                            Съдебни заседатели: 1.
                                                                                      2.
при участието на секретаря П. Йорданова и прокурора Лилия Цветкова
сложи за разглеждане НОХД № 1400 по описа за 2018 година, докладвано от СЪДИЯ ДЕЧЕВ
На именното повикване в 9.30 часа се явиха:
За Районна прокуратура – Видин се явява прокурор Цветкова.
Подсъдимият Б.П.Н. редовно призован, се явява. Представлява се от АДВ. К.К. с пълномощно от днес.
ПО ХОДА НА ДЕЛОТО.
ПРОКУРОРЪТ: Моля, да дадете ход на делото.
АДВ. К.: Моля, да дадете ход на делото.
ПОДСЪДИМИЯТ: Също.
Съдът
ОПРЕДЕЛИ:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
СНЕМА самоличността на подсъдимия:
Б.П.Н., роден на ***г. в гр. Видин, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, безработен, неосъждан, ЕГН **********.
ПОДСЪДИМИЯТ: Получил съм препис от обвинителния акт преди повече от седем дни.
ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания по чл.274 от НПК. На основание чл.275 от НПК правя искане делото да приключи по реда на глава ХХІХ от НПК, тъй като със защитата и подсъдимия сме постигнали споразумение относно вината на същия, както и съответното наказание, което следва да му бъде наложено.
АДВ. К.: Нямам искания по чл.274 от НПК. Поддържам направеното искане от представителя на РП-Видин.
ПОДСЪДИМИЯТ: Нямам искания за отводи. Желая делото да приключи със споразумение.
ПРОКУРОРЪТ: Със защитата и подсъдимия постигнахме съгласие относно виновността на последния, както и налагане на съответно наказание, което има следния вид:
ПОДСЪДИМИЯТ Б.П.Н., роден на ***г. в гр. Видин, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, безработен, неосъждан, ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че на 04.07.2018г. в 05.00 часа, гр. Видин по ул. „Цар Иван Асен ІІ” с посока на движение от бул. „Панония” към варов възел „Виолина” в близост до „ДМЗ” и ресторант „Випом” управлява лек автомобил марка „ Мерцедес Ц 200 Д” с ДК № ВН 8887 ВК, лична собственост с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда промила, а именно 1,64 на хиляда, установено по надлежен ред, съгласно протокол № 286К от 03.10.2018г. за химическо изследване за определяне на концентрация на алкохол в кръвта, изготвен от специализирана лаборатория към ЦСМП, гр. Плевен – престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК, за което и на основание 343б, ал. 1 от НК, във вр. с чл.55, ал.1 т.1 от НК се съгласява да му бъде наложено и да изтърпи наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като на осн. чл. 66 ал.1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на наказанието за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на споразумението в сила, като на осн. чл. 55 ал.3 от НК на подсъдимия не му се налага наказание глоба.
ЛИШАВА подсъдимия със снета по делото самоличност от право да управлява МПС на осн. чл. 343г от НК за срок от  ШЕСТ МЕСЕЦА.
На осн. чл. 59 ал. 4 от НК ПРИСПАДА времето през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от времето през което е бил лишен от упражняването на това право, считано от 04.07.2018г.
ОСЪЖДА подсъдимия Б.П.Н. да заплати по сметка на ОД на МВР Видин 110.00лв. разноски за две химически експертизи.
ПОДСЪДИМИЯТ: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от споразумението. Съгласявам се с тях, за което доброволно ще подпиша същото, както и се отказвам от разглеждане на делото по общия ред.
На основание чл.382, ал.6 от НПК съдът ВПИСВА съдържанието на окончателното споразумение:
ПОДСЪДИМИЯТ Б.П.Н., роден на ***г. в гр. Видин, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, безработен, неосъждан, ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че на 04.07.2018г. в 05.00 часа, гр. Видин по ул. „Цар Иван Асен ІІ” с посока на движение от бул. „Панония” към варов възел „Виолина” в близост до „ДМЗ” и ресторант „Випом” управлява лек автомобил марка „ Мерцедес Ц 200 Д” с ДК № ВН 8887 ВК, лична собственост с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда промила, а именно 1,64 на хиляда, установено по надлежен ред, съгласно протокол № 286К от 03.10.2018г. за химическо изследване за определяне на концентрация на алкохол в кръвта, изготвен от специализирана лаборатория към ЦСМП, гр. Плевен – престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК, за което и на основание 343б, ал. 1 от НК, във вр. с чл.55, ал.1 т.1 от НК се съгласява да му бъде наложено и да изтърпи наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като на осн. чл. 66 ал.1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на наказанието за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на споразумението в сила, като на осн. чл. 55 ал.3 от НК на подсъдимия не му се налага наказание глоба.
ЛИШАВА подсъдимия със снета по делото самоличност от право да управлява МПС на осн. чл. 343г от НК за срок от  ШЕСТ МЕСЕЦА.
На осн. чл. 59 ал. 4 от НК ПРИСПАДА времето през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от времето през което е бил лишен от упражняването на това право, считано от 04.07.2018г.
ОСЪЖДА подсъдимия Б.П.Н. да заплати по сметка на ОД на МВР Видин 110.00лв. разноски за две химически експертизи.
ПОДСЪДИМ:                                                    ЗАЩИТНИК:
          / Б.Н. /                                           / К. К. /
            
ПРОКУРОР:
          / Л. Цветкова/
Съдът намира, че така постигнатото споразумение, не противоречи на закона и морала, същото е допустимо с оглед разпоредбата на чл.381, ал.2 от НПК. Със същото не са причинени имуществени вреди, които да бъдат репарирани, за което и на основание чл.384, ал.1 във вр. с чл.382, ал.7 от НПК
ОПРЕДЕЛИ:
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между представителя на Районна прокуратура – Видин, подсъдимия Б.П.Н. и  защитникът му К.К..
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1400/2018г. по описа на Видински районен съд.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
Протоколът написан в съдебно заседание в 09:45 часа.
РАЙОНЕН СЪДИЯ:
СЕКРЕТАР:
Версия за печат
Свързани страници