Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Ноември 2018 (91)
Октомври 2018 (173)
Септември 2018 (43)
Август 2018 (61)
Юли 2018 (154)
Юни 2018 (188)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
споразумение по НОХД № 1321-2017
П  Р  О  Т  О  К  О  Л
гр. Видин, 06.11. 2018г.
Видинският районен съд………………………...….............в публично
съдебно заседание на 06 ноември 2018 година.
                     Председател: МАРИЕЛА ЙОСИФОВА
                                     Съдебни заседатели:1.Р.Е.
                                                                        2.Л.С.
при участието на секретаря………Красимира Илиева
прокурора   Илиян Иванов..........……….сложи за разглеждане
НДОХ  1321.............  по описа за 2017год. докладвано
от Съдия ЙОСИФОВА.
     На именното повикване в  14.00 часа се явиха:
     Подсъдимият Р.М.П.,*** и с  адв. К.Т., упълномощен с пълномощно от по рано.
            За пострадалото ю.л.  БТК-АД - редовно призовани- представител не се явява.
     СВИДЕТЕЛИТЕ
     И.П.И. – Редовно  призован- не се явява.
     М.П.П.-не е редовно призован- не се явява.
     И.Т.П.- Редовно призован-  не се явява.
     Й.Д.Й.- Редовно призован-  не се явява.
     Р.Р.Л.- Редовно призован-  не се явява.
     Вещото лице Р.П.И.- редовно  призован-  не се явява. 
     ПО ХОДА НА ДЕЛОТО.
     ПРОКУРОРЪТ:  Моля да се даде ход на делото.
     Адв.Кр.Т.:  Моля да се даде ход на делото. Представям и моля да приемете вносна бележка, видно от която моят подзащитен е възстановил изцяло причинените от деянието имуществени вреди.
     ПОДСЪДИМИЯ Р.П.: Поддържам казаното от адвоката ми.  Да се даде ход на  делото.  
        Съдът, намира, че няма пречки да се даде ход на делото, за което
                                                   ОПРЕДЕЛИ:
                                        ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО
              Снема самоличността на подсъдимия.
              Р.М.П., роден на ***г***, българин, български гражданин, основно образование, безработен, неженен, не осъждан/ реабилитиран/, ЕГН  **********.
              Самоличността се сне  от лична карта № 647284448   издадена на 18.12.2017год. от МВР-Видин, след което същата се върна на подсъдимия.
 Приема, като доказателство по делото- вносна бележка от  06.11.2018год. на ОББ.
              На основание чл. 274, ал.1 от НПК, на страните се разясни правото им на отводи срещу членовете на състава, както и правата по чл.275 от НПК. 
           Прокурора:   Нямам искания по чл.274 от НПК. Със защитата на подсъдимия сме сключили споразумение.
         Адв. Кр.Т.: Също. Нямам искания за отводи. По хода на съдебното следствие заявявам, че сме постигнали споразумение с обвинението.
          ПОДСЪДИМИЯ П.: Нямам искания за отводи на състава. Желая да се гледа делото и да се сключи споразумение.
ПРОКУРОРЪТ: Постигнали сме споразумение със  защитника на подсъдимия  Р.М.П.  по силата на което подсъдимия Р.М.П., роден на ***г***, българин, български гражданин, средно образование, безработен, неженен, не осъждан/ реабилитиран/, ЕГН  ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че  на 02.06.2017год., около 00.12 часа в  землището на с.Новоселци, обл.Видин, непосредствено до път ІІ-14 от дясната страна на маст на р.Тополовец с посока гр.Кула, обл.Видин, чрез използване на техническо средство-права лопата и кирка, отнел чужди движими вещи- три метра съобщителен кабел тип: ТЗБП  37х4х0,9 на стойъност 114.14лв.; три метра съобщителен кабел тип: ТЗБ27х4х0,9 на стойност 89.31лева и три метра съобщителен кабел тип: МККБ 4х4х1,2+15х4х1,2 на стойност 128,60лв., като всички вещи са на обща стойност 332,05лева/ три тридесет и дсва лева и пет стотинки/ лева от владението на И.П.И. *** и собственост на „БТК” ЕАД гр.София, без негово съгласие и с намерение противозаконно да го присвои-  престъпление по чл.195, ал.1,т.4 във връзка с чл.194, ал.1 от НК, за което и на основание чл. 195, ал.1,т.4 във връзка с чл.194, ал.1 от НК във връзка с чл.36 във връзка с чл.55, ал.1,т.1 от НК подсъдимия Р.М.П. се съгласява да му се наложи и да изтърпи наказание» Лишаване от свобода» за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, изпълнението на което наказание на основание чл.66, ал.1 от НК се отложи за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от датата на влизане на споразумението в сила.
                Подсъдимия Р.М.П. със снета по делото самоличност се съгласява на основание чл.53,ал.1от НК веществените доказателства - 1бр. права лопата с дървена дръжка и 1 бр.кирка с дървена дръжка – да се ОТНЕМАТ в полза на Държавата,  след което да се унищожат.
Подсъдимия Р.М.П. със снета по делото самоличност  се съгласява да заплати  и разноските по делото, като заплати в полза на Държавата по сметка на ОД МВР ВИДИН сумата в размер на 42.43 / четиридесет и два лева и четиридесет и три стотинки/ лева, изразходвана за експертизи и възнаграждение на вещи лица на досъдебно производство и в полза на Държавата по сметка на Районен съд-Видин сумата в размер на 90.00лв. /деветдесет/ лева разноски по производството, изразходвани за вещо лице на съдебното производство.
АДВ. Кр.Т.: Предложеното споразумение е всеобхватно и отговаря на изискванията на Закона, моля съда да го одобри.
ПОДСЪДИМИЯ П.: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Наясно съм с последиците от споразумението, съгласен съм с него. Отказвам се от разглеждане на делото по общия ред. Заявявам, че доброволно ще подпиша споразумението.
На основание чл.382, ал.6 от НПК, Съдът вписва съдържанието на окончателното споразумение.
      ПОДСЪДИМИЯ  Р.М.П., роден на ***г***, българин, български гражданин, средно образование, безработен, неженен, не осъждан/ реабилитиран/, ЕГН  ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че  на 02.06.2017год., около 00.12 часа в  землището на с.Новоселци, обл.Видин, непосредствено до път ІІ-14 от дясната страна на маст на р.Тополовец с посока гр.Кула, обл.Видин, чрез използване на техническо средство-права лопата и кирка, отнел чужди движими вещи- три метра съобщителен кабел тип: ТЗБП  37х4х0,9 на стойъност 114.14лв.; три метра съобщителен кабел тип: ТЗБ27х4х0,9 на стойност 89.31лева и три метра съобщителен кабел тип: МККБ 4х4х1,2+15х4х1,2 на стойност 128,60лв., като всички вещи са на обща стойност 332,05лева/ три тридесет и дсва лева и пет стотинки/ лева от владението на И.П.И. *** и собственост на „БТК” ЕАД гр.София, без негово съгласие и с намерение противозаконно да го присвои-  престъпление по чл.195, ал.1,т.4 във връзка с чл.194, ал.1 от НК, за което и на основание чл. 195, ал.1,т.4 във връзка с чл.194, ал.1 от НК във връзка с чл.36 във връзка с чл.55, ал.1,т.1 от НК подсъдимия Р.М.П. се съгласява да му се наложи и да изтърпи наказание» Лишаване от свобода» за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, изпълнението на което наказание на основание чл.66, ал.1 от НК се отложи за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от датата на влизане на споразумението в сила.
                Подсъдимия Р.М.П. със снета по делото самоличност се съгласява на основание чл.53,ал.1от НК веществените доказателства - 1бр. права лопата с дървена дръжка и 1 бр.кирка с дървена дръжка – да се ОТНЕМАТ в полза на Държавата,  след което да се унищожат.
Подсъдимия Р.М.П. със снета по делото самоличност  се съгласява да заплати  и разноските по делото, като заплати в полза на Държавата по сметка на ОД МВР ВИДИН сумата в размер на 42.43 / четиридесет и два лева и четиридесет и три стотинки/ лева, изразходвана за експертизи и възнаграждение на вещи лица на досъдебно производство и в полза на Държавата по сметка на Районен съд-Видин сумата в размер на 90.00лв. /деветдесет/ лева разноски по производството, изразходвани за вещо лице на съдебното производство. 
    СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:
ПОДСЪДИМ:                                                          АДВОКАТ:
/Р.П./                                /К.Т. /
                                               ПРОКУРОР:
                                                           /ИЛИЯН ИВАНОВ/
          Съдът намира, че така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала, същото е допустимо с оглед разпоредбите на чл.381,ал.2 от НПК. Със същото не са причинени имуществени вреди, за което и на основание чл.384,ал.1 във връзка с чл.382, ал.7 от НПК,
съдът ОПРЕДЕЛИ: 
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между представителя на РП- Видин, подсъдимия Р.П. и адвокат защитника му К.Т..
Споразумението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Прекратява производството по НОХД № 1321/2017г. по описа на Видински районен съд.
На съдебните заседатели ще се заплати възнаграждение съобразно Наредбата за съдебните заседатели.
            Протоколът написан в съдебно заседание на 06.11.2018год. и заседанието завърши в  14.30 часа.
          РАЙОНЕН СЪДИЯ:                  СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.                         
                                                                       2.                           
СЕКРЕТАР:
Версия за печат
Свързани страници