Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Ноември 2018 (91)
Октомври 2018 (173)
Септември 2018 (43)
Август 2018 (61)
Юли 2018 (154)
Юни 2018 (188)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
присъда по НОХД № 1589-2018
ПРИСЪДА
№   ...............
гр.Видин, 16.10.2018 г.
В  ИМЕТО  НА  НАРОДА
ВИДИНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД наказателна колегия на  шестнадесети октомври две хиляди и осемнадесета година в открито съдебно заседание, в следния състав:     
                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: П. П.
                                                  Съд.заседатели: 1. И.П.
                                                                               2. К.М.
 
при секретаря    М. В.
и с участието на прокурора       К. К.                                        разгледа
НОХД № 1589 по описа за 2017 г.                                                  докладвано
от СЪДИЯ П.                и въз основа на данните по делото и закона
  ПРИСЪДИ:
   ПРИЗНАВА подсъдимия С.Ж.В. - роден на ***г***, българин, български гражданин, с висше образование, месторабота: управител на „РВ Г.” ЕООД – гр.П., разведен, неосъждан /реабилитиран по право/, ЕГН: ********** за ВИНОВЕН в това, че на 15.07.2015г. на ГКПП Дунав мост 2 при В. – К., обл.Видин, при условията на посредствено извършителство посредством лицето Е.И.К., роден на ***г. в гр.Пловдив, ЕГН **********,***, държал в товарното отделение на полуремарке марка „Кр.”, модел „СД” с рег.№   и с рама номер  , собственост на „П.” ООД с ЕИК: , гр.П., шестнадесет броя европалета, съдържащи 2000 /две хиляди/ бр. кашона, бели на цвят, с размери 30/22/15 см., всеки съдържащ по 6 /шест/ бр. бутилки марка „BELWEDERSKA VODKA” от по 0,700 мл. всяка – общо 12000 /дванадесет хиляди/ броя бутилки марка „BELWEDERSKA VODKA” от по 0,700 мл., без български акцизен бандерол, когато такъв се изисква по закон – чл.64, ал.1 от ЗАДС, като цялото количество е на обща стойност от 49 015.75 лв. /четиридесет и девет хиляди и петнадесет лева  и седемдесет и пет стотинки/, като случаят е немаловажен с оглед общото количество държани акцизни стоки без български акцизен бандерол – престъпление по чл.234, ал.2, т.3 във вр. с ал.1, предл.ІІ-ро от НК, във вр. с чл.64, ал.1 от ЗАДС, за което и на основание  по чл.234, ал.2, т.3 във вр. с ал.1, предл.ІІ-ро от НК му налага наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от две години, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК отлага изпълнението на наложеното наказание за срок от три години.
             ОСЪЖДА подсъдимия С.Ж.В. със снета по-горе самоличност да заплати по сметка на М. Л. сумата в размер на 413.85 /четиристотин и тринадесет лева и осемдесет и пет ст./ лева, изразходвана за изготвяна на експертизи и за вещи лица и по сметка на Районен съд Видин сумата в размер на 170.00 /сто и седемдесет/ лева, изразходвана за вещи лица.
              ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА - 12000 /дванадесет хиляди/ броя бутилки марка „BELWEDERSKA VODKA” от по 0,700 мл. без български акцизен бандерол, на съхранение в Митница Лом да бъдат отнети в полза на държавата и унищожени.
             Присъдата подлежи на обжалване или протестиране пред Видинския окръжен съд в 15-дневен срок от днес.
РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                          СЪД.ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.
                                                                                                                   2.
Версия за печат
Свързани страници