Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Октомври 2019 (78)
Септември 2019 (45)
Август 2019 (66)
Юли 2019 (204)
Юни 2019 (147)
Май 2019 (156)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по ЧНД № 1018-1018
                                 Р Е Ш Е Н И Е № 358
гр. Видин 23.08.2018г.
В  ИМЕТО НА НАРОДА
Видинският районен съд наказателна колегия в публичното заседание на   двадесет и трети август  две хиляди и осемнадесета година в състав:
Председател: М. Йосифова
           
при секретаря  Кр.Илиеваи в присъствието на мл.прокурор Теодор Николов, като разгледа докладваното от съдията Йосифова ЧНД № 1018 по описаза 2018 г. и за да се произнесе взе предвид следното :
                   Производството е по чл.155 и сл. от Закона за здравето
Р  Е  Ш  И :
НАСТАНЯВА лицето Т.Т.К., роден на ***г***, обл.Видин, Дом за Социални грижи № 1,  ЕГН- **********, българин, български гражданин, неженен, без образование, неосъждан на задължително стационарно лечение в ДПБ –гара КАРЛУКОВО за срок от 3 / три / месеца.
            Налице е липса на способност за изразяване на информирано съгласие на лицето Т.Т.К..
                НАЗНАЧАВА Виолета Йорданова от Община Луковит, за служебно лице, което да изразява информирано съгласие за лечението на болния.
          Препис от решението да се изпрати на РП Видин, ДПБ –гара КАРЛУКОВО - за сведение и изпълнение, сл.защитник, освидетелствания и лицето по чл.162, ал.3 от ЗЗ.
       Решението може да се обжалва и протестира в 7-дневен срок пред Видински ОС, като евентуалното му обжалване не спира неговото изпълнение.
                  
                                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ :
Версия за печат
Свързани страници