Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Октомври 2019 (78)
Септември 2019 (45)
Август 2019 (66)
Юли 2019 (204)
Юни 2019 (147)
Май 2019 (156)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
споразумение по НОХД № 396-2018
П  Р  О  Т  О  К  О  Л
гр. Видин, 17.05. 2018г.
Видинският районен съд………………………...….............в публично
съдебно заседание на 17 МАЙ 2018 година.
                 Председател: МАРИЕЛА ЙОСИФОВА
  СЪД.ЗАСЕДАТЕЛИ:1.Р.К.
                                       2.И.П.                                      
при участието на секретаря………Красимира Илиева
прокурора   Ваня Ненкова..........……….сложи за разглеждане
НДОХ 396.............  по описа за 2018год. докладвано
от Съдия ЙОСИФОВА.
На именното повикване в  15.45 часа се явиха:
За Районна прокуратура Видин се явява прокурор Ваня Ненкова.
Подсъдимия А.В.М., се явява лично, доведен от ОЗО-Видин и с адв.М.В.Г., назначена за служебен защитник на подсъдимия на ДП.
Подсъдимия М.: Желая да ме защитава адв. М.В.Г. и на съдебното производство.
ПО ХОДА НА РАЗПОРЕДИТЕЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ
ПРОКУРОРА: Да се дадеход на разпоредителното заседание.
 Адв. М.В.Г.: Също.
 Подсъдимия М.: Също.
Съдът, като констатира, че за днешното с.з.- са редовно призовани прокурорът, подсъдимият и защитникът му намира, че  на същите ще следва да се съобщят правата им по чл.247б от НПК, а именно, че имат право да дадат становище по въпросите по чл.248, ал.1 от НК.
    ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО В РАЗПОРЕДИТЕЛНО ЗАСЕДАНИЕ,съгл.§114от НПК.
СНЕМА САМОЛИЧНОСТ НА ПОДСЪДИМИЯ.
           А.В.М., роден на ***г***, с постоянен адрес:***,  и с настоящ адрес- гр.София, ж.к.Люлин”- 7, бл.711, вх.В, ет.12, ап.77, българин, български гражданин, средно образование,  студент в Нов български университет, неженен,  осъждан, ЕГН  **********.
              Самоличността се сне  от лична карта № 641393054    издадена на22.11.2010год. от МВР-Видин, след което същата се върна на подсъдимия.
Съдът разяснява на страните въпросите по чл.248, ал.1 от НПК.
Прокурора: Делото и подсъдно на РС-Видин. Не считам, че има основание за прекратяване и спиране на нак. Производство както и съществено нарушение на процесуалните правила на ДП. Нямам искания за събиране на нови доказателства. Имам искане по чл.248, ал.1,т.4 от НПК, тъй като  сме постигнали споразумение със защитника на подсъдимия. Нямам искания за отводи. Не смятам, че има основание за изменение на мярката за неотклонение.
          Адв. М.В.:  Делото е подсъдно на съда. Нямам искания за прекратяване, спиране на съдебното производство. Нямаме възражения за допуснати нарушения на проц. правила на ДП. Нямаме искания за събиране на нови доказателства. Нямаме искания за отводи. Заявяваме, че сме получили своевременно копие от об. Акт. Поддържам заявеното от прокурора за постигнато споразумение между нас. По отношение на мярката за неотклонение, считам, че същата не следва да бъде изменена.
        Подсъдимия М.: Заявявам, че съм получил об. Акт в срок. Поддържам казаното от моят защитник по отношение на това, че нямаме искания за прекратяване, спиране на нак. Производство както и за връщане на делото на РП за отстраняване на допуснати нарушения. Нямам искания за отводи. Разбирам правата си които ми бяха разяснени от съда и не желая допълнителен срок за да се произнесе по тези въпроси. Признавам се за виновен и желая да се сключи споразумение.  Моля да не ми се  изменя мярка за неотклонение.     
На основание Чл. 248. (Изм. – ДВ, бр. 63 от 2017 г.  в сила от 5.11.2017г. от НПК, СЪДЪТ приема, че делото е подсъдно на съда,  няма основание за прекратяване или спиране на наказателното производство, не е допуснато  на досъдебното производство отстранимо съществено нарушение на процесуални правила, довело до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия, на пострадалия или на неговите наследници,  не се налага разглеждането на делото при закрити врати, привличането на резервен съдия или съдебен заседател, назначаването на защитник, вещо лице, преводач или тълковник и извършването на съдебни следствени действия по делегация, не се налага вземане на  мерки за процесуална принуда, не са направени искания за събиране на нови доказателства.  
Като взе предвид, че в съдебно заседание представителя на РП, защитника на подсъдимия и подсъдимия изявяват желание делото да приключи по реда на глава 29, няма конституирани други страни в процеса, Съдът намира, че  е налице хипотезата на чл.252, ал.1 от НПК и делото следва да се разгледа незабавно след провеждане на разпоредителното заседание за което и на основание чл. 252,ал.1 във връзка с чл.248, ал.5 от НПК,
                             СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ:
Постановява  на осн.чл.252 ал.1 от НПК , делото да се разгледа в  съдебно заседание, незабавно.
СЪДЪТ разяснява правата на подсъдимия.
ПОДСЪДИМИЯ М.: Разбирам правата си, не правя отводи. Получил съм препис от обвинителния акт преди повече от 7 дни.
ПРОКУРОРЪТ: Нямаме искания по реда на чл.275 от НПК. Постигнали сме споразумение.
 Адв. М.В.Г.: Нямаме искания по реда на чл.275 от НПК. С представителя на Районна прокуратура- Видин  сме постигнали съгласие за споразумение, съгласували сме основните параметри,считаме, че то не противоречи на Закона и морала.
ПОДСЪДИМИЯ А.М.: Присъединявам се към казаното от адвоката си.
СЪДЪТ като съобрази, че страните нямат искания по реда на чл. 275 от НПК
                                         ОПРЕДЕЛИ
ДАВА ХОД на СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ ПО РЕДА НА ГЛАВА 29 от НПК.
          Адв. М.В.: Моля да одобрите споразумение, което предлагаме на Прокуратурата, съгласно което подсъдимия А.В.М., роден на ***г***, с постоянен адрес:***  и с настоящ адрес- гр.София, ж.к.Люлин”- 7, бл.711, вх.В, ет.12, ап.77, българин, български гражданин, средно образование, безработен, неженен,  осъждан, ЕГН********** се признава за ВИНОВЕН в това, че на 20.04.2015год. в гр.Видин   съставил неистински официален документ, удостоверяващ прехвърляне на право на собственост- договор за покупко-продажба на МПС- л.а. марка»нисан», модел»Съни» с рег. Номер ВН 8363ВК с продавач Ваньо Илиянов Илиев от гр.Видин и купувач – А.В.М. *** частта на който е придаден вид, че е нотариално заверен под рег.№ 630/20.04.2015год. от Богдан Тодоров- Нотариус с район на действие РС-Видин с цел да бъде използван в сектор «Пътна полиция» при ОД на МВР-Видин за отписване на автомобила от името на продавача Ваньо Илиянов Илиев от гр.Видин- престъпление почл.308, ал.2 във връзка с ал.1 от НК  за което и на основаниечл.308, ал.2 във връзка с ал.1 от НК  във връзка с чл.36 във връзка с чл.55, ал.1, т.2, буква»б» от НК подсъдимия  А.В.М. със снета по делото самоличност се съгласява да му се наложи и да изтърпи се съгласява да му се наложи и да изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки, които да се изпълняват по посочения по делото настоящ адрес- гр.София, ж.к.Люлин”- 7, бл.711, вх.В, ет.12, ап.77.
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес ДВА ПЪТИ седмично за срок от  ОСЕМ МЕСЕЦА.
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от  ОСЕМ МЕСЕЦА.
Подсъдимият А.В.М. със снета  по делото самоличност се съгласява да заплати направените по делото разноски за възнаграждение за вещи лица на Досъдебното производство в размер на 132.50лв. по сметка на ОД на МВР-Видин.
ПОДСЪДИМИЯ М.: Признавам се за виновен по така повдигнатото обвинение. Разбирам последиците от споразумението. Съгласен съм с тези последици. Отказвам се от разглеждане на делото по общия ред. Доброволно  ще подпиша споразумението.
ПРОКУРОРЪТ: Моля да приемете и одобрите постигнатото споразумението. Същото не противоречи на Закона и Морала.
                                   С П О Р А З У М Е Л И   СЕ:
ПОДСЪДИМ:                                                          АДВОКАТ:
/А.М./                         /М.В./
                                               ПРОКУРОР:
                                                           /ВАНЯ НЕНКОВА/
                                  
СЪДЪТ след като се запозна с представеното в с.з.  споразумение намира, че са налице предпоставките за неговото одобряване. В тази връзка, СЪДЪТ отчете че деянието не спада сред уредените от разпоредбата на чл.381 ал.2 от НПК, че споразумението има изискуемото от Закона съдържание, което не противоречи на Закона и Морала, поради което и на основание чл.384, вр.чл.382, ал.7 и чл.24, ал.3 от НПК, СЪДЪТ
                                     ОПРЕДЕЛИ
           ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по силата, на което подсъдимия А.В.М., роден на ***г***, с постоянен адрес:***,  и с настоящ адрес- гр.София, ж.к.Люлин”- 7, бл.711, вх.В, ет.12, ап.77, българин, български гражданин, средно образование, безработен, неженен,  осъждан, ЕГН  ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че на 20.04.2015год. в гр.Видин   съставил неистински официален документ, удостоверяващ прехвърляне на право на собственост- договор за покупко-продажба на МПС- л.а. марка»нисан», модел»Съни» с рег. Номер ВН 8363ВК с продавач Ваньо Илиянов Илиев от гр.Видин и купувач – А.В.М. *** частта на който е придаден вид, че е нотариално заверен под рег.№ 630/20.04.2015год. от Богдан Тодоров- Нотариус с район на действие РС-Видин с цел да бъде използван в сектор «Пътна полиция» при ОД на МВР-Видин за отписване на автомобила от името на продавача Ваньо Илиянов Илиев от гр.Видин- престъпление почл.308, ал.2 във връзка с ал.1 от НК  за което и на основаниечл.308, ал.2 във връзка с ал.1 от НК  във връзка с чл.36 във връзка с чл.55, ал.1,т.2,буква” Б” във връзка с чл.36 от НК подсъдимия  А.В.М. със снета по делото самоличност се съгласява да му се наложи и да изтърпи във връзка с се съгласява да му се наложи и да изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки, които да се изпълняват по посочения по делото настоящ адрес- гр.София, ж.к.Люлин”- 7, бл.711, вх.В, ет.12, ап.77.
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес ДВА ПЪТИ седмично за срок от  ОСЕМ МЕСЕЦА.
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от  ОСЕМ МЕСЕЦА.
Подсъдимият А.В.М. със снета  по делото самоличност се съгласява да заплати направените по делото разноски за възнаграждение за вещи лица на Досъдебното производство в размер на 132.50лв. по сметка на ОД на МВР-Видин.
 На осн.чл.24, ал.3  от НК, СЪДЪТ
                                     ОПРЕДЕЛИ
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 396/ 2018г. по описа на ВРС. 
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
С влизане на споразумението в сила по силата на закона отпада и взетата мярка за неотклонение.
На съдебните заседатели ще се заплати възнаграждение, съобразно Наредбата за съдебните заседатели.
             Протоколът се написа в с.з. на 17.05.2017год. и заседанието завърши  в   16.10 часа.    
          РАЙОНЕН СЪДИЯ:                        СЪД.ЗАСЕДАТЕЛИ:1.
                                     2.
СЕКРЕТАР:
Версия за печат
Свързани страници