Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Октомври 2019 (78)
Септември 2019 (45)
Август 2019 (66)
Юли 2019 (204)
Юни 2019 (147)
Май 2019 (156)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
присъда по НОХД № 1693-2017
                                               П Р И С Ъ Д А  № 256
                            
                                 гр. ВИДИН, 22.05.2018год.
                                   В ИМЕТО НА НАРОДА
Районен съд гр. ВИДИН на  двадесет и втори МАЙ две хиляди и осемнадесета година в открито съдебно заседание в следния състав :
                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: МАРИЕЛА ЙОСИФОВА
           СЪД.ЗАСЕДАТЕЛИ:1. Л.П.
                                                2.К.Й.
секретаря Красимира Илиева и в присъствието на прокурор Красен Кайзеров, разгледа докладвано от съдията ЙОСИФОВА наказателно общ характер дело № 1693  по описа за 2017 год., въз основа на данните по делото и Закона, Съдът                    
                         П Р И С Ъ Д И :
      ПРИЗНАВАподсъдимият М.В.П., роден на ***г. в гр. Видин, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, с българско гражданство, неженен, със средно образование, безработен, неосъждан, ЕГН **********  за ВИНОВЕН в това, че на 08.11.2016г. на път IV-12209 между с. Гомотарци и с. Кошава, обл. Видин, с цел да набави за себе си имотна облага в размер на 150 /сто и петдесет/ евро противозаконно подпомагал чуждите граждани: Рекар Резгар Хусейн, /мъж/, род. ***г. в Ирак, ЛНЧ:**********, Ибрахим Ануар Маулуд, /мъж/, род. ***г. в Ирак, ЛНЧ:**********, Ребаз М.А., /мъж/, род. ***г. в Ирак, ЛНЧ:**********, М.А.  А., /мъж/, род.  ***г.  в Сирия, ЛНЧ:**********, ДелжинМустафа Салех, /жена/, род. ***г. в Ирак, ЛНЧ:**********, Ахмад Сулейман Мунир, /мъж/, род. *** г. в Сирия, ЛНЧ:**********, Еврас Амин, /мъж/, род. ***г. в Ирак, Сайд Сайдджамил, /мъж/, род. ***г. в Ирак, Михо Михо, /мъж/ род. ***г. в Ирак, да преминават в страната в нарушение на закона - чл.8, ал.1 от ЗЧРБ -„Чужденец може да влезе в Република България, ако притежава редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава се изисква", чл.19, ал.1, т.1 от ЗЧРБ -„Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава: по т.1. редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима", и чл.З0, ал.1, т.6 от Закона за убежището и бежанците - чужденецът е длъжен по т.6: „Да не навлиза в граничната зона на Република България без надлежно разрешение", като за целта е използвал МПС- лек автомобил марка "Рено", модел "Меган Класик ЕХ1.6" с ДК№ВН1724ВК, като престъплението е извършено по отношение на лице, ненавършило 16-годишна възраст -Ахмад Сулейман Мунир, /мъж/, род. *** г. в Сирия, ЛНЧ:********** и като престъплението е извършено по отношение на повече от едно лице - престъпление по чл.281, ал.2, т.1, т.4 и т.5 във вр. с ал.1 от НК за което и на основание чл.281, ал.2, т.1, т.4 и т.5 във вр. с ал.1 от НК във връзка с чл.36 и чл.54 от НК ОСЪЖДА подсъдимия  М.В.П. със снета по делото самоличност и му налага наказание” Лишаване от свобода” за срок от ЕДНА ГОДИНА, както и наказание „ глоба” в размер на 5000.00лв./ пет хиляди/ лева.
 На основание чл.66, ал.1 от НК отлага изпълнението на така наложеното наказание за срок от  ТРИ ГОДИНИ,считано от датата на влизане на присъдата в сила.
Присъдата подлежи на обжалване и протест пред Окръжен съд гр. Видин в петнадесетдневен срок, считано от обявяването й.
    РАЙОНЕН СЪДИЯ:
СЪД.ЗАСЕДАТЕЛИ:1.
                                    2.
Версия за печат
Свързани страници