Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Март 2019 (149)
Февруари 2019 (139)
Януари 2019 (162)
Декември 2018 (147)
Ноември 2018 (171)
Октомври 2018 (169)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
присъда по НОХД № 334-2018
П Р И С Ъ Д А №
гр. Видин,20.06.2018год.
В  ИМЕТО  НА  НАРОДА
ВИДИНСКИЯТ  РАЙОНЕН СЪД  ……………………………
на    двадесети юни две хиляди и   осемнадесета година в открито  съдебно заседание, в следния състав:
                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: П.П.
                          Съдебни заседатели: 1.        
                                                             2.           
и секретаря :      М. В...............................................
в присъствието на  прокурора   В. Н.разгледа
докладвано от     СЪДИЯ  П. НОХД №  334/2018 г.
На основание данните по делото и Закона
П Р И С Ъ Д И :
          ПРИЗНАВА  подсъдимия В.Ц.П.,  роден на *** ***, местожителство:***, българин, с българско    гражданство,    неженен,    със    средно    образование, месторабота: работник поддръжка при ОП „Спортни имоти4 Община Видин, неосъждан, ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че на 03.12.2017 год. в с. К., обл. В., по улица „Т.",преди кръстовището с ул. "П." в посока към с. Н.,управлявамоторно превозно средство - лек автомобил, марка„Фолксваген",модел„Голф", с номер на рамата, лична собственост, в
срока на изтърпяване на принудителна административна мярка за временноотнемане на свидетелството за управление на моторно превозносредство,наложена му със Заповед за прилагане на принудителнаадминистративнамярка № 17-0953-000898/04.10.2017 год., влязла в законна сила на 19.10.2017
год. - престъпление по чл. 343в, ал. 3, във с вр. ал.1 от НК за което и на основание чл. 343в, ал. 3, във с вр. ал.1 от НК    му  налага наказание Лишаване от свобода за срок от три месеца, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК отлага изтърпяването на наложеното наказание за срок от три години и ГЛОБА в размер на 200 /двеста/ лева.

              ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМИЯ  В.Ц.П.  със снета по делото самоличност се признава за ВИНОВЕН в това, че на 03.12.2017 год. в с. К., обл. В., по улица „Т.", преди   кръстовището   с   ул."П."   в   посока   към   с.   Неговановци,   при управление   на   моторно   превозно   средство   -   лек   автомобил, марка„Фолксваген", модел „Голф", с номер на рамата, лична собственост, си служи с два броя табели с регистрационен номер„", издадени за друго моторно превозно средство, а именно лек автомобил марка „Опел", модел „Кадет", собственост на О.М.П. *** - престъпление по чл. 345, ал.1,предложение първо от НК за което и на основание чл.345, ал.1,предложение първо от НК   му налага наказание Лишаване от свобода за срок от три месеца, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК отлага изтърпяването на наложеното наказание за срок от три години.
                ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМИЯ  В.Ц.П.  със снета по делото самоличност се признава за ВИНОВЕН в това, че на 03.12.2017 год. в с. К., обл. В. по улица „Т.",преди ръстовището с ул."П." в посока към с.Н., управлява моторно превозно средство - лек автомобил, марка „Фолксваген" модел„Голф" с номер на рамата, лична собственост, което не е регистрирано по надлежния ред съгласно Наредба № 1-45 от 24 март 2000 год. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркетата, теглени от тях и реда за предоставяне   на   данни   за   регистрираните   пътни   превозни   средства - престъпление по чл. 345, ал. 2, във вр. с ал. 1 от НК за което и на основание чл. 345, ал. 2, във вр. с ал. 1 от НК  му налага наказание Лишаване от свобода за срок от три месеца, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК отлага изтърпяването на наложеното наказание за срок от три години.
            На основание чл. 23 от НК налага на  подсъдимия В.Ц.П.  едно общо наказание от по-горните три, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от три месеца, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК отлага изтърпяването на наложеното наказание за срок от три години и ГЛОБА в размер на 200 /двеста/ лева.
           На основание чл. 53, ал. 1 от НК   веществените доказателства - 2 броя регистрационни табели с номера ВН 1728 ВА - да се отнемат в полза на държавата  и да се унищожат.
Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана пред ВОС в 15-дневен срок от днес.
РАЙОНЕН СЪДИЯ:
Версия за печат
Свързани страници