Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Февруари 2019 (98)
Януари 2019 (162)
Декември 2018 (147)
Ноември 2018 (171)
Октомври 2018 (169)
Септември 2018 (42)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по АНД № 1725-2017
                                          Р     Е     Ш     Е     Н     И     Е                       
                                                    гр.Видин, 23.04.2018г.
                                                      в името на народа
ВИДИНСКИ   РАЙОНЕН   СЪД,   НАКАЗАТЕЛНО   ОТДЕЛЕНИЕ,   В   СЪДЕБНО   ЗАСЕДАНИЕ   НА   ДЕСЕТИ   АПРИЛ   ПРЕЗ   ДВЕ   ХИЛЯДИ   И   ОСЕМНАДЕСЕТА   ГОДИНА   В   СЪСТАВ:         
                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:   П.  П.
                                         СЕДЕБНИ   ЗАСЕДАТЕЛИ:     
                                                                           ЧЛЕНОВЕ:      
ПРИ   СЕКРЕТАРЯ:   М.В.,     И   ПРИСЪСТВИЕТО   НА   ПРОКУРОРА:                         КАТО   РАЗГЛЕДА   ДОКЛАДВАНОТО   ОТ   СЪДИЯТА-ДОКЛАДЧИК   П.   А.Н.Д.№ 1725   ПО   ОПИСА   ЗА   2017 ГОД.,   И   ЗА   ДА   СЕ   ПРОИЗНЕСЕ   ВЗЕ   ПРЕДВИД   СЛЕДНОТО:   
            Административно-наказателното производство е с правно основание по реда на чл.59, ал.1 и сл.от ЗАНН.
            Делото е образувано по жалба, подадена от Й.А.М. *** с ЕГН ********** против Наказателно постановление № 15-0953-001349 от 15.08.2017г. на Началник Група към ОД МВР-Видин, Сектор ПП, с което на жалбоподателя е наложено административно наказание „глоба” в размер на 200лв./двеста лева/ на основание чл.179, ал.2, пр.1 от ЗДП, 4глоба“ в размер на 1000лв./хиляда лева/ и „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 12м./дванадесет месеца/ на основание чл.174, ал.1, т.2 от ЗДП, и административно наказание „глоба“ в размер на 10лв./десет лева/ на основание чл.183, ал.1, т.1, пр.3 от ЗДП, и административно наказание „глоба“ в размер на 20лв./двадесет лева/ на основание чл.185 от ЗДП, за извършено от него административно нарушение по чл.20, ал.2 и чл.5, ал.3, т.1 и чл.100, ал.1, т.2 и чл.190, ал.3 от ЗДП.
            Жалбоподателят с жалбата си моли да бъде отменено наказателното постановление, като незаконосъобразно и необосновано и да бъде уважена жалбата му като основателна.   
            Ответната по жалбата страна, административно-наказващият орган, моли да бъде оставена жалбата без уважение, като неоснователна и потвърдено наказателното постановление, като законосъобразно и обосновано.
            От събраните по делото писмени и гласни доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, съдът прие за установено следното от фактическа страна:
            На 08.05.2017г. около 18,00ч. в гр.В. по ул.“Д.“ жалбоподателят М., като водач на МПС е управлявал лек автомобил „Фолксваген Голф” с рег.№ в посока от Р. г. към К. Поради движението си с несъобразена скорост с интензивността на движението не успява да спре, губи контрол над автомобила, блъска се в бетонните блокчета на градината и реализира ПТП с материални щети. При извършената полицейска проверка от служителите на полицията е констатирано, чрез техническо средство „Алкотест Дрегер 7510” с фабр.№ 0116 с проба № 234, наличие на алкохол в изтишания въздух на водача с концентрация 1,11/1000. На лицето е връчен талон за медицинско изследване, не е дадена кръвна проба. Водачът не е носел СРМПС част 2, има неплатени глоби в срок.  
Установеното от съда и тази фактическа обстановка се доказва по категоричен и безспорен начин от писмените и гласни доказателства: цялостната административно-наказателна преписка, акта за установяване на административно нарушение, ЗППАМ, справка за нарушител/водач, два броя писмени сведения, протокол от лаборатория за проверка на СИ, талон за медицинско изследване, показанията на актосъставителя свидетелят А., между които няма противоречия, допълват се и си кореспондират помежду си относно това, което се приема от съда като безспорно установено и категорично доказано, за което се кредитират от видинския районен съд.
            От така установеното от обективна страна съдът прави извода, че жалбоподателят е осъществил състава на твърденото административно нарушение по чл.20, ал.2 и чл.5, ал.3, т.1 и чл.100, ал.1, т.2 и чл.190, ал.3 от ЗДП, както от обективна, така и от субективна страна. Лицето е управлявало МПС под въздействието на алкохол с концентрация над 0,5 до 1,2/1000. Не избира скоростта на движение съобразно условията на движение. Не носи СРМПС част 2 и управлява МПС с наложени наказания глоба и електронен фиш незаплатени в срок. Той следва да понесе предвиденото административно наказание по чл.179, ал.2, пр.1 и чл.174, ал.1, т.2 и чл.183, ал.1, т.1 и чл.185 от ЗДП. Административно-наказващият орган правилно е определил и наложил административните наказана по вид и размер, предвидени от Закона.
            От така изложените съображения до тук съдът намира, че наказателното постановление следва да бъде потвърдено, като законосъобразно и обосновано.
            Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН съдът
                                               Р     Е     Ш     И   :
            ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 15-0953-001349 от 15.08.2017г. на Началник Група към ОД МВР-Видин, Сектор ПП, с което на Й.А.М. *** с ЕГН ********** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 200лв./двеста лева/ на основание чл.179, ал.2, пр.1 от ЗДП, 4глоба“ в размер на 1000лв./хиляда лева/ и „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 12м./дванадесет месеца/ на основание чл.174, ал.1, т.2 от ЗДП, и административно наказание „глоба“ в размер на 10лв./десет лева/ на основание чл.183, ал.1, т.1, пр.3 от ЗДП, и административно наказание „глоба“ в размер на 20лв./двадесет лева/ на основание чл.185 от ЗДП, за извършено от него административно нарушение по чл.20, ал.2 и чл.5, ал.3, т.1 и чл.100, ал.1, т.2 и чл.190, ал.3 от ЗДП.
Решението може да бъде обжалвано пред АС-Видин в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните.
            РАЙОНЕН СЪДИЯ:
Версия за печат
Свързани страници