Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2018 (85)
Ноември 2018 (174)
Октомври 2018 (173)
Септември 2018 (42)
Август 2018 (59)
Юли 2018 (153)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
споразумение по НОХД № 1568-2017
                                                           П Р О Т О К О Л
                                        гр.Видин, 10.04.  2018г.
Година 2018                                                                                 гр. Видин
Видински  районен съд    НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ          ІV състав
Надесети април                                                 две хиляди и осемнадесета година
в публично заседание в следния състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНДРЕЙ ДЕЧЕВ
                                СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:1.  Н.П.
                                                                               2. Н.Т.
СЕКРЕТАР: ВЕРОНИКА КИРИЛОВА
ПРОКУРОР: ЦВЕТКОВА
Сложи за разглеждане докладвано от  с ъ д и я  ДЕЧЕВ  НОХД №  1568   по описа за 2017 година.
          На именното повикване в9.00ч .  се явиха:
ПОДСЪДИМИЯТ И.П. ДИКОВ,постановено принудително довеждане, се явява лично и с адв.Г.- ВАК.
СВИДЕТЕЛИТЕ:
И.П.М.,  се явява
А.Р.К.,се явява
В.М.В., се явява
М.Ц.Т., не се явява
ВЕЩО ЛИЦЕ Р.П.И., нередовно призовано, не се явява.
Възнаграждението на съдебните заседатели ще бъде определено съгласно Наредбата.  
ПРОКУРОРЪТ: Налице са законовите предпоставки за даване ход на делото  
ПОДСЪДИМИЯТ: Да се даде ход на делото  
След като изслуша становището на страните, СЪДЪТ намира, че са налице законовите предпоставки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, с оглед на което СЪДЪТ
ОПРЕДЕЛИ
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
Пострадалото лице М. : нанесената ми имуществена вреда е възстановена изцяло в размер на 330 лв. Не желая да бъда конституиран в качеството на ЧО и ГИ и не желая да предявявам гр.иск.Не възразявам да се одобри постигнатото споразумение.
Подсъдимият  със снета по делото самоличност и разяснени права.
 
 ЗАЩИТАТА : Моля да одобрите споразумението, което предлагаме на Прокуратурата, съгласно което подсъдимия  И.П. ДИКОВ ЕГН **********, роден на ***г***, с пост.адрес ***, настоящ адрес ***, българин, български гражданин, неженен, средно образование, безработен, неосъждан се признава за ВИНОВЕН в това че на 02.07.2017г. в гр.Видин в дискотека, находяща се в комплекс Импулс палас” отнел чужда движима вещ- мобилен телефон марка НТС” модел”ОneА 9s” на стойност 330.00 /триста и тридесет/ лева, от владението и собственост на И.П.М. ***, без негово съгласие с намерение противозаконно да го присвои – престъпление по чл .194 ал.1 от НК, поради което и на основание същия текст  вр.чл.55 ал.1 т.2 буква „Б” от НК  и е съгласен за  наказание „Пробация”  при следните пробационни мерки:
  На основание чл.42а ал.2, т.1 от НК - Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок  от   ШЕСТ МЕСЕЦА, с периодичност за явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице с периодичност  два пъти седмично;  
На основание чл.42а ал.2, т.2 от НК - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от   ШЕСТ МЕСЕЦА;
ПОДСЪДИМИЯТ: Признавам се за виновен по така повдигнатото обвинение. Разбирам последиците от споразумението. Съгласен съм с тези последици. Отказвам се от разглеждане на делото по общия ред. Доброволно подписах споразумението.
ПРОКУРОРЪТ: Моля да  приемете и одобрите постигнатото споразумението. Същото не противоречи на Закона и Морала.
                                   С П О Р А З У М Е Л И   СЕ:
 
ПРОКУРОР:                                                ПОДСЪДИМ:
            /Цветкова/                                                                          /И.Диков/
                                                                                  ЗАЩИТНИК
                                                                                                          /адв.Г./
                                  
СЪДЪТ след като се запозна с текста на днес представеното  споразумение  намира, че са налице предпоставките за неговото одобряване. В тази връзка СЪДЪТ отчете че деянието не спада сред уредените от разпоредбата на чл.381 ал.2 от НПК, че споразумението е изготвено в предписаната от Закона форма, че споразумението има изискуемото от Закона съдържание, което не противоречи на Закона и Морала, поради което и на основание чл.384, вр.чл.382, ал.7 и чл.24, ал.3 от НПК СЪДЪТ
ОПРЕДЕЛИ
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по силата на което подсъдимият И.П. ДИКОВ ЕГН **********, роден на ***г***, с пост.адрес ***, настоящ адрес ***, българин, български гражданин, неженен, средно образование, безработен, неосъждан се признава за ВИНОВЕН в това че на 02.07.2017г. в гр.Видин в дискотека, находяща се в комплекс Импулс палас” отнел чужда движима вещ- мобилен телефон марка НТС” модел”ОneА 9s” на стойност 330.00 /триста и тридесет/ лева, от владението и собственост на И.П.М. ***, без негово съгласие с намерение противозаконно да го присвои – престъпление по чл .194 ал.1 от НК, поради което и на основание същия текст  вр.чл.55 ал.1 т.2 буква „Б” от НК  му налага наказание „Пробация”  при следните пробационни мерки:
  На основание чл.42а ал.2, т.1 от НК - Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок  от   ШЕСТ МЕСЕЦА, с периодичност за явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице с периодичност  два пъти седмично;
  
На основание чл.42а, ал.2, т.2 от НК - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от   ШЕСТ МЕСЕЦА;
ОСЪЖДА подсъдимия да заплати на държавата по сметка на ОДМВР ВИДИН сумата 42,32 лв. изразходвана за изготвяне на   експертиза.
На осн.чл.24, ал.3  от НК, СЪДЪТ
ОПРЕДЕЛИ
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1568 / 17г. по описа на ВРС.
Отменя Мярката за неотклонение „парична гаранция” в размер на 200 лв.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране, като в частта му относно МНО подлежи на обжалване и протест пред ВОС в 7 дн.срок от днес.
   Протоколът изготвен в съдебно заседание  и приключи в  9.30   часа.
                                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ:
                                                              СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1
                                                                                                                   2
                                                              СЕКРЕТАР:
Версия за печат
Свързани страници