Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2018 (85)
Ноември 2018 (174)
Октомври 2018 (173)
Септември 2018 (42)
Август 2018 (59)
Юли 2018 (153)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 709-2018
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е № 228
гр.В., 13.04.2018 год.
В    И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А
В.ският районен съд, гражданска колегия, 3- ти състав в публично заседание на четвърти април през  две хиляди и осемнадесета година в състав:
                                                     Председател: Милена Стоянова                                                    
                                                              
при секретаря П. Йорданова като разгледа докладваното от съдия Стоянова гр.дело № 709 по описа за 2018год. и за да се произнесе взе предвид следното:
            Производството е по чл.16б, във вр. с чл.16а, ал.3  от Закона за социално подпомагане.
            ..........................................................................................................................................
            Воден от горното, и на чл.16б, във вр. с чл.16а, ал.3  от Закона за социално подпомагане, Съдът
                                                           Р Е Ш И :
             
            ПРЕДОСТАВЯ  социална закрила по отношение на Т.Г.М. с ЕГН ********** с настоящ адрес: *** – настаняване на същия в социална услуга Защитено жилище за лица с физически увреждания в от гр. Б., обл. В., ул. Д. Б. № 18 за срок от три години, считано от 19.03.2018г.  
Решението може да бъде обжалвано в седемдневен срок от връчване на решението на заинтересованите страни пред В.ски окръжен съд,
Решението подлежи на незабавно изпълнение.
                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: М.С.
Версия за печат
Свързани страници