Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2018 (85)
Ноември 2018 (174)
Октомври 2018 (173)
Септември 2018 (42)
Август 2018 (59)
Юли 2018 (153)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по АНД № 322-2018
                                             Р Е Ш Е Н И Е №
гр. Видин 13.04.2018г.
В  ИМЕТО НА НАРОДА
Видинският районен съд наказателна колегия в публичното заседание на   тринадесети април  две хиляди и осемнадесета година в състав:
                                                                 Председател: М. Йосифова
                                                               
при секретаря  Кр.И.  и в присъствието на прокурора Кр.Кайзеров, като разгледа докладваното от съдията Йосифова ЧНД № 322 по описаза 2018 г. и за да се произнесе взе предвид следното :
.............................................................................................................................
                     Съдът:
                                                       Р  Е  Ш  И :
                 НАСТАНЯВА лицето С.Е.Г.род.***г. в гр.Габрово,  ЕГН**********, живущ ***, българин, български гражданин, неженен, без образование, неосъждан на задължително стационарно лечение в ДПБ –гара КАРЛУКОВО за срок от 3 / три / месеца.
                  Налице е липса на способност за изразяване на информирано съгласие на лицето С.Е.Г..
                НАЗНАЧАВА В.Й. от Община Луковит, за служебно лице, което да изразява информирано съгласие за лечението на болния.
          Препис от решението да се изпрати на РП Видин, ДПБ –гара КАРЛУКОВО - за сведение и изпълнение, сл.защитник, освидетелствания и лицето по чл.162, ал.3 от ЗЗ.
       Решението може да се обжалва и протестира в 7-дневен срок пред Видински ОС, като евентуалното му обжалване не спира неговото изпълнение.
                   
                                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ :
Версия за печат
Свързани страници