Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2018 (85)
Ноември 2018 (174)
Октомври 2018 (173)
Септември 2018 (42)
Август 2018 (59)
Юли 2018 (153)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по АНД № 22-2018
Р Е Ш Е Н И Е №140
В ИМЕТО НА НАРОДА
гр.Видин  13.04.2018 год.
   Видински районен съд, наказателна колегия, в публичното заседание на тринадесети  март през две хиляди и осемнадесета година в състав:
                                                           Председател: Мариела Йосифова                                     
при секретаря К.И. и в присъствието на прокурора ................................ като разгледа докладваното от съдия Йосифова АНД № 22 по описа за 2018 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:
              Производството по делото е с правно основание по чл.59 и сл.от ЗАНН.
            Административно-наказателното производство е с правно основание по чл.59, ал.1 и сл. от ЗАНН.
             Образувано е по жалба на Д.Б.Д. ***, подадена против наказателно постановление №17-0935-002186/30.11.17 г. на Началник сектор Пътна полиция  при ОДМВР Видин.  
            Жалбоподателят моли да бъде отменено обжалваното наказателно постановление, като неправилно, необосновано и незаконосъобразно, постановено при съществени нарушения на процесуални правила.
            В съдебно заседание жалбоподателят  се явява лично и моли за отмяна на НП.
            За наказващият орган  не се явява процесуален представител.
            От приложените по делото писмени доказателства и показанията на разпитаният свидетел Р.Ц. – актосъставител, съдът приема за установено следното:
            На 21.10.2017г.  св. Ц. е съставил АУАН на жалбоподателя , за това , че на 21.10.2017г. в гр.Видин по бул.Панония , при спускане на надлеза в посока бенз. ОМВ , УПРАВЛЯВА ЛЕК АВТОМОБИЛ „Фиат Стило“ с рег.№ ВН 5757 ВМ , като на кръстовището с ул. Цар Иван Асен IIсе движи в лявата лента и изпреварва спрелите на черван сигнал на светофарната уредба , за да пропуснат насрещно движещите се автомобили. Водачът не спира , навлиза в кръстовището и блъска в задна дясна част товарен автомобил Форд с рег №ВН 1398 ВТ, който се изтегля от от кръстовището, след като е навлязъл на зелен сигнал. Настъпва ПТП с материални щети по двата автомобила. Светофарната уредба работи при нормален режим на работа.
              Въз основа на съставения АУАН е издадено и атакуваното наказателно постановление с което за нарушение на чл.6 т.1  от ЗДвП на основание чл. 179 ал.2 вр. ал.1 т.5   от ЗДвП  на жалбоподателя е наложена Глоба в размер на 200 лева.
            С оглед изложеното съдът приема, че жалбата е подадена в установения в закона срок и от надлежно лице, поради което същата се явява допустима.
Разгледана по същество същата се явява неоснователна.
От разпитаните в съд. заседание свидетели - актосъставителя – св. Ц. се установи по безспорен и несъмнен начин, че жалбоподателят е осъществил деянието-предмет на административно-наказателното производство, както от обективна, така и от субективна страна.
Съдът дава вяра на свидетеля, тъй като изложените от същия показания са последователни, логични, непротиворечиви са и са относими към предмета на делото.
В съдебно заседание бе разпитан и св. В. М. , който с показанията си не допринесе за изясняване на обективната истина.Същия безспорно е възприел последиците от ПТП-то , но не и самото произшествие , както и причината за случилото се.
Горното се установява и от приложените по делото писмени доказателства.
Твърденията на жалбоподателя, че не е извършил деянията, осъществяващи състави на административни нарушения не се доказаха.
                        Предвид гореизложеното, съдът намира, че описаното деяние в съставения против жалбоподателя акт  се доказва по безспорен и несъмнен начин.
Наложеното наказание е предвиденото от закона. При индивидуализиране на наказанието административно наказващият орган правилно е отчел всички смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства, съобразил се е с правната норма на чл. 12 от ЗАНН, както и с тази на чл. 27 от ЗАНН. Наложеното наказание е съразмерно на извършеното нарушение.
По гореизложените съображения Съдът намира, че Наказателно постановление №17-0935-002186/30.11.17 г. на Началник сектор Пътна полиция  при ОДМВР Видин.  следва да бъде  потвърдено.
                  Водим от горното Съдът,
                                     Р             Е            Ш            И :
 ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №17-0935-002186/30.11.17 г. на Началник сектор Пътна полиция  при ОДМВР Видин  , с което на жалбоподателя- Д.Б.Д. *** за нарушение на на чл.6 т.1  от ЗДвП на основание чл. 179 ал.2 вр. ал.1 т.5   от ЗДвП  е наложена Глоба в размер на 200 лева.
 
 Решението може да бъде обжалвано пред АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-ВИДИН по реда на глава дванадесета от АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните.        
РАЙОНЕН СЪДИЯ :
Версия за печат
Свързани страници