Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2018 (85)
Ноември 2018 (174)
Октомври 2018 (173)
Септември 2018 (42)
Август 2018 (59)
Юли 2018 (153)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 669-2018
Р Е Ш Е Н И Е № 227
гр. Видин, 12.04.2018г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
          Видинският районен съд, 3- ти граждански състав в публично заседание на четвърти април  през две хиляди и осемнадесета година в състав:                                                                     
                                          Председател : Милена Стоянова
при секретаря П. Йорданова, като разгледа докладваното от съдия Стоянова гр. дело № 669 по описа за 2018 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по чл. 50 от СК за развод по взаимно съгласие по молба на В. А.М. и И.Х.М., и двамата с постоянен адрес ***.
.......................................................................................
  Мотивиран от горните съображения, Съдът
Р  Е  Ш  И:
           ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие гражданският брак междуВ. А.М. с ЕГН ********** и И.Х.М. с ЕГН **********, и двамата   от с. Арчар, общ. Димово, обл. Видин, ул. Васил Левски № 79, сключен с акт за граждански брак № ** от  11.08.1985г., издаден от кметство на с. Арчар, ОНС, окръг Видин.
            УТВЪРЖДАВА постигнатото между молителите споразумение, кактоследва:
             Молителите са заявили, че нямат регистрирани фирми на ЕТ и претенции в тази връзка един към друг.
              Молителите са заявили, че нямат влогове и ценни книжа, придобити в режим на СИО, както и претенции за такива един към друг.
             Молителите са заявили, че нямат претенции за издръжка помежду си за в бъдеще време.
             Молителите са заявили, че движимите вещи, придобити по време на брака в режим на СИО ще поделят извънсъдебно.
              След прекратяване на брака жената ще носи предбрачното си фамилно име Н..
              ОСЪЖДАВ. А.М. с ЕГН ********** да заплати окончателна държавна такса по сметка на ВРС в размер на 20.00 лева.
              ОСЪЖДАИ.Х.М. с ЕГН **********да заплати окончателна държавна такса по сметка на ВРС в размер на 20.00 лева.
             Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: / П /
Вярно с оригинала
Секретар:
Версия за печат
Свързани страници