Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Ноември 2018 (91)
Октомври 2018 (173)
Септември 2018 (43)
Август 2018 (61)
Юли 2018 (154)
Юни 2018 (188)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
определение по ЧНД № 216-2018
ПРОТОКОЛ
                                     Гр. Видин, 09.03.2018 г.
ВИДИНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в публично съдебно заседание на девети март две хиляди и осемнадесета година в състав:
                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕРОНИКА СТАНКОВА
Съдебни заседатели:
При участието на секретар: В.У. и прокурора Р. М.
сложи на  разглеждане ЧНД № 216 по описа за 2018 година, докладвано от съдия СТАНКОВА
На именното повикване в 11.30 часа се явиха:
За Районна прокуратура Видин се явява прокурор М..
Б.Г.Н. се явява лично.
ПО ХОДА НА ДЕЛОТО.
ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.
Б. Н.: Да се даде ход на делото.
Съдът
ОПРЕДЕЛИ:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
Снема самоличността на лицето:
Б.Г.Н., с ЕГН **********, роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:*** и настоящ адрес ***, българин, български гражданин, със средно образование, пенсионер, разведен, неосъждан.
Самоличността на свидетеля се удостовери от ЛК № ***, издадена на 10.12.2013 г. от МВР-Видин, след което се върна на същия.
Съдът
ОПРЕДЕЛИ:
ВРЪЧВА на Б.Н. призовка по наказателно дело № 1214/295/2016г. на Апелативен съд – Тимишоара.
          С оглед изпълнението на съдебната поръчка Съдът
ОПРЕДЕЛИ:
            ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД № 1424/2012г. по описа на Видински районен съд.
ИЗПРАЩА на Апелативен съд – Тимишоара – Република Румъния препис протокола от днешното съдебното заседание, разписка за връчване на съдебни книжа, подписана от Б.Н. и Протокол за връчване, подписан от съдия Вероника Станкова.
Протоколът написан в съдебно заседание в 11.40 ч.
РАЙОНЕН СЪДИЯ:
                                                           СЕКРЕТАР:
Версия за печат
Свързани страници