Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Ноември 2018 (91)
Октомври 2018 (173)
Септември 2018 (43)
Август 2018 (61)
Юли 2018 (154)
Юни 2018 (188)

Информация
 • Видин, пл. "Бдинци" №1,
 • тел. 600782
 • факс 600791
 • дан. № 4050001011
 • БУЛСТАТ 000159747
споразумение по НОХД № 1109-2017
П  Р  О  Т  О  К  О  Л
гр. Видин, 27.02. 2018г.
Видинският районен съд………………………...….............в публично
съдебно заседание на 27 ФЕВРУАРИ 2018година.
Председател: МАРИЕЛА ЙОСИФОВА
   СЪД.ЗАСЕДАТЕЛИ:1.И.Р.
                                       2.О.С.
при участието на секретаря………Красимира Илиева
прокурора   Красен Кайзеров...……….сложи за разглеждане
НДОХ1109................  по описа за 2017 год. докладвано
от Съдия ЙОСИФОВА.
На именното повикване в  15.10часа се явиха:
За Районна прокуратура Видин прокурор Красен Кайзеров.
Подсъдимият В.Т.Н. – редовно призован- налице.
В залата се явява адв.Б. Костова - Кирилова, вписана под № 499 в НРПП и назначена за служебен защитник на подсъдимия с определение от закрито заседание с дата 08.01.2018год.
          ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на разпоредителното заседание.
          Адв.Б. Костова: Също.
         Подсъдимия Н.: Също.          
         Съдът, намира, че няма пречки да се даде ход на разпоредителното заседание, за което
ОПРЕДЕЛИ:
           ДАВА ХОД НА РАЗПОРЕДИТЕЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ
       Сне се самоличността на подсъдимия, както следва:
       В.Т.Н., роден на ***г***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, основно образование, разведен, работи в „Металснаб- България ЕООД”-гр.София, осъждан, ЕГН **********.
      Самоличността се сне от лична карта № 646565263 издадена на 16.08. 2016год. от МВР-Монтана, след което същата се върна на подсъдимия.
ДАВА ХОД НА РАЗПОРЕДИТЕЛНО ЗАСЕДАНИЕ.
Съдът, като констатира, че за днешното с.з.- са редовно призовани и уведомени прокурорът, подсъдимият, защитникът на подсъдимия, намира, че  на същите ще следва да се съобщят правата им по чл.247б от НПК, а именно, че имат право да дадат становище по въпросите по чл.248, ал.1 от НК.
Дава възможност на страните да вземат отношение по въпросите по чл.248, ал.1 от НПК, както и разяснява  изискванията на чл.248, ал.3 от НПК, а именно, че възражения за допуснати нарушения на проц. правила, които не са поставени на обсъждане в днешното заседание не могат да се правят след разпоредителното заседание.
Прокурора:  Нямам искания по чл.248, ал.1 от НК. Не считам, че има основание за прекратяване и спиране на нак. Производство както и съществено нарушение на процесуалните правила на ДП. Относно особените правила би могло да се поиска делото да се гледа при условията на глава 29 от НПК. Нямам искания за събиране на нови доказателства. Нямам искания за отводи. Нямам искания за вземане на мярка за неотклонение  .
          Адв. Б. Костова:  Делото е подсъдно на този съд.Нямам искания за прекратяване, спиране на съдебното производство. Нямаме възражения за допуснати нарушения на проц. правила на ДП. Нямаме искания за събиране на нови доказателства. Нямаме искания за отводи. Нямаме искания делото да бъде гледано при закрити врати. Нямам искания за вземане на мярка за неотклонение.Имаме искане делото да се гледа по реда на глава 29 от НПК , тъй като сме постигнали споразумение с РП Видин.
                Подсъдимия: Поддържам казаното от моят защитник по отношение на това, че нямаме искания за прекратяване, спиране на наказателното производство както и за връщане на делото на РП за отстраняване на допуснати нарушения. Нямам искания за отводи.Признавам се за виновен и искам да се сключи споразумение с РП Видин. Моля да не ми се взима мярка за неотклонение.
   Съдът, след като изслуша прокурора и защитника на подсъдимия и след запознаване с материалите по делото намира, че същото е подсъдно на съда, няма основание за прекратяване или спиране на нак. производство, не е допуснато на ДП отстранимо съществено нарушение на процесуалните правила което да е довело до ограничаване правата на обвиняемия. Не са налице обстоятелства налагащи разглеждането на делото при закрити врати, привличането на резервен съдия или съдебен заседател, назначаването на защитник, вещо лице, преводач или тълковник и извършването на съдебни следствени действия по делегация. Не се налага вземането на мярка за неотклонение. С оглед направеното от страните заявление ,        че имат готовност да сключат споразумение, то на основание чл.252 ал.1 от НПК делото ще следва да се разгледа незабавно след провеждане на разпоредителното заседание.
Водим от горното Съдът
                      О П Р Е Д Е Л И :
           На основание чл.248 ал.6 от НПК, ОБЯВАВА  на страните, че :
 1. Делото е подсъдно на съда.
 2. Няма основание за прекратяване или спиране на наказателното производство.
 3. Не са допуснати на досъдебното производство отстраними съществени нарушения       на процесуалните правила довели до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия.
 4. С оглед изявленията на страните , че имат готовност да сключат споразумение, допуска разглеждане на делото по реда на глава 29 от НПК.
 5. Не се налага разглеждане на делото при закрити врати, привличане на резервен съдия и съдебен заседател, назначаване на защитник, вещо лице, преводач, или тълковник, нито извършването на процесуални действия по делегация.
 6. Не се налага събирането на нови доказателства.
 7. Не се налага взимането на мярка за неотклонение по отношение на В.Т.Н..
 8. С оглед обстоятелството, че незабавно след приключване на настоящото разпоредително заседание ще се пристъпи към разглеждане на делото по реда на глава 29 от НПК не следва да се насрочва дата за призоваване, нито да се призовават свидетели и вещи лица.
На основание чл.252, ал.1 от НПК, Съдът намира, че ще следва да разгледа незабавно делото, за което
                   О П Р Е  Д Е Л И :
 ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ по реда на Глава 29от НПК.
СЪДЪТ разяснява правата на подсъдимия.
ПОДСЪДИМИЯ: Разбирам правата си, не правя отводи. Получил съм препис от обвинителния акт преди повече от 7 дни.
ПРОКУРОРЪТ: Нямаме искания по реда на чл.275 от НПК. Постигнали сме споразумение.
 Адв.Б. Костова: Нямаме искания по реда на чл.275 от НПК. С представителя на Районна прокуратура- Видин  сме постигнали съгласие за споразумение, съгласували сме основните параметри,считаме, че то не противоречи на Закона и морала.
ПОДСЪДИМИЯ: Присъединявам се към казаното от адвоката си.
СЪДЪТ като съобрази, че страните нямат искания по реда на чл. 275 от НПК
ОПРЕДЕЛИ
ДАВА ХОД на СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ ПО РЕДА НА ГЛАВА 29 от НПК.
          Адв. Б. Костова: Моля да одобрите споразумение, което предлагаме на Прокуратурата, съгласно което подсъдимия В.Т.Н., роден на ***г***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, основно образование, разведен, работи в „Металснаб- България ЕООД”-гр.София, осъждан, ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че на 25.03.2017 г., в землището на с. Раковица, община Макреш, област Видин, по път 6/8/А /третокласен път от републиканската пътна мрежа водещ от с.Раковица, общ.Макреш, за с.Киреево, общ.Кула/, движейки се в посока от с. Раковица, общ.Макреш към с.Киреево,общ.Кула, на 2500 (две хиляди и петстотин) метра източно от ГП № 177 и от границата на Р България с Р Сърбия, територия намираща се в 30 км. гранична зона, съгласно чл. 56, ал. 1 от Правилника за устройство и дейността на министерство на вътрешните работи, с цел да набави за себе си имотна облага в размер на 250 лева, противозаконно в нарушение на параграф 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на Закон за автомобилните превози, извършва превоз на пътници като физическо лице, без да е регистриран като търговец, за превоз на пътници срещу заплащане и не със специално конструирано и оборудвано моторно превозно средство,  подпомогнал   17 лица чужди граждани - афганистански
граждани, всички в производство по общия ред за предоставяне на статут, както следва:
АБДУЛЛАХ ЗАФАР ГУЛРАХМАН, ЛНЧ: **********, дата на раждане: *** гражданство: АФГАНИСТАН
АЙНУЛЛА МИРХЕЛ, ЛНЧ: **********, дата на раждане: *** гражданство: АФГАНИСТАН
АМАНУЛЛАХ ГАЙСУДИН, ЛНЧ: **********, дата на раждане: *** гражданство: АФГАНИСТАН
ДЖАНАТГУЛ ШЕР АСАН, ЛНЧ: **********, дата на раждане: *** гражданство: АФГАНИСТАН
ЗАХЕДХАН САФАЙ, ЛНЧ: **********. дата на раждане: *** гражданство: АФГАНИСТАН
ЗАХРА А.. ЛНЧ: **********, дата на раждане: *** гражданство: АФГАНИСТАН
М.А., ЛНЧ: **********, дата на раждане: *** гражданство: АФГАНИСТАН
МОХАМАД ЗАКРИЛ, ЛНЧ: **********, дата на раждане: *** гражданство: АФГАНИСТАН
Р.М., ЛНЧ: **********, дата па раждане: *** гражданство: АФГАНИСТАН
САБАУН НАСЕРИ, ЛНЧ: **********, дата на раждане: *** гражданство: АФГАНИСТАН
САДАМ МУХМАНД, ЛНЧ: **********, дата на раждане: *** гражданство: АФГАНИСТАН
САИДКАБИТ ХАШЕМИ, ЛНЧ: **********. дата на раждане: *** гражданство: АФГАНИСТАН
ШАМШАД АЗАМИ, ЛНЧ: **********, дата на раждане: *** гражданство: АФГАНИСТАН
КАРИМ М., ЛНЧ: **********, дата на раждане: *** гражданство: АФГАНИСТАН- не навършил 16 годишна възраст
МОХАМАД М., ЛНЧ: **********, дата на раждане: *** гражданство: АФГАНИСТАН- не навършил 16 годишна възраст
СУМАЯ М., ЛНЧ: ********** дата на раждане: *** гражданство: АФГАНИСТАН- не навършил 16 годишна възраст
СУРАЯ М., ЛНЧ: **********, дата на раждане: *** гражданство: АФГАНИСТАН- не навършил 16 годишна възраст,да преминат в страната в нарушение на чл. 30, ал.1, т.6 от Закона за убежищата и бежанците, тъй като по време на производството, същите са навлезли в граничната зона на Република България без надлежно разрешение, като помощта на подсъдимия се е изразявала в транспортирането с моторно превозно средство - товарен автомобил марка "Мерцедес", модел "Спринтер" с ДК № С 0218 НР, собственост на Красимир Печев Драгоев- ЕГН-********** от гр.София, и деянието е извършено по отношение на повече от едно лице, и по начин опасен за живота на лицата -престъпление по чл. 281, ал. 2, т.1, т.З, т.4 и т.5, във вр, ал. 1от НК  за което и на основание чл. 281, ал. 2, т.1, т.З, т.4 и т.5, във вр, ал. 1от НКвъв връзка с чл.36 и чл.55, ал.1,т.1 от НК  Подсъдимия В.Т.Н. със снета по делото самоличност се съгласява да му се наложи наказание „ Лишаване от свобода” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, изпълнението на което да бъде при първоначален „ строг” режим съгласно ЗИНЗС.
На основание чл.55, ал.3 от НК подсъдимия В.Т.Н. със снета по делото самоличност се съгласява да не се налага по-лекото предвидено в закона наказание, а именно” глоба”.
 Подсъдимият В.Т.Н. със снета по делото самоличност се признава за ВИНОВЕН  в това, че на 25.03.2017 г., в землището на с. Раковица, община Макреш, област Видин, по път 6/8/А /третокласен път от републиканската пътна мрежа водещ от с. Раковица, общ.Макрещ, за с.Киреево,общ.Кула, движейки се в посока от с. Раковица, общ.Макреш към с.Киреево,общ.Кула, при управление на товарен автомобил марка "Мерцедес", модел "Спринтер" с ДК № С 0218 НР, собственост на Красимир Печев Драгоев, ЕГН-********** от гр.София, си е служил с табела с регистрационен номер С 0218 НР, неиздадена от съответните органи - престъпление по чл. 345, ал. 1 предл. П-ро от НК, за което и на основание чл. 345, ал. 1 предл. П-ро от НК във връзка с чл.54 от НК и чл.36 от НК   подсъдимия В.Т.Н. със снета по делото самоличност се съгласява да му се наложи и да изтърпи наказание „ Лишаване от свобода” за срок от ТРИ МЕСЕЦА, при първоначален „ Строг” режим съгласно ЗИНЗС.
          На основание чл.23 от НК определя едно общо наказание в размер на най-тежко измежду наложените, а именно” Лишаване от свобода” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, изпълнението на което да бъде  при първоначален „ строг” режим съгласно ЗИНЗС.
          Подсъдимия В.Т.Н. със снета по делото самоличност се съгласява вещественото доказателство -1 брой табела с регистрационен номер С 0218 НР- ДА СЕ ОТНЕМЕ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТНА И ДА СЕ УНИЩОЖИ, като се изпрати в сектор ПП към ОД на МВР-Видин.
Подсъдимия В.Т.Н. със снета по делото самоличност се съгласява се съгласява да заплати и разноските по делото, като заплати сумата в размер на 22.78лв.  по сметка на ГПУ-Брегово, изразходвана за изготвяне на експертиза на ДП.        
ПОДСЪДИМИЯ Н.: Признавам се за виновен по така повдигнатите обвинения. Разбирам последиците от споразумението. Съгласен съм с тези последици. Отказвам се от разглеждане на делото по общия ред. Доброволно ще подпиша споразумението.
ПРОКУРОРЪТ: Моля да приемете и одобрите постигнатото споразумението. Същото не противоречи на Закона и Морала.
                 С П О Р А З У М Е Л И   СЕ:
ПОДСЪДИМ:                                                          АДВОКАТ:
/В.Н./                          /Б. КОСТОВА/
                                               ПРОКУРОР:
                                                           /КРАСЕН КАЙЗЕОВ/
                                  
СЪДЪТ след като се запозна с представеното в с.з.  споразумение намира, че са налице предпоставките за неговото одобряване. В тази връзка, СЪДЪТ отчете че деянието не спада сред уредените от разпоредбата на чл.381 ал.2 от НПК, че споразумението има изискуемото от Закона съдържание, което не противоречи на Закона и Морала, поради което и на основание чл.384, вр.чл.382, ал.7 и чл.24, ал.3 от НПК, СЪДЪТ
                                     ОПРЕДЕЛИ
  ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по силата на което подсъдимия  В.Т.Н., роден на ***г***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, основно образование, разведен, работи в „Металснаб- България ЕООД”-гр.София, осъждан, ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че на 25.03.2017 г., в землището на с. Раковица, община Макреш, област Видин, по път 6/8/А /третокласен път от републиканската пътна мрежа водещ от с.Раковица, общ.Макреш, за с.Киреево, общ.Кула/, движейки се в посока от с. Раковица, общ.Макреш към с.Киреево,общ.Кула, на 2500 (две хиляди и петстотин) метра източно от ГП № 177 и от границата на Р България с Р Сърбия, територия намираща се в 30 км. гранична зона, съгласно чл. 56, ал. 1 от Правилника за устройство и дейността на министерство на вътрешните работи, с цел да набави за себе си имотна облага в размер на 250 лева, противозаконно в нарушение на параграф 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на Закон за автомобилните превози, извършва превоз на пътници като физическо лице, без да е регистриран като търговец, за превоз на пътници срещу заплащане и не със специално конструирано и оборудвано моторно превозно средство,  подпомогнал   17 лица чужди граждани – афганистански граждани, всички в производство по общия ред за предоставяне на статут, както следва:
АБДУЛЛАХ ЗАФАР ГУЛРАХМАН, ЛНЧ: **********, дата на раждане: *** гражданство: АФГАНИСТАН
АЙНУЛЛА МИРХЕЛ, ЛНЧ: **********, дата на раждане: *** гражданство: АФГАНИСТАН
АМАНУЛЛАХ ГАЙСУДИН, ЛНЧ: **********, дата на раждане: *** гражданство: АФГАНИСТАН
ДЖАНАТГУЛ ШЕР АСАН, ЛНЧ: **********, дата на раждане: *** гражданство: АФГАНИСТАН
ЗАХЕДХАН САФАЙ, ЛНЧ: **********. дата на раждане: *** гражданство: АФГАНИСТАН
ЗАХРА А.. ЛНЧ: **********, дата на раждане: *** гражданство: АФГАНИСТАН
М.А., ЛНЧ: **********, дата на раждане: *** гражданство: АФГАНИСТАН
МОХАМАД ЗАКРИЛ, ЛНЧ: **********, дата на раждане: *** гражданство: АФГАНИСТАН
Р.М., ЛНЧ: **********, дата па раждане: *** гражданство: АФГАНИСТАН
САБАУН НАСЕРИ, ЛНЧ: **********, дата на раждане: *** гражданство: АФГАНИСТАН
САДАМ МУХМАНД, ЛНЧ: **********, дата на раждане: *** гражданство: АФГАНИСТАН
САИДКАБИТ ХАШЕМИ, ЛНЧ: **********. дата на раждане: *** гражданство: АФГАНИСТАН
ШАМШАД АЗАМИ, ЛНЧ: **********, дата на раждане: *** гражданство: АФГАНИСТАН
КАРИМ М., ЛНЧ: **********, дата на раждане: *** гражданство: АФГАНИСТАН- не навършил 16 годишна възраст
МОХАМАД М., ЛНЧ: **********, дата на раждане: *** гражданство: АФГАНИСТАН- не навършил 16 годишна възраст
СУМАЯ М., ЛНЧ: ********** дата на раждане: *** гражданство: АФГАНИСТАН- не навършил 16 годишна възраст
СУРАЯ М., ЛНЧ: **********, дата на раждане: *** гражданство: АФГАНИСТАН- не навършил 16 годишна възраст,да преминат в страната в нарушение на чл. 30, ал.1, т.6 от Закона за убежищата и бежанците, тъй като по време на производството, същите са навлезли в граничната зона на Република България без надлежно разрешение, като помощта на подсъдимия се е изразявала в транспортирането с моторно превозно средство - товарен автомобил марка "Мерцедес", модел "Спринтер" с ДК № С 0218 НР, собственост на Красимир Печев Драгоев- ЕГН-********** от гр.София, и деянието е извършено по отношение на повече от едно лице, и по начин опасен за живота на лицата -престъпление по чл. 281, ал. 2, т.1, т.З, т.4 и т.5, във вр, ал. 1от НК  за което и на основание чл. 281, ал. 2, т.1, т.З, т.4 и т.5, във вр, ал. 1от НКвъв връзка с чл.36 и чл.55, ал.1,т.1 от НК  Подсъдимия В.Т.Н. със снета по делото самоличност се съгласява да му се наложи наказание „ Лишаване от свобода” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, изпълнението на което да бъде при първоначален „ строг” режим съгласно ЗИНЗС.
На основание чл.55, ал.3 от НК подсъдимия В.Т.Н. със снета по делото самоличност се съгласява да не се налага по-лекото предвидено в закона наказание, а именно” глоба”.
           Подсъдимият В.Т.Н., роден на ***г***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, основно образование, разведен, работи в „Металснаб- България ЕООД”-гр.София, осъждан, ЕГН **********   се признава за ВИНОВЕН  в това, че на 25.03.2017 г., в землището на с. Раковица, община Макреш, област Видин, по път 6/8/А /третокласен път от републиканската пътна мрежа водещ от с. Раковица, общ.Макрещ, за с.Киреево,общ.Кула, движейки се в посока от с. Раковица, общ.Макреш към с.Киреево,общ.Кула, при управление на товарен автомобил марка "Мерцедес", модел "Спринтер" с ДК № С 0218 НР, собственост на Красимир Печев Драгоев, ЕГН-********** от гр.София, си е служил с табела с регистрационен номер С 0218 НР, неиздадена от съответните органи - престъпление по чл. 345, ал. 1 предл. П-ро от НК, за което и на основание чл. 345, ал. 1 предл. П-ро от НК във връзка с чл.54 от НК и чл.36 от НК   подсъдимия В.Т.Н. със снета по делото самоличност се съгласява да му се наложи и да изтърпи наказание „ Лишаване от свобода” за срок от ТРИ МЕСЕЦА, при първоначален „ Строг” режим съгласно ЗИНЗС.
          На основание чл.23 от НК определя едно общо наказание в размер на най-тежко измежду наложените, а именно” Лишаване от свобода” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, изпълнението на което да бъде  при първоначален „ строг” режим съгласно ЗИНЗС.
          Подсъдимия В.Т.Н. със снета по делото самоличност се съгласява вещественото доказателство -1 брой табела с регистрационен номер С 0218 НР- ДА СЕ ОТНЕМЕ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТНА И ДА СЕ УНИЩОЖИ, като се изпрати в сектор ПП към ОД на МВР-Видин.
Подсъдимия В.Т.Н. със снета по делото самоличност се съгласява се съгласява да заплати и разноските по делото, като заплати сумата в размер на 22.78лв.  по сметка на ГПУ-Брегово, изразходвана за изготвяне на експертиза на ДП.          
         На осн.чл.24, ал.3  от НК,
                   СЪДЪТ                                               ОПРЕДЕЛИ
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1109/ 2017г. по описа на ВРС.  
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
            На съдебните заседатели ще се заплати възнаграждение за участието им в днешното с.з. съобразно Наредбата за съдебните заседатели.
           Протоколът се написа в с.з. на 27.02.2018год. и заседанието завърши  в  16.00 часа.     
          РАЙОНЕН СЪДИЯ:                   СЪД.ЗАСЕДАТЕЛИ:1.
                                                                                                    2.   
                                                СЕКРЕТАР:
Версия за печат
Свързани страници