Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Септември 2019 (12)
Август 2019 (66)
Юли 2019 (207)
Юни 2019 (147)
Май 2019 (156)
Април 2019 (153)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
споразумение по НОХД № 63-2018
П  Р  О  Т  О  К  О  Л
гр.Видин, 24 януари 2018 г.
Видинският районен съд ……………................ в разпоредително съдебно заседание на 24.01.2018 г. в състав:
                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛ ЦВЕТКОВ
                                                    Съд.заседатели: 1. ……………………
                                                                                      2. ……………………                             
при участието на секретаря  П. Въткова
и прокурора                            И. Иванов                сложи за разглеждане
НОХД № 63 по описа за  2018 г.                                        докладвано
от СЪДИЯ ЦВЕТКОВ
   На именното повикване в 14.06 часа се явиха:
   За РП-Видин се явява прокурор Иванов.
Подсъдимият М.С.Н. се явява в залата и с адв. А. А. с пълномощно от по ДП.
ПО ХОДА НА ДЕЛОТО.
ПРОКУРОРЪТ: Моля да се даде ход на делото.
АДВ. А.: Моля да се даде ход на делото. От името на моя подзащитен заявявам, че сме съгласни с постигнатото споразумение.
ПОДСЪДИМИЯТ:  Поддържам казаното от адвоката ми.
Съдът
О П Р Е Д Е Л И:
               ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
   СНЕМА самоличността на подсъдимия:
   М.С.Н., ЕГН: **********, роден на *** ***, българин, с българско гражданство, със средно образование, неженен, безработен, неосъждан, живущ ***.
   Самоличността се сне от л.к. № 645205553/18.04.2014г. изд. от МВР Видин.
   Съдът докладва делото.
   Делото е внесено и образувано по споразумение на Районна прокуратура-Видин, представлявана от прокурор Илиян Иванов и адв.А.А. *** в качеството си на защитник на обвиняемия М.С.Н., ЕГН: **********, българин, с българско гражданство, със средно образование, неженен, безработен, неосъждан,на основание чл.381 от НПК се постигна Споразумение за решаване на наказателното производство по БП № ЗМ-41/2018г. по описа на РУ към ОДМВР - Видин, прокурорска преписка № 111/2018г. по описа на РП-Видин.
На основание чл.382, ал.4 от НПК съдът запитва обвиняемия, разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с тях и доброволно ли е подписал същото.
ПОДСЪДИМИЯТ Н.: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от споразумението, съгласен съм с тях и доброволно съм подписал споразумението.
ПРОКУРОРЪТ: Моля да одобрите споразумението, след като се убедите, че не противоречи на закона и морала.
АДВ.А.: Моля да приемете предложеното споразумение и същото да бъде одобрено.
ПОДСЪДИМИЯТ Н.: Поддържам казаното от адвоката.
На основание чл.382, ал.6 от НПК Съдът  
                         ОПРЕДЕЛИ:
Да се впише в протокола съдържанието на окончателното споразумение.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните, според което:
 Подсъдимия М.С.Н., ЕГН: **********, роден на *** ***, българин, с българско гражданство, със средно образование, неженен, безработен, неосъждан, живущ ***се признава за ВИНОВЕН в това, че на 14.01.2018 год., около 01.55 часа в гр.Видин, по ул. „Цанко Урманов" в посока СУ „П.Р.Славейков", управлявал МПС - лек автомобил марка „Нисан", модел „Алмера", с per. № ВН8474ВК, лична собственост, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,83 на хиляда, установено по надлежен ред с Дрегер „Alcotest 7510", с фабр. № ARDM0200, проба №01242/14.01.2018 г. - престъпление по чл. 343б, ал. 1 отНК.
Съобразно разпоредбата на чл. 381, ал. 5, т. 2 от НПК, страните се споразумяха на основание чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, на обвиняемия М.С.Н. за извършеното престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, да му бъде наложено наказание „Лишаване от свобода" за срок от 3 /три/ месеца, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК да се отложи изпълнението на същото за срок от 3/три/ години, „глоба" в размер на 200.00 лева, както и на основание чл. 343г от НК да му се наложи и наказание „лишаване от право да управлява моторно превозно средство" за срок от 6 месеца.
Споразумението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.                       
                       С П О Р А З У М Е Л И     С Е :
ПОДСЪДИМ:                                             ЗАЩИТНИК:
         /М.Н./                                         /адв.А. А./
                             
                                   ПРОКУРОР:                                         
                                                  /И. ИВАНОВ/                                
Съдът счита, че постигнатото споразумение не противоречи на Закона и морала, поради което и на основание чл.384, ал.3 във вр. с чл.382, ал.7 от НПК
                                    ОПРЕДЕЛИ:
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между РП - Видин, представлявана от прокурор И. ИВАНОВ, подсъдимия М.С.Н. и защитникът му адв. А.А..
            Съдът
                                               ОПРЕДЕЛИ:
           
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 63/2018г. по описа на Районен съд-Видин.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване е окончателно и не подлежи на обжалване или протестиране.
Протоколът написан в с.з. в 14,08 часа.
РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                                СЕКРЕТАР:
Версия за печат
Свързани страници