Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Септември 2019 (12)
Август 2019 (66)
Юли 2019 (207)
Юни 2019 (147)
Май 2019 (156)
Април 2019 (153)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по АНД № 1798-2017
РЕШЕНИЕ
№ 52
гр.Видин, 30.01.2018 г.
                                    В  ИМЕТО  НА  НАРОДА
Видинският районен съд наказателна колегия на тридесети януари две хиляди и осемнадесета година в открито съдебно заседание, в следния състав:
      
                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕРОНИКА СТАНКОВА
             
при секретаря: В. Узунова и с участието на прокурора... разгледа докладваното от СЪДИЯ СТАНКОВА АНД № 1798 по описа за 2017 година и въз основа на данните по делото и закона
 
РЕШИ:
         
ПРИЗНАВА обвиняемия Ц.В.П., ЕГН: **********, с постоянен и настоящ адрес: ***, роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно специално образование, неженен, пенсионер по болест, неосъждан за ВИНОВЕН в това, че на 30.03.2017 г., в апартамент, находящ се в гр.Видин, обл. Видин, ж.к. „Баба Тонка", №3, вх.В, ет.1, ап.46, държал за себе си, чрез настолен компютър /асамблирана компютърна конфигурация/ с черен цвят и липсващ страничен панел, с неустановена марка и модел и 1 бр.карта памет /SD/ с адаптор - „Maxell", порнографски материали по смисъла на чл.93, т.28 от НК, за създаването на които са използвани лица, изглеждащи, като ненавършили 18-годишна възраст – фотофайлове /снимки/, изобразяващи блудствени действия, полови сношения и похотливо показване на полови органи, в които участват множество лица от мъжки и женски пол – престъпление по чл.159, ал.6 от НК, за което и на основание чл. 78а, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му налага административно наказание „ГЛОБА” в размер на  1500 (ХИЛЯДА И ПЕТСТОТИН) лева.
ОСЪЖДА обвиняемия Ц.В.П., със снета по делото самоличност да заплати в полза на Държавата по сметка на ОД на МВР – Видин сумата от 655.96 (шестстотин петдесет и пет лева и деветдесет и шест стотинки) лева, представляваща разноски за вещо лице по досъдебното производство.
На основание чл.159, ал.9, във вр.с чл.53, ал.1, б.”б” от НК ОТНЕМА в полза на Държавата веществените доказателства, а именно: 1бр. настолен компютър, 1бр. флаш памет „Toshiba 4-2“ 2GB, 1бр. SD – карта памет с адаптер – „Maxell“, 1бр. видео касета, 1бр. хард диск – марка „Samsung“, 1бр. видео касета, 1бр. хард диск – марка „Hitacni“ – 160GB, 1бр. видео касета, 1бр. хард диск – марка „Western Digital“ – 40GB.
Решението подлежи на обжалване или протестиране пред Видинския окръжен съд в 15-дневен срок от днес.
 
РАЙОНЕН СЪДИЯ:
Версия за печат
Свързани страници