Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Септември 2019 (12)
Август 2019 (66)
Юли 2019 (207)
Юни 2019 (147)
Май 2019 (156)
Април 2019 (153)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
присъда по НОХД № 912-2015
ПРИСЪДА
  ...............
гр.Видин, 25.01.2018 г.
В  ИМЕТО  НА  НАРОДА
Видинският районен съд наказателна колегия на дванадесет и пети януари две хиляди и осемнадесета година в открито съдебно заседание, в следния състав:
      
                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕРОНИКА СТАНКОВА
                     Съд. заседатели: 1. Ф.Д.П.
                                                 2. М.Т.М.
 
при секретаря: В. У. и с участието на прокурора И. Ц. разгледа докладваното от СЪДИЯ СТАНКОВА НОХД № 912 по описа за 2015 г. и въз основа на данните по делото и закона
ПРИСЪДИ:
ПРИЗНАВА подсъдимата Д.Т.С., родена на ***г***, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес:***, българка, българска гражданка, със средно образование, месторабота в ТД „В.С.А.” ЕООД гр. Видин – ръководител транспорт, неосъждана, с ЕГН ********** за НЕВИННА в това, че за времето от 05.03.2013 до 28.06.2013г. в град Видин в качеството на управител на Д.С.А. ЕООД –Видин   и в условията на продължавано престъпление с цел да набави за себе си имотна облага:                        
  Възбудила и поддържала у А.М.С.,  в качеството на   управител на ТД „А.С. АЦС 21” Полша заблуждение, че ще  продаде на дружеството  36 броя леки автомобила марка „Рено” модел „Клио” и с това причинила на ТД „А.С. АЦС 21” с регистрация в Република  Полша имотна вреда в особено големи размери, а именно в размер на 195 495. 00 евро  и
          Възбудила  у Р.М.   представител на „С.” САС- с адресна регистрация Република Франция  представлявано от Президента Ж.Л.Б., че ще продаде на дружеството 9броя леки автомобила марка „Рено „ модел „Клио” и с това причинила имотна вреда в особено големи размери  на „С.” САС-Франция   в размер на 109 134. 00 евро , както следва:
            1.На 05.03.2013г. възбудила заблуждение у А.М.С., в качеството на управител на ТД „А. С. АЦС 21” Полша, че ще  продаде на дружеството  18  броя леки автомобила марка „Рено” модел „Клио” и следва да  преведе по сметка на Д.С.А. ЕООД 18 000.00 евро
            На 06.03.2013г. възбудила заблуждение у  А.М.С.,  в качеството на   управител на ТД „А. С. АЦС 21” Полша, че ще продаде на дружеството 18 броя леки автомобила марка „Рено” модел „Клио” и следва да  преведе по сметка на Д.С.А. ЕООД 18 000.00 евро
            На 10.06.2013г.  поддържала заблуждението у А.М.С.,  в качеството на   управител на ТД „А. С. АЦС 21” Полша, като предложила  доставка на 4бр. автомобила уверявайки за постигната договореност с ТД Р. ООД – К.  по отношение на  доставката, за което   и представляваното от него дружество може   ги натовари  от паргинг на ТД Р. ООД в град К.  и транспортира,  за което следва да  преведе на  Д.С.А. ЕООД -  45 274.00евро:    
На 20.06.2013г. поддържала заблуждението у А.М. С.,  в качеството на   управител  на ТД„А. С. АЦС 21” Полша,  по отношение  доставката на  четирите автомобила „Рено Клио” като  изпратила   по имейл  копие от платежно нареждане от неизвършен банков превод от  дата 19.06.2013г. от Д.С.А. ЕООД към ТД  Р. ООД –гр.К. за платени 4 бр.  автомобила  марка „Рено” модел  „Клио”:
На 26.06.2013г. поддържала заблуждението у А.М.С.,  в качеството на   управител на ТД  „А.С. АЦС 21” Полша,  по отношение извършено плащане от страна на   Д.С.А. ЕООД  към ТД  Р. ООД –гр.К.  на  26.06.2013г. на сумата от 118 617.00 евро за 11 броя леки автомобила  марка „Рено” модел  „Клио”, като изпратила  по имейл  фотоснимка с натоварени 9 бр. автомобила марка „Рено” модел „Клио” и копие  на  платежното нареждане от  неизвършен банков превод   и следва да заплати на Д.С.А. ЕООД  сумата от 114 221.00 евро
 с което причинила на ТД „А.С. АЦС 21” имотна вреда  в  особено големи размери  195 495,00 евро, и  случаят е  особено тежък  и
2.На 12.06.2013г. възбудила  у Р.М.   представител на „С.” САС-Франция  представлявано от Президента Ж.Л.Б., че ще продаде на дружеството 9бр. леки автомобила марка „Рено „ модел „Клио”
На 19.06.2013г. поддържала заблуждението у Р.М. представител на „С.” САС-Франция , като издала проформа фактура № 277 от 19.06.2013г. на стойност 109 134 .00 евро  с посочване на  номера и шаси  на 9бр.автомобила „Рено” модел” Клио” , които били част  от договорените с ТД „А.С. АЦС 21”  от които четири напълно заплатени от ТД „А.С. АЦС 21”   на 10.06.2013г.,  а за пет е поискано доплащане на  същата дата от ТД „А.С. АЦС 21”, която сума дружеството заплатило на Д.С.А. ЕООД на  28.06.2013г.  и с това причинила имотна вреда в особено големи размери  на „С.” САС-Франция   в размер на 109 134.00 евро   и случаят е особено тежък
- като общата стойност на причинената имотна вреда е вособено големи размери в размер на  304 629.00/триста и четири хиляди шестотин двадесет и девет/  евро,   които суми са преведени от Република Франция от А.М. С.,  в качеството на   управител  на ТД„А. С. АЦС 21” Полша,, както следва:
на 06.03.2013г. – 9 000.00 евро
на 06.03.2013г. – 9 000.00 евро
на 05.04.2013г. – 18 000.00 евро
на 10.06.2013г. – 45 274 .00 евро
на 25.06.2013г. – 114 221.00 евро
и на 28.06.2013г. – 109 134.00 евро от  Р.М.   представител на „С.” САС-Франция  представлявано от Президента Ж.Л.Б.и случаят е особено тежък, за което и на основание чл.304 от НПК я ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение за извършено престъпление по чл.211 във връзка с чл.209, ал. 1 , във връзка с чл.26, ал.1 от НК
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен предявения граждански иск от „А.С. – АЦС 21” – Полша срещу подсъдимата Д.Т.С.за сумата от 195 495 евро – главница, представляващи стойността на нанесени имуществени вреди вследствие на престъплението, ведно със законната лихва считано от 25.06.2013г. – датата на последния паричен превод до окончателното изплащане на главницата.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен предявения граждански иск от „С.” САС – Франция срещу подсъдимата Д.Т.С.за сумата от 109 134 евро – главница, представляващи стойността на нанесени имуществени вреди вследствие на престъплението, ведно със законната лихва считано от 28.06.2013г. – датата на последния паричен превод до окончателното изплащане на главницата.
Присъдата подлежи на обжалване или протестиране пред Видински окръжен съд в 15-дневен срок от днес.
РАЙОНЕН СЪДИЯ:
                                  (Подписана с особено мнение)
                                              1.
СЪД.ЗАСЕДАТЕЛИ:
                                              2.
Версия за печат
Свързани страници