Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Януари 2018 (68)
Декември 2017 (168)
Ноември 2017 (158)
Октомври 2017 (168)
Септември 2017 (96)
Август 2017 (54)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
заповед по гр.д. № 3079-2017.
                                 З А П О В Е Д  З А  З А Щ И Т А
                                 гр.Видин,13.12.2017 година
 
                    В      И М Е Т О     Н А       Н А Р О Д А
Видинският районен съд , гражданска колегия , в закрито
заседание на тринадесети декември
през две хиляди и седемнадесета година в състав:
                                                     Председател: Нина Н.
като разгледа докладваното от  съдия  Нина Н.  гр.дело №3079 по описа за 2017 г., и на основание решението по делото, издаде настоящата
   З А П О В Е Д
                НАЛАГА  на И. Г. А. с ЕГН: **********,*** , следните  мерки за защита от домашно насилие:
                  - задължение да се въздържа от извършване на домашно насилие спрямо М.Н.Н.,  с ЕГН : ********** *** ,  лично и като майка и законна представителка на малолетното дете И.И.А., с ЕГН : **********;
            - задължение да не  се  приближавадо   М.Н.Н.,  с ЕГН : ********** ***и до И.И.А. с ЕГН : **********, чрезнейната майка и законна представителка  М.Н.Н.,  с ЕГН : **********  на разстояние от 100метра  , както идо  жилището им в гр. Видин ул. „д-р Б.Б. „ № 12, до   местоработатана М.Н.Н.,  с ЕГН : **********    както и до детското заведение, което се посещава от малолетнатаИ.И.А. с ЕГН : **********, а така също и да не посещава местата за социални контакти и отдих на М.Н.Н.,  с ЕГН : ********** ***и до И.И.А. с ЕГН : **********, чрезнейната майка и законна представителка  М.Н.Н.,  с ЕГН : **********   за срокот 18 месеца.
- задължение да посещава специализирана програма за лица, упражнили насилие към Комплекс за социални услуги за деца и семейства - Видин , ул.К.Б.I, №25 А, за срока на изпълнение на програмата.
УВЕДОМЯВА И. Г. А. с ЕГН: **********,*** ,  че при неизпълнение на заповедта ще бъде задържан от полицейския орган, констатирал нарушението, за което ще бъдат уведомени органите на Прокуратурата.
Преписи от заповедта да се връчат на страните и да се изпратят на РУ на МВР Видин.
Заповедта подлежи на незабавно изпълнение.
Обжалването на решението не спира изпълнението на заповедта.
                       
РАЙОНЕН СЪДИЯ:
Версия за печат
Свързани страници