Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2017 (80)
Ноември 2017 (158)
Октомври 2017 (171)
Септември 2017 (97)
Август 2017 (54)
Юли 2017 (186)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по АНД № 1001-2017
Р Е Ш Е Н И Е  № 540
гр. Видин, 23.11.2017г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
            Видинският районен съд, наказателна колегия, в публичното заседание на двадесети четвърти октомври през две хиляди и седемнадесета година в състав:
Председател: Даниел Цветков
При секретаря П.Въткова, като разгледа докладваното от съдия Цветков НАХ дело № 1001 по описа за 2017г., за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по чл.59 и следващите от ЗАНН.
Делото е образувано по подадена в срок жалба от А.Я.С. *** против  Наказателно постановление  №17- 0953-000351/22.03.2017г. на Началника на сектор „ПП” към ОДМВР-Видин с което на жалбоподателя е наложено административно наказание – „глоба“ в размер на 1000 лв. и „лишаване от право” да се управлява МПС за срок от дванадесет месеца на основание чл.174, ал.1, т.2 от ЗДвП, както и „глоба” в размер на 150 лв.на основание чл. 180, ал.1, т.1, предлож.трето от ЗДВП,  а така също са му отнети и 10 контролни точки на основание Наредба № Із- 2539 на МВР, във вр. с извършени нарушения на чл. 5, ал.3, т.1 от ЗДвП и чл. 35 , ал.1 от ЗДвП..
В съдебно заседание проц. представител на жалбоподателя моли съда да отмени НП като неправилно и незаконосъобразно, като не се изтъкват съображения в тази насока.  
Ответната страна редовно призовани не изпращат представител.
От събраните по делото доказателства,  взети по отделно и в тяхната съвкупност, съдът прие за установено следното:
На 04.03.2017г. във вр. с подаден сигнал за настъпило ПТП в гр.Видин, служители на сектор ПП посетили местопроизшествието. Било установено,, че  около 09.00ч. управлявания от жалб. С. л.а. „Опел Астра“ с Рег. №ВН 3569 АА при движението си по бул. „Панония“ от ул. „Цар Иван Асен ІІ“ в посока НЗОК-Видин, като на кръстовището с ул. „Горазд“  и при извършването на десен завой от лявата лента за движение, отнел предимството на движещият се в дясната пътна лента направо л.а. „Рено Канго“ с Рег. №  ВН 9649 ВК, като по този начин причинил настъпването на ПТП с причиняване на материални щети. Пристигналият на място – свид. В. извършил проверка на  жалбоподателя с тех. средство- „Алкотест Дрегер“, като уредът отчел наличие на алкохол в издишаният от жалб. С. въздух  от 1.97%0 . На С. бил издаден и талон за медицинско изследване на кръвта, като същият се явил и дал такава.
 Във вр. с констатираните нарушения по ЗДвП свид. В. съставил АУАН, който бил връчен на жалбоподателя срещу подпис.
В последствие била изготвена и химическа експертиза № 37/06.03.17г. на НТЛ при ОДМВР-Видин от чието заключение е, видно, че С. е управлявал МПС на посочената по- горе дата с концентрация на алкохол в кръвта си от  1.16%0.
Въз основа на акта било издадено и процесното НП, с което на Николов били наложени посочените по- горе административни наказания.
           Така установената фактическа обстановка се доказва от събраните по делото писмени и гласни доказателства-административно-наказателната преписка и показанията на актосъставителя Б.В.В..
           Съдът дава вяра на показанията на разпитания свидетел, тъй като те изцяло кореспондират с установената фактическа обстановка по делото, както и с приложените писмени и гласни доказателства, същите са убедителни и взаимно-подкрепящи се, като освен това са дадени от лице, което е незаинтересовано от изхода на делото
 При така установената фактическа обстановка съдът намира, че жалбоподателят С. е осъществил от обективна и субективна страна нарушенията за които е санкциониран по административен ред.
От обективна страна на 04.03.2017г. около 09.00ч. след употребата на алкохол от 1.16%0 управлявал л.а. „Опел Астра“ с Рег. №ВН 3569 АА по бул. „Панония“ от ул. „Цар Иван Асен ІІ“ в посока НЗОК-Видин, като на кръстовището с ул. „Горазд“ при извършването на десен завой от лявата лента за движение, отнел предимството на движещият се в дясната пътна лента направо л.а. „Рено Канго“ с Рег. №  ВН 9649 ВК, като по този начин причинил настъпването на ПТП с причиняване на материални щети.
 От субективна страна деянията са  извършеноумишлено.
              Като има предвид изложеното до момента, Съдът приема, че актът за установяване на административното нарушение е съставен съгласно изискванията на ЗАНН.  Фактическите констатации, отразени в акта, не се опровергават от събраните по делото гласни и писмени доказателства.  Жалбоподателят не можа да ангажира никакви доказателства, които да обосноват извода, че отразената в акта фактическа обстановка не отговаря на действителната, напротив- същата се подкрепя от показанията на разпитания в хода на делото актосъставител и приложените писмени доказателства по АНП
             Съгласно санкционната норма на чл. 174, ал.1 от ЗДвП  предвиденото наказание за извършеното от жалб. Нинков нарушение е „глоба“ в размер на 1000лв. и „лишаване от право да се управлява МПС“ за срок от 12 месеца.
          В настоящия случай съдът счита, че Наказващия орган правилно е определил наказанието- „глоба в размер на 1000лв. и лишаването от право да се управлява МПС за срок от 12 месеца, тъй като наказанието е точно- определено от закона, поради и което за съдът не съществува правна възможност да променя неговия размер.
            За извършеното от жалб. С. нарушение по чл. 35, ал.1 от ЗДвП е предвидена санкция съобразно разпоредбата на 180, ал.1- „глоба“ от 20 до 150 лв.
          Съдът счита, че и наказанието наложено на основание чл. 180, ал.1, т.1 предлож.трето от ЗДвП- „глоба“ в размер на 150лв. е законосъобразно,  тъй като според съда АНО правилно е преценил наличието на отегчаващи вината обстоятелства- управлението на МПС от страна на жалбоподателя след употребата на алкохол и то с концентрация, която е близка до инкриминирането на деянието, като освен това, в резултат на извършеното административно нарушение са настъпили и имуществени вреди по участвалите в ПТП автомобили.
         Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Съдът
                       
Р Е Ш И :
 
ПОТВЪРЖДАВА  Наказателно постановление  № 17- 0953-000351/22.03.2017г. на Началника на сектор „ПП” към ОДМВР-Видин с което на жалбоподателя А.Я.С. *** е наложено административно наказание – „глоба“ в размер на 1000 лв. и „лишаване от право” да се управлява МПС за срок от дванадесет месеца на основание чл.174, ал.1, т.2 от ЗДвП, както и „глоба” в размер на 150 лв.на основание чл. 180, ал.1, т.1, предлож.трето от ЗДВП,  а така също са му отнети и 10 контролни точки на основание Наредба № Із- 2539 на МВР, във вр. с извършени нарушения на чл. 5, ал.3, т.1 от ЗДвП и чл. 35, ал.1 от ЗДвП..
          Решението подлежи на касационно обжалване пред Видински Административен съд по реда на АПК, в четиринадесет дневен срок от съобщението му на страните.
       
                                                    Районен съдия:
Версия за печат
Свързани страници