Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Ноември 2017 (123)
Октомври 2017 (172)
Септември 2017 (97)
Август 2017 (54)
Юли 2017 (186)
Юни 2017 (168)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по ЧНД № 1234-2017
                                                 Р Е Ш Е Н И Е
гр. Видин 13.10.2017г.
В  ИМЕТО НА НАРОДА
Видинският районен съд наказателна колегия в публичното заседание на  тринадесети октомври две  хиляди и седемнадесета година в състав:
                                                                 Председател: Мариела Йосифова
                                                                  Съдебни заседатели: ………...
                                                                        Членове:……...……………
при секретаря  Кр.Илиева  и в присъствието на прокурора Росица Маркова, като разгледа докладваното от съдията Йосифова ЧНД №1234 по описаза 2017 г. и за да се произнесе взе предвид следното :
         Водим от горното Съдът
                                                    Р Е Ш И :
                                    НАСТАНЯВА лицето В. Ф. А.,   живущ в с.П, обл.В, основно образование, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, безработен, на задължително стационарно лечение в ДПБ –гара КАРЛУКОВО за срок от 3 / три / месеца.
                  Налице е липса на способност за изразяване на информирано съгласие на лицето В.Ф. А..
                НАЗНАЧАВА В. Й. от Община Луковит, за служебно лице, което да изразява информирано съгласие за лечението на болния.
          Препис от решението да се изпрати на РП Видин, ДПБ –гара КАРЛУКОВО - за сведение и изпълнение, сл.защитник, освидетелствания и лицето по чл.162, ал.3 от ЗЗ.
       Решението може да се обжалва и протестира в 7-дневен срок пред Видински ОС, като евентуалното му обжалване не спира неговото изпълнение.
                   
                                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ :
Версия за печат
Свързани страници