Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Ноември 2017 (123)
Октомври 2017 (172)
Септември 2017 (97)
Август 2017 (54)
Юли 2017 (186)
Юни 2017 (168)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
споразумение по НОХД № 943-2017
               П  Р  О  Т  О  К  О  Л
                                            гр.Видин, 17 октомври 2017 г.
Видинският районен съд ……………................ в публично съдебно заседание на 17.10.2017 г. в състав:
                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛ ЦВЕТКОВ
                                                                  Съд.заседатели: 1. ............................
                                                                                                    2. ............................
при участието на секретаря П. Въткова
и прокурора                            В. Ненкова                       сложи за разглеждане
НОХД № 943 по описа за  2017 г.                                                докладвано
от СЪДИЯ ЦВЕТКОВ
              На именното повикване в 10.30 часа се явиха:
              За РП-Видин се явява прокурор Ненкова.
              Подсъдимият И.П.В. нередовно призован, се явява в залата и с адв. К. Каменов от ВАК с пълномощно от по-рано.
              Подсъдимият П.И.П. уведомен от предходно съдебно заседание, се явява в залата и с адв. К. Каменов от ВАК с пълномощно от по-рано.
                Свидетелите:
              С.В.Н. уведомен от предходно съдебно заседание, не се явява.
              В.Ц.А. уведомен от предходно съдебно заседание, налице.               
    М.С.М. нередовно призован, не се явява. Призовката върната с отбелязване, че лицето живее в чужбина.
    С.Е.В. редовно призован, налице.
    Б.В.Б. редовно призован, налице.    
              ПО ХОДА НА ДЕЛОТО.
              ПРОКУРОРЪТ: Моля да се даде ход на делото. Заявявам, че със защитника на подсъдимите сме постигнали споразумение, за което ще моля да ни дадете възможност да го изложа пред вас.
    АДВ. КАМЕНОВ: Моля да се даде ход на делото.
    ПОДСЪДИМИЯТ В.: Моля да се даде ход на делото.
    ПОДСЪДИМИЯТ П.: Моля да се даде ход на делото.
    Съдът
О П  Р Е Д Е Л И:
   ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
   СНЕМА самоличността на подсъдимите:
   И.П.В. - роден на *** ***,българин, с българско гражданство, с основно образование, международен шофьор на товарен автомобил във фирма „Ес Ел Логистикс" ЕООД - София, женен, неосъждан, с ЕГН: **********.
   П.И.П. - роден на *** ***, област Видин, ул. „Екзарх Йосиф 1" № 103, вх.Б, ет.3,ап. 6, българин, с българско гражданство, с основно образование, безработен, неженен, осъждан, с ЕГН: **********.
              ПОДСЪДИМИЯТ В.: Получил съм препис от обвинителния акт преди повече от седем дни.
    ПОДСЪДИМИЯТ П.: Получил съм препис от обвинителния акт преди повече от седем дни.
    ДОПУСКА И СНЕМА самоличността на свидетелите:              
              В.Ц.А. :   42г., б.р.                 
    С.Е.В. :  33 г., б.р.                  
              Б.В.Б.:   50г., б.р.                  
    На свидетелите се напомни отговорността по чл.290 от НК и същите обещаха да говорят истината, след което се изведоха от залата.
    На основание чл.274, ал.1 от НПК на страните се разясни правото им на отводи срещу членовете на състава, както и правата по чл.275 от НПК.     
    ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания по чл.274 и чл.275 от НПК.
              АДВ. КАМЕНОВ: Нямам искания по чл.274 от НПК. Имам искания чл.275 от НПК. Подзащитните ми се признават за виновни по повдигнатото им обвинение, а именно в това, че на 26.03.2017год., в гр. Видин, на ул. „Екзарх Йосиф I", в близост до офис на Заложна къща "Доверие", на обществено място, в съучастие по между сикато съизвършители, противозаконно пречили на орган на властта - В.Ц.А. и С.В.Н. - полицейски служители при РУ-Видин да изпълнят задълженията си по извършване на проверка за установяване на самоличност на основание чл.61, т.3 от Закон за Министерство на вътрешните работи, като оспорили правото на полицейските служители да извършат проверката, като подсъдимият В. е издърпал пистолета от кобура на полицейския служител В.Ц.А., а подсъдимия П. бутал и дърпал същия полицейски служител - престъпление по чл.270, ал.1, вр. с чл.20, ал.2 от НК, поради което на основание посочените текстове и във връзка с чл. 36 и чл. 54 от НК са съгласни да им бъде наложено следното наказание: По отношение на подсъдимият И.П.В. – „Глоба” в размер на 1000.00 /хиляда/ лева, а по отношение на подсъдимият П.И.П. наказание при условието на чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б” от НК – „Пробация” включваща следните пробационни мерки:
  1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от една година, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично.
  2. Задължителни срещи с пробационен служител за срок от една година.
  3. Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 часа за срок от една календарна година.
ПОДСЪДИМИЯТ В.: Поддържам изцяло изложеното от моят адвокат. Съгласен съм с така предложеното споразумение, признавам се за виновен по обвинението и заявявам категорично, че доброволно ще подпиша предложеното за одобрение от Вас споразумение.
ПОДСЪДИМИЯТ П.: Поддържам изцяло изложеното от моят адвокат. Съгласен съм с така предложеното споразумение, признавам се за виновен по обвинението и заявявам категорично, че доброволно ще подпиша предложеното за одобрение от Вас споразумение.
                ПРОКУРОРЪТ: Съгласен съм с изложеното от защитника на подсъдимите. Моля Ви да одобрите така предложеното споразумение като непротиворечащ на закона и морала.
    
СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:
ПОДСЪДИМ:                                                        
             / И. В. /                                                    
                                                                           ЗАЩИТНИК:
                                                                                          /адв. К. КАМЕНОВ/
ПОДСЪДИМ:
             /П. П./
                                               ПРОКУРОР:
                                                    /В. НЕНКОВА/
Съдът като взе предвид постигнатото споразумение между страните намира, че същото не противоречи на закона и морала и като такова следва да бъде одобрено, поради което и на основание чл.384 във връзка с чл.382, ал.7 НПК
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ:
                    ОСВОБОЖДАВА явилите се свидетели.           
                    ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните, според което подсъдимите се признават за виновни по повдигнатото им обвинение, а именно в това, че на 26.03.2017год., в гр. Видин, на ул. „Екзарх Йосиф I", в близост до офис на Заложна къща "Доверие", на обществено място, в съучастие по между сикато съизмвършители, противозаконно пречили на орган на властта - В.Ц.А. и С.В.Н. - полицейски служители при РУ-Видин да изпълнят задълженията си по извършване на проверка за установяване на самоличност на основание чл.61, т.3 от Закон за Министерство на вътрешните работи, като оспорили правото на полицейските служители да извършат проверката, като подсъдимият В. е издърпал пистолета от кобура на полицейския служител В.Ц.А., а подсъдимия П. бутал и дърпал същия полицейски служинтел - престъпление по чл.270, ал.1, вр. с чл.20, ал.2 от НК, поради което на основание посочените текстове и във връзка с чл. 36 и чл. 54 от НК Съдът им налага следното наказание: По отношение на подсъдимият И.П.В. – „Глоба” в размер на 1000.00 /хиляда/ лева, а по отношение на подсъдимият П.И.П. наказание при условието на чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б” от НК – „Пробация” включваща следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от една година, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично.
  1. Задължителни срещи с пробационен служител за срок от една година.
  2. Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 часа за срок от една календарна година.
              Съдът
                                            ОПРЕДЕЛИ:
             ОТМЕНЯ взетата мярка за неотклонение „Подписка” спрямо подсъдимия И.П.В..
            ОТМЕНЯ взетата мярка за неотклонение „Подписка” спрямо подсъдимия П.И.П..
    ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 943/2017г. по описа на Районен съд – Видин.
    Споразумението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
              Протоколът е написан в съд.заседание в 10.53 часа.
РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                              СЕКРЕТАР:
Версия за печат
Свързани страници