Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Ноември 2017 (123)
Октомври 2017 (172)
Септември 2017 (97)
Август 2017 (54)
Юли 2017 (186)
Юни 2017 (168)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по АНД № 1165-2017
                                   Р Е Ш Е Н И Е    № 514
                                              Видин, 10.10.2017г.
                                      В  ИМЕТО  НА  НАРОДА
ВИДИНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД на  десети октомври  две хиляди и седемнадесета година в открито съдебно  заседание, в следния състав:
                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЕЛА ЙОСИФОВА
                                                
при участието на  секретаря   Красимира Илиева в присъствието на    прокурора    разгледа докладвано от съдия ЙОСИФОВА,   АНД№ 1165 по описа за 2017 г. На основание данните по делото и закона,
                                                      Р Е Ш И :          
       Признава   Д.Т.Д., роден на ***год. в гр. Видин, с постоянен адрес:***, българин, с българско гражданство, средно образование, женен, безработен, неосъждан, ЕГН- ********** за ВИНОВЕН в това, че на  23.02.2017 год. в с. Арчар по ул. „ Арчарица" в посока от кв. „Бабуя" към центъра на селото управлява моторно превозно средство - лек автомобил марка „Опел" модел „Вектра" с транзитен регистрационен номер 951Н381, валиден до 21.01.2017 год., което моторно превозно средство не е било регистрирано по надлежния ред , съгласно Наредба № I-45 от 24 март 2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторни превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства- престъпление по чл.345, ал.2, във вр. с ал.1 от НК, като на същото основание и във вр. с чл.78а от НК ОСВОБОЖДАВА  от наказателна отговорност Д.Т.Д. със снета по делото самоличност и му налага административно наказание „ГЛОБА” в размер на  1000/хиляда/ лева.
               Решението подлежи на обжалване или протест в 15-дневен срок от днес пред ВОС.
                                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ:
Версия за печат
Свързани страници