Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Октомври 2017 (96)
Септември 2017 (103)
Август 2017 (57)
Юли 2017 (188)
Юни 2017 (168)
Май 2017 (188)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 2781-2017
Р Е Ш Е Н И Е № 405
гр. Видин, 10.10.2017г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
          Видинският районен съд, 3- ти граждански състав в публично заседание на четвърти октомври през две хиляди и седемнадесета година в състав:                                                                     
                                          Председател : Милена Стоянова
при секретаря Л. Апостолова, като разгледа докладваното от съдия Стоянова гр. дело № 2781 по описа за 2017 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по чл. 50 от СК за развод по взаимно съгласие по молба на В.Б.В. и Т.М.В.,***.
  Мотивиран от горните съображения, Съдът
Р  Е  Ш  И:
           ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие гражданският брак междуВ.Б.В.с ЕГН ********** *** със съдебен адрес:*** и Т.М.В. с ЕГН ********** ***, сключен с акт за граждански брак №0420 от  12.08.1990г., издаден от Община  Видин.
            УТВЪРЖДАВА постигнатото между молителите споразумение, кактоследва:
             Молителите са заявили, че нямат ненавършили пълнолетие деца от брака.
             Молителите са заявили, че нямат претенции за издръжка помежду си за в бъдеще време.
              Молителите са се съгласили семейното жилище, находящо се в гр. Видин, ж.к. Химик бл. 24, вх. Г, ет. 4, ап. 132, което е индивидуална собственост на съпруга В.Б.В. с ЕГН **********   ДА СЕ ПРЕДОСТАВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ на  него, като съпругата Т.М.В. с ЕГН ********** ще има право да остане да живее в него безвъзмездно в срок до шест месеца след прекратяване на брака с развод, като след този период ще напусне жилището доброволно и без всякакви претенции.
                  Молителите са се съгласили имуществените отношения, свързани с придобитите от тях по време на брака движими вещи в режим на СИО да поделят помежду си доброволно и извънсъдебно.
                  След прекратяване на брака жената ще носи брачното си фамилно име В..
                  ОСЪЖДАВ.Б.В.с ЕГН ********** да заплати окончателна държавна такса по сметка на ВРС в размер на 15.00 лева.
             Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
                 
                РАЙОНЕН СЪДИЯ:
Версия за печат
Свързани страници