Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Октомври 2017 (96)
Септември 2017 (103)
Август 2017 (57)
Юли 2017 (188)
Юни 2017 (168)
Май 2017 (188)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
определение по АНД № 1202-2017
П Р О Т О К О Л
гр.Видин, 10.10.2017 г.
Видинският районен съд в публично съдебно заседание на десети октомври две хиляди и седемнадесета година в състав:
                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕРОНИКА СТАНКОВА
                                            Съдебни заседатели: 1. ......................................
                                                                                      2. ......................................
                                                                             
при участието на секретаря В.Узунова и прокурора... сложи за разглеждане АНД № 1202 по описа за 2017 година докладвано от СЪДИЯ СТАНКОВА
На именното повикване в 10.45 часа се явиха:
За Районна прокуратура – Видин редовно призовани, представител не се явява.
Обвиняемият О.Ц.Г. редовно призован не се явява. Вместо него се явява адв. Г. Г. с пълномощно от днес.
ПО ХОДА НА ДЕЛОТО.
АДВ. Г.: Моля да дадете ход на делото.
Съдът след като съобрази данните по делото, становището на представителя на обвиняемия счита, че ход на делото не следва да бъде даван, а същото да бъде прекратено и върнато на Районна прокуратура – Видин за отстраняване на съществени процесуални нарушения допуснати при изготвянето на постановлението за внасяне в съд на предложение по чл.78а от НК. Видно от изготвеното постановление е, че същото не съдържа фактическа обстановка описваща обстоятелствата, при които е извършено деянието вменено на обвиняемия за престъпление по чл.311, ал.2, във вр. с ал.1 от НК. Фрагментарно и повърхностно са посочени само имената на обвиняемия, датата, на която се претендира, че е извършено деянието длъжностното му качество, след което е преписан текста на закона, не са описани и анализирани доказателствата, въз основа на които е повдигнато обвинение. Районна прокуратура – Видин се е задоволила формално за запише, че деянието се доказва от свидетелските показания, извършената експертиза и приложените по делото писмени доказателства.
Липсва и диспозитив на повдигнатото обвинение, липсва и субективна страна на извършеното деяние. Така внесеното постановление по чл.78а от НК е невъзможно да изпълни предназначението си за развитието на производство по този текст. Това е така, тъй като е нарушено правото на защита на обвиняемия да разбере всички онези факти и обстоятелства и доказателства, въз основа на които му се повдига обвинение, за да може да реализира ефективна защита. Същото нарушение е отстранимо, тъй като е възможно законосъобразно повторение на действието, при което е допуснато, а именно изготвяне на ново постановление по чл.78а от НК, което да съдържа всички факти и обстоятелства, които се вменяват на обвиняемия, анализ на доказателствата, въз основа на които се повдига обвинението, описание на обективна и субективна страна на извършеното деяние.
Водим от горното Съдът
ОПРЕДЕЛИ:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
ПРЕКРАТЯВА производството по АНД 1202/2017 по описа на Районен съд – Видин.
ВРЪЩА делото на Районна прокуратура – Видин за отстраняване на съществени отстраними процесуални нарушения.
Определението подлежи на обжалване пред Видински окръжен съд в седемдневен срок, считано от днес.
Протоколът написан в съдебно заседание в 10.55 часа.
РАЙОНЕН СЪДИЯ:
                                                           СЕКРЕТАР:
Версия за печат
Свързани страници