Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Октомври 2017 (96)
Септември 2017 (103)
Август 2017 (57)
Юли 2017 (188)
Юни 2017 (168)
Май 2017 (188)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
определение по АНД № 1038-2017
П Р О Т О К О Л
гр.Видин, 10.10.2017 г.
Видинският районен съд в публично съдебно заседание на десети октомври две хиляди и седемнадесета година в състав:
                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕРОНИКА СТАНКОВА
                                            Съдебни заседатели:
при участието на секретаря В.Узунова и прокурора... сложи за разглеждане АНД № 1038 по описа за 2017 г. докладвано от СЪДИЯ СТАНКОВА
На именното повикване в 9.40 часа се явиха:
За жалбоподателя ЕТ „А. – А. А.” се явява адв. В. Б. с пълномощно от днес.
За АНО – ОДБХ – Видин се явява адв. С. И. с пълномощно от днес.
Актосъставителят В.С.Н. налице.
Свидетелят В.Л.И. налице.
ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:
Адв Б.: Да се даде ход на делото.
Адв. И.: Да се даде ход на делото.
Съдът като съобрази, че с обжалваното Наказателно постановление № 01006 от 11.07.2017 г. на Директор на Областна Дирекция по безопасност на храните на ЕТ „А. – А. А.” – гр. Димово е наложено административно наказание за нарушение, извършено в обект, намиращ се в гр.Димово, обл. Видин, както и като взе предвид изискванията на чл. 59 ал.1 от ЗАНН намира, че компетентен съд в процесния случай е Районен съд – Белоградчик, а не Районен съд – Видин, поради което делото следва да бъде прекратено и изпратено по подсъдност на Белоградчишки районен съд.
Водим от горното Съдът
ОПРЕДЕЛИ:
ПРЕКРАТЯВА производството по АНД № 1038/2017 г. по описа на Видински районен съд.
ИЗПРАЩА делото на Районен съд – Белоградчик по подсъдност, за което страните уведомени.
Определението не подлежи на обжалване.
Протоколът написан в съдебно заседание в 9.45 часа.     
РАЙОНЕН СЪДИЯ:
                                                           СЕКРЕТАР:
Версия за печат
Свързани страници