Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Септември 2019 (12)
Август 2019 (66)
Юли 2019 (207)
Юни 2019 (147)
Май 2019 (156)
Април 2019 (153)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 1204-2017

Р Е Ш Е Н И Е - 244

 

гр. Видин, 29.06.2017г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Видинският районен съд ........................... гражданска колегия в публичното заседание на пети юни две хиляди и седемнадесета година в състав :

 

                                                                                              Председател : Владимир Крумов                                                               

                                                                                   

при секретаря Г. Начева и в присъствието на прокурора ……………………..………… като разгледа докладваното от съдията Крумов гр. дело № 1204 по описа за 2017г. и за да се произнесе взе предвид следното :

Производството е по реда на чл. 50 от СК.

........................................................................................................

 

            Воден от горните съображения, съдът

 

Р Е Ш И :

 

            Прекратява с развод гражданският брак между К.К.Г., ЕГН **********,*** А, и Д.С., роден на ***г., ЕГН *************, гражданство Република Сърбия, адрес Република Сърбия, гр. Смедерево, У., ул.“О“ № ***, сключен с акт за граждански брак № 0214 от 20.09.2016г. на Община Видин, по взаимно съгласие.

            Утвърждава постигнатото между молителите споразумение, като:

            Страните са заявили, че нямат спор относно ползване на семейно жилище.

            Страните са заявили, че движимите вещи, придобити през време на гражданския брак, са поделени извънсъдебно.

            Молителите са заявили, че не претендират един към друг заплащането на издръжка за в бъдеще.

            След влизане в сила на настоящето решение за прекратяването на гражданския брак жената ще носи фамилното име Г..

            Осъжда Д.С., роден на ***г., ЕГН *************, гражданство Република Сърбия, адрес Република Сърбия, гр. Смедерево, У, ул.“О“ № ***, да заплати в полза на Районен съд гр. Видин сума в общ размер на 40,00лв. за окончателна държавна такса.

            Решението не подлежи на обжалване.

 

                                                                                              Районен съдия : / П /

Вярно с оригинала

Секретар:

Версия за печат
Свързани страници