Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Септември 2019 (12)
Август 2019 (66)
Юли 2019 (207)
Юни 2019 (147)
Май 2019 (156)
Април 2019 (153)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
присъда по НОХД № 328-2017

ПРИСЪДА

№   

 

гр.Видин, 28,06,2017 г.

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Видинският районен съд наказателна колегия на  двадесет и осми юни две хиляди и седемнадесета година в открито съдебно заседание, в следния състав:

      

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНДРЕЙ ДЕЧЕВ

                     Съд. заседатели: 1. В.И.

                                                 2.  К.М.

 

при секретаря: В.Кирилова  и с участието на прокурора КАМЕНОВ   разгледа докладваното от СЪДИЯ ДЕЧЕВ НОХД № 328  по описа за 2017 г. и въз основа на данните по делото и закона

ПРИСЪДИ:

ПРИЗНАВА подсъдимия В.Т.И. роден на 22,10,1974г. в гр.Кула, българин, български гражданин,  разведен основно образование неосъждан безработен с постоянен адрес *** ЗА ВИНОВЕН В ТОВА ЧЕ : На 09.12.2016г. в с Раковица общ. Макреш, обл. Видин на ул. „Четиридесет и шеста” пред дом № 19, с използване на техническо средство -1бр. тесла е отнел от владението на И.П.И. ръководител комуникационни технологии-екип кабелна мрежа Враца следните движими вещи : 9м. съобщителен кабел тим ТЗБ 14х4х0.9, с  инвентарен номер 58822, ВРК с. Раковица –с.Цар Шишманово –с.Макреш обл. Видин на стойност 163.62 лв. и 8м. съобщителен кабел тип ТПП 100х2х0.5, с инвентарен номер 58817- изнесена телефонна мрежа с.Раковица с.Подгоре на стойност 59.20 лв. които са собственост на БТК ЕАД гр. София, всички вещи на обща стойност 222.82 лв. без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои –престъпление по чл. 195 ал. 1 т. 4, във вр. с чл. 194 ал. 1 НК,  за което и на основание същия текст  и във вр. с чл. 58а, ал. 4, във вр. с ал. 1 във вр. с чл. 55, ал. 1,  т.1 от НК     го ОСЪЖДА на наказание „ Лишаване от свобода за срок от ТРИ МЕСЕЦА

На осн.чл.66 ал.1 от НК отлага изтърпяване на наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила.

Осъжда подсъдимия В.И. да заплати на БТК ЕАД  със седалище и адрес *** и представлявано от А. Д.-изпълнителен директор сумата от 222. 82 лв. представляващи обезщетение за нанесени имуществени вреди в резултат от деянието, ведно със законната лихва върху главницата считано от датата на причиняване на вредата 09.12.16г. до окончателното изплащане.

 

ОСЪЖДА подсъдимия В.Т.И. да заплати на държавата по сметка на ОДМВР ВИДИН сумата 176,18 лв. изразходвана за изготвяне на   експертизи, и по сметка на ВРС сумата от  20,00 лв. за вещо лице, както и сумата от 50.00 лв., представляващи държавна такса върху уважение размер на гражданския иск.

На основание чл.53, ал.1, б.”а” от НК ОТНЕМА в полза на Държавата вещественото доказателство, а именно:    1 бр. тесла и 1 бр. зеблен чувал

Връща на собственика БТК ЕАД гр.София веществените доказателства както следва : 2 бр. черни пластмасови парчета от кабел с дължина по 4.5 м.всяко,   6 бр. парчета оловни обвивки от кабел с тегло 9.700 кг. и многожилен меден кабел с тегло 11 кг.

Присъдата подлежи на обжалване или протестиране пред Видинския окръжен съд в 15-дневен срок от днес.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                              1.

СЪД.ЗАСЕДАТЕЛИ:

                                              2.

Версия за печат
Свързани страници