Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Септември 2019 (12)
Август 2019 (66)
Юли 2019 (207)
Юни 2019 (147)
Май 2019 (156)
Април 2019 (153)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
споразумение по НОХД № 908-2017

                                                           П Р О Т О К О Л

                                        гр.Видин, 28,06, 2017г.

 

Година 2017                                                                                 гр. Видин

Видински  районен съд    НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ          ІV състав

На ДВАДЕСЕТ И ОСМИ ЮНИ        две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНДРЕЙ ДЕЧЕВ

                                

СЕКРЕТАР: ВЕРОНИКА КИРИЛОВА

ПРОКУРОР: КАМЕНОВ

Сложи за разглеждане докладвано от  с ъ д и я  ДЕЧЕВ  НОХД №  908   по описа за 2017 година.

          На именното повикване в     10,00 ч .  се явиха:

 

ОБВИНЯЕМИЯТ  З.З.Б. се явява лично и с адв. В. от ВАК с пълномощно по делото.

СТРАНИТЕ /поотделно/-Да се даде ход на делото.

След като изслуша становището на страните СЪДЪТ намира, че са налице законовите предпоставки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, с оглед на което

ОПРЕДЕЛИ

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Снема самоличност на обвиняемия.

З.З.Б., с ЕГН: **********, роден на ***г***, българин, с българско гражданство, неженен, с основно образование, осъждан, безработен, живущ ***,         

СЪДЪТ разяснява правата на обвиняемия.

ОБВИНЯЕМИЯТ-Разбирам правата си. Не правя отводи.

СТРАНИТЕ /поотделно/-Нямаме искания по реда на чл. 275 от НПК

СЪДЪТ като съобрази, че страните нямат искания по реда на чл. 275 от НПК

ОПРЕДЕЛИ

ДАВА ХОД на СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

СЪДЪТ докладва постъпилото към делото споразумение за решаване на наказателното производство.  

ПРОЧЕТЕ се.

ОБВИНЯЕМИЯТ - Разбирам в какво ме обвиняват. Признавам се за виновен по така повдигнатото обвинение. Разбирам последиците от споразумението. Съгласен съм с тези последици. Отказвам се от разглеждане на делото по общия ред. Доброволно подписах споразумението.

СТРАНИТЕ/ поотделно/-Моля да одобрите  постигнатото споразумение.

СЪДЪТ на основание  чл.382 ал.6 от НПК

ОПРЕДЕЛИ

ВПИСВА съдържанието на постигнатото  споразумение  за решаване на наказателното производство по силата на което З.З.Б., с ЕГН: **********, роден на ***г***, българин, с българско гражданство, неженен, с основно образование, осъждан, безработен, живущ ***, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в извършване на престъпление от общ характер, а именно в това, че: В условията на продължавано престъпление: на 26.07.2016 г. в гр. Видин в л.а. марка "Мерцедес", модел "Е 290 ТД" с per. № ВР 7772 АМ, без надлежно разрешително държал рисково наркотично вещество, а именно - един брой фабрично запечатан блистер с надпис "Rivotril Galenika klonazepam" съдържащ 10 бр. кръгли бели таблетки с две перпендикулярни разделителни ивици от едната страна и лого „2" от другата, с общо нето тегло от 1.70 гр. и с наличие на рисков активен компонент "клоназепам", на обща стойност от 25,50 лв./двадесет и пет лева и петдесет стотинки/ - престъпление по чл. 354а, ал. 3, т. 2 от НК.

Предвид горното, страните се съгласяват на З.З.Б., с ЕГН: **********,***, на основание чл. 354а, ал. 3, т. 2, във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б. „б" от НК, във вр. с чл. 42а, ал. 2, т. 1 и т. 2 от НК да бъде наложено наказание:

1. "Пробация", която да включва следните пробационни мерки:

- „Задължителна регистрация по настоящ адрес" за срок от 6 /шест/ месеца, при периодичност на явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице - два пъти седмично;

-„Задължителни периодични срещи с пробационен служител" за срок от 6 /шест/ месеца;

2. „Глоба" в размер на 1 000 /хиляда/ лева.

С деянието си обвиняемият Б. не е причинил имуществени вреди, които да подлежат на възстановяване.

Престъплението по настоящото Споразумение не попада в хипотезата начл. 381, ал. 2 отНПК.

Причинени имуществени вреди:няма.

Веществените доказателства, а менно: два плика, запечатани с восъчни печати на с-р „Наркотици" НИКК - МВР, съдържащи опаковките и неизразходваната част от обект 1 /един брой фабрично запечатан блистер с надпис "Rivotril Galenika klonazepam" съдържащ 10 бр. кръгли бели таблетки с две перпендикулярни разделителни ивици от едната страна и лого „2" от другата с наличие на рисков активен компонент "клоназепам" иззет с протокол за претърсване и изземване на 27.07.2016г./, които са на съхранение в ЦМУ отдел „МРР-НОП", на основание чл. 354, ал. 3 от НПК да бъдат отнети в полза на държавата.

              

ПРОКУРОР:                                                ОБВИНЯЕМ:

                       /КАМЕНОВ/                               /З.Б./

                                                                                  ЗАЩИТНИК:

                                                                                              /Ем.В./                                                                       

 

Съдът след като се запозна с текста на днес представеното  споразумение  намира, че са налице предпоставките за неговото одобряване.В тази връзка СЪДЪТ отчете, че деянието не спада сред уредените от разпоредбата на чл.381 ал.2 от НПК, че споразумението е изготвено в предписаната от Закона форма, че споразумението има изискуемото от Закона съдържание, което не противоречи на Закона и Морала, поради което и на основание чл.382 ал.7, вр.чл.24, ал.3 от НПК СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ

ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство сключено между РП Видин    и   З.З.Б., с ЕГН: **********,  по силата на което З.З.Б., с ЕГН: **********, роден на ***г***, българин, с българско гражданство, неженен, с основно образование, осъждан, безработен, живущ ***,  СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в извършване на престъпление от общ характер, а именно в това, че: В условията на продължавано престъпление: на 26.07.2016 г. в гр. Видин в л.а. марка "Мерцедес", модел "Е 290 ТД" с per. № ВР 7772 АМ, без надлежно разрешително държал рисково наркотично вещество, а именно - един брой фабрично запечатан блистер с надпис "Rivotril Galenika klonazepam" съдържащ 10 бр. кръгли бели таблетки с две перпендикулярни разделителни ивици от едната страна и лого „2" от другата, с общо нето тегло от 1.70 гр. и с наличие на рисков активен компонент "клоназепам", на обща стойност от 25,50 лв./двадесет и пет лева и петдесет стотинки/ - престъпление по чл. 354а, ал. 3, т. 2 от НК.

Предвид горното на З.З.Б., с ЕГН: **********,***, на основание чл. 354а, ал. 3, т. 2, във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б. „б" от НК, във вр. с чл. 42а, ал. 2, т. 1 и т. 2 от НК се налага наказание:

1. "Пробация", която   включва следните пробационни мерки:

- „Задължителна регистрация по настоящ адрес" за срок от 6 /шест/ месеца, при периодичност на явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице - два пъти седмично;

-„Задължителни периодични срещи с пробационен служител" за срок от 6 /шест/ месеца;

2. „Глоба" в размер на 1 000 /хиляда/ лева.

С деянието си обвиняемият Б. не е причинил имуществени вреди, които да подлежат на възстановяване.

Престъплението по настоящото Споразумение не попада в хипотезата начл. 381, ал. 2 отНПК.

Причинени имуществени вреди:няма.

Веществените доказателства, а менно: два плика, запечатани с восъчни печати на с-р „Наркотици" НИКК - МВР, съдържащи опаковките и неизразходваната част от обект 1 /един брой фабрично запечатан блистер с надпис "Rivotril Galenika klonazepam" съдържащ 10 бр. кръгли бели таблетки с две перпендикулярни разделителни ивици от едната страна и лого „2" от другата с наличие на рисков активен компонент "клоназепам" иззет с протокол за претърсване и изземване на 27.07.2016г./, които са на съхранение в ЦМУ отдел „МРР-НОП", на основание чл. 354, ал. 3 от НПК се отнемат в полза на държавата.

ОСЪЖДА З.З.Б., с ЕГН: **********, да заплати по сметка на ОД на МВР – Видин сумата от    42,43 лв. са  СОЕ и сумата от 117,48 лв. представляваща разноски за ТХЕ.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 908/16г.   по описа на ВРС, наказателно отделение, ІV състав на основание чл.24 ал.3 от НПК.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО и не подлежи на обжалване и протестиране.

СЪДЪТ служебно се занима с мярката за неотклонение на обвиняемата и след като констатира, че същата е изиграла обезпечителната си функция в производство, с оглед приключването му с акт по същество,   СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ

ОТМЕНЯ мярката за неотклонение „Подписка” взета по отношение на обвиняемия  по  ДП.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протестиране.  

   Протоколът изготвен в с.з. и приключи в  10,10 часа.

 

                                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                                              СЕКРЕТАР:

Версия за печат
Свързани страници