Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Септември 2019 (12)
Август 2019 (66)
Юли 2019 (207)
Юни 2019 (147)
Май 2019 (156)
Април 2019 (153)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
определение по ЧНД № 794-2017

ПРОТОКОЛ

гр.Видин, 27.06.2017 г.

 

Видинският районен съд в публично съдебно заседание на двадесет и седми юни две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕРОНИКА СТАНКОВА

                                            Съдебни заседатели: 1. ......................................

                                                                                      2. ......................................

 

при участието на секретаря Л. АПОСТОЛОВА

и прокурора                           С. Кръстев                 сложи за разглеждане ЧНД № 794 по описа за 2017 г.                                                    докладвано от СЪДИЯ СТАНКОВА

На именното повикване в 9.30 часа се явиха:

За Районна прокуратура – Видин се явява прокурор Кръстев.

Вместо молителя И.Л.К. се явява адв.И.И. с пълномощно от по-рано.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО.

ПРОКУРОРЪТ: Моля да дадете ход на делото.

АДВ.И.: Моля да дадете ход на делото.

Съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ПРИЕМА представените по същото писмени доказателства.

АДВ.И.: Представям и моля да приемете удостоверение от ОП-Видин с вх. № 1894/13.06.2017г., удостоверение от РП-Видин с вх. № 1243/13.06.2017г., както и характеристика.

ПРОКУРОРЪТ: Моля да се приемат представените доказателства.

На основание чл.274, ал.1 от НПК на страните се разясни правото им на отводи срещу членовете на състава, както и правата по чл.275 от НПК.     

ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания по чл.274 и чл.275 от НПК.  

АДВ.И.: Нямам искания по чл.274 и чл.275 от НПК.  

Съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ПРИЕМА представените писмени доказателства - удостоверение от ОП-Видин с вх. № 1894/13.06.2017г., удостоверение от РП-Видин с вх. № 1243/13.06.2017г., както и характеристика.

ПРОКУРОРЪТ: Няма да соча други доказателства. Моля да дадете ход на делото по същество.

АДВ.И.: Няма да соча други доказателства. Моля да дадете ход на делото по същество.

Съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО.

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че са налице изискванията на чл.87 от НК, поради което моля да допуснете реабилитация.

АДВ.И.: Моля да приемете, че по отношение на двете осъждания са изтекли давността за сроковете, в този смисъл моля за вашия съдебен акт.

Съдът, след като съобрази становището на страните, представените по делото доказателства, преценени всяко поотделно и в съвкупност, посочените основания в молбата счита, че е удовлетворено изискванията на чл.87, ал.1 от НК, изтекли са повече от три години от изтърпяване на наказанието по последната присъда, няма невъзстановени вещи. От приложената характеристика по делото се вижда, че лицето има добри характеристични данни.

Водим от горното Съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ДОПУСКА РЕАБИЛИТАЦИЯ на осъдения И.Л.К. - роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, разведен, продавач петролни продукти на бензиностанция в с.Арчар, осъждан, ЕГН ********** по присъди по НОХД № 373/2002 г. по описа на Районен съд - Видин и НОХД № 1350/2008 г. по описа на Районен съд – Видин.

Определението подлежи на обжалване пред Видински окръжен съд в 7-дневен срок, считано от днес.

Протоколът написан в съдебно заседание в 9.42 часа.     

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

              СЕКРЕТАР:

Версия за печат
Свързани страници