Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Септември 2019 (12)
Август 2019 (66)
Юли 2019 (207)
Юни 2019 (147)
Май 2019 (156)
Април 2019 (153)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
споразумение по НОХД № 1773-2016

П Р О Т О К О Л

гр.Видин, 27.06.2017г.

 

Видинският районен съд в публично съдебно заседание на  двадесет и седми юни, две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЕЛА Й.

                               СЪД.ЗАСЕДАТЕЛИ:1.Е.Ц.

                                                                      2.С.И.

                                            

при участието на секретаря Красимира Илиева                                                и прокурора Н. Каменов, сложи за разглеждане НОХД № 1773 по описа за 2016г. докладвано от СЪДИЯ Й..

На именното повикване в  14.30 часа се явиха:

За Районна прокуратура – Видин - редовно призовани се явява мл.прокурор  Н. Каменов.

 Подсъдимия И.А.С.-  се явява, доведен от ОЗО-Видин и с адв.Мая Венелинова, преупълномощена от адв.Г. с пълномощно от по рано.

СВИДЕТЕЛИТЕ:

Н.Й.М.-редовно уведомена –  не се явява.

А.Н.Й. - редовно уведомен  –   не се явява.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО.

          ПРОКУРОРЪТ: Моля да се даде ход на делото.

          Адв.Венелинова: Също. да се даде ход на делото.

          ПОДСЪДИМИЯ: Заявявам, че съм съгласен да ме защитава и представлява адв.Венелинова. Да се даде ход на делото.

          Съдът, намира, че няма пречки да се даде ход на делото, за което

                                                   ОПРЕДЕЛИ:

                                        ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

                     Адв.ВЕНЕЛИНОВА: Представям и моля да приемете пощенски запис от „Български пощи”-АД от 23.06.2017год. от който е видно, че подсъдимия е възстановил щетите на пострадалото лице Х.К.Т.. Заявявам, че с прокуратурата сме постигнали споразумение.

                ПРОКУРОРЪТ:  Да, наистина със защитата на подсъдимия сме сключили споразумение. Да се приеме представеното писмено доказателство.

               ПОДСЪДИМИЯ И.С.:  Желая да се сключи споразумение.

                Съдът намира, че ще следва да се приобщи към доказателствата по делото представеното такова от проц. представител на подсъдимия, за което

                                                О П Р Е Д Е Л И :

               Приема, като доказателство по делото Разписка за подаден телеграфен запис от 23.06.2017год. за сумата от 450.00лв. с подадел Даниела Милчова Д. и получател Х.К.Т..

          ПРОКУРОРЪТ: Постигнали сме споразумение със  защитника на подсъдимия И.А.С. по силата на което, подсъдимият             И.А.С., роден на ***г***, с постоянен адрес-***,  и с постоянен адрес ***37, българин, български гражданин, основно образование, безработен,  неженен,  осъждан, ЕГН  ********** се признава за ВИНОВЕН в това, на 04.07.2016г. в  гр.Видин, в ж.к.»Строител», в двора на СОУ»Христо Ботев» отнел чужди движими вещи- 1 брой лятно яке, марка « Есприт» на стойност 250.00лева и находящата се в него сума от 200.00лв., като всички вещи са на обща стойност 450.00лв. и от владението и собственост на Х.  К.Т. *** с намерение противозаконно да ги пристои, като употребил за това сила, изразяваща се в извиване на лявата ръка-  престъпление по чл.198, ал.1 от  НК за което и на основание чл.198, ал.1 от  НК във връзка с чл.55, ал.1,т.1 от НК във връзка с чл.36 от НК подсъдимия се съгласява да му се наложи и да изтърпи наказание „Лишаване от свобода” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, ,изпълнението на което наказание да бъде при първоначален „ строг”  режим , съгласно чл.61,т.2 от ЗИНЗС в затвор или затворническо общежитие от „ закрит „ тип, съгласно чл.60, ал.1 от ЗИНЗС.

 

Подсъдимия  И.А.С. със снета по делото самоличност да заплати в полза на Държавата по сметка на ОД МВР ВИДИН сумата 38.64лв, изразходвана за експертизи и възнаграждение на вещи лица на досъдебно производство и в полза на Държавата по сметка на Районен съд-Видин сумата от 60.00лв./шестдесет/ лева разноски по производството, изразходвани за вещо лице на съдебното производство.

          Моля съда да съобрази, че така предложеното споразумение не противоречи на закона и морала, да одобри същото и да прекрати съдебното производство.

Адв.Мая Венелинова: Предложеното споразумение е всеобхватно и отговаря на изискванията на Закона, моля съда да го одобри.

ПОДСЪДИМИЯТ И.С.: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Наясно съм с последиците от споразумението, съгласен съм с него. Отказвам се от разглеждане на делото по общия ред. Заявявам, че доброволно ще подпиша споразумението.

На основание чл.382, ал.6 от НПК, Съдът вписва съдържанието на окончателното споразумение.

 

Подсъдимият  И.А.С., роден на ***г***, с постоянен адрес-***,  и с постоянен адрес ***37, българин, български гражданин, основно образование, безработен,  неженен,  осъждан, ЕГН  ********** се признава за ВИНОВЕН в това, на 04.07.2016г. в  гр.Видин, в ж.к.»Строител», в двора на СОУ»Христо Ботев» отнел чужди движими вещи- 1 брой лятно яке, марка « Есприт» на стойност 250.00лева и находящата се в него сума от 200.00лв., като всички вещи са на обща стойност 450.00лв. и от владението и собственост на Х.  К.Т. *** с намерение противозаконно да ги пристои, като употребил за това сила, изразяваща се в извиване на лявата ръка-  престъпление по чл.198, ал.1 от  НК за което и на основание чл.198, ал.1 от  НК във връзка с чл.55, ал.1,т.1 от НК във връзка с чл.36 от НК подсъдимия И.А.С. със снета по делото самоличност се съгласява да му се наложи и да изтърпи наказание „Лишаване от свобода” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, ,изпълнението на което наказание да бъде при първоначален „ строг”  режим , съгласно чл.61,т.2 от ЗИНЗС в затвор или затворническо общежитие от „ закрит „ тип, съгласно чл.60, ал.1 от ЗИНЗС.

 

Подсъдимия  И.А.С. със снета по делото самоличност да заплати в полза на Държавата по сметка на ОД МВР ВИДИН сумата 38.64лв, изразходвана за експертизи и възнаграждение на вещи лица на досъдебно производство и в полза на Държавата по сметка на Районен съд-Видин сумата от 60.00лв./шестдесет/ лева разноски по производството, изразходвани за вещо лице на съдебното производство.

 

 

          СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

ПОДСЪДИМ:                                                          АДВОКАТ:

 

/ И.С./                             /МАЯ ВЕНЕЛИНОВА/

                       

                                             ПРОКУРОР:

                                     /Н. КАМЕНОВ/

 

           СЪДЪТ намира, че така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морал. Същото е допустимо с оглед разпоредбите на чл.381,ал.2 от НПК. Със същото  са причинени имуществени вреди, които са репарирани, за което и на основание чл.384, ал.1 във връзка с чл.382, ал.7 от НПК

СЪДЪТ

 ОПРЕДЕЛИ:  

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между представителя на РП- Видин, подсъдимия И.С. и адвокат защитника му Мая Венелинова.

Споразумението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

На съдебните заседатели ще се заплати възнаграждение съобразно Заповед на Председателя на Районен съд-Видин.

Протоколът написан в съдебно заседание на 27.06.2017г.  и заседанието завърши в 15.00 часа.

 

 РАЙОНЕН СЪДИЯ:                         СЪД.ЗАСЕДАТЕЛИ:1.

                                                                                                 2.

 

 

                                           СЕКРЕТАР:

Версия за печат
Свързани страници