Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Септември 2019 (12)
Август 2019 (66)
Юли 2019 (207)
Юни 2019 (147)
Май 2019 (156)
Април 2019 (153)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
споразумение по НОХД № 880-2017

П Р О Т О К О Л

гр.Видин, 27.06.2017 г.

 

Видинският районен съд в публично съдебно заседание на двадесет и седми юни две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕРОНИКА СТАНКОВА

                                            Съдебни заседатели: 1. ......................................

                                                                                      2. ......................................

 

при участието на секретаря Л. АПОСТОЛОВА

и прокурора                         В. Ненкова                сложи за разглеждане НОХД № 880 по описа за 2017 година                                         докладвано от СЪДИЯ СТАНКОВА

На именното повикване в 10.45 часа се явиха:

За Районна прокуратура – Видин се явява прокурор Ненкова.

Подсъдимият П. Стоянчов В. се явява лично и с адв.П.Б. с пълномощно от досъдебното производство.

Свидетелят Х.М.К. налице.

Свидетелят С.В.Й. налице.

Свидетелят Н.А.А. налице.

Вещото лице Е.П.Г. редовно призован, не се явява.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО.

ПРОКУРОРЪТ: Моля да дадете ход на делото.

АДВ.Б.: Моля да дадете ход на делото.

ПОДСЪДИМИЯТ: Моля да дадете ход на делото.

Съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

СНЕМА самоличността на подсъдимия:

П. СТОЯНЧОВ В. - ЕГН **********, роден на ***г. в гр.Видин, българин, български гражданин, със средно образование, разведен, неосъждан, безработен, с постоянен и настоящ адрес:***.

Самоличността на подсъдимия се удостовери от ЛК № 645086570, издадена на 09.04.2014г. от МВР-Видин, след което се върна на същия.

ПОДСЪДИМИЯТ: Получил съм препис от обвинителния акт преди повече от три дни.

На основание чл.274, ал.1 от НПК на страните се разясни правото им на отводи срещу членовете на състава, както и правата по чл.275 от НПК.     

ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания по чл.274 от НПК. На основание чл.275 от НПК правя искане делото да приключи по реда на глава 29 от НПК, тъй като със защитата сме постигнали споразумение относно вината на същия, както и съответното наказание, което следва да му бъде наложено.

АДВ.Б.: Нямам искания по чл.274 от НПК. Поддържам направеното искане от представителя на РП-Видин.

ПОДСЪДИМИЯТ: Нямам искания за отводи на състава. Желая делото да приключи със споразумение.

С оглед изнесеното съгласие за споразумение от страните Съдът намира, че явилите се в днешното съдебно заседание свидетели следва да бъдат освободени, за което

ОПРЕДЕЛИ:

ОСВОБОЖДАВА свидетелите.

ПРОКУРОРЪТ: Със защитата и подсъдимия постигнахме съгласие относно виновността на последния както и налагане на съответно наказание, което има следния вид:

 Подсъдимият П. СТОЯНЧОВ В., ЕГН **********, роден на ***г. в гр.Видин, българин, български гражданин, със средно образование, разведен, неосъждан, безработен, с постоянен и настоящ адрес:*** се признава за ВИНОВЕН в това, че на на 10.06.2017г. в гр.Видин, по бул.„Панония”, пред кулинарна къща „Вида”, с посока на движение от магазин „Кауфланд” към кръгово кръстовище на бул. „Панония” с ул. „Широка”, управлява моторно превозно средство - лек автомобил марка „Рено”, модел „Меган”, с рег. № ВН 58 31 АВ, лична собственост, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,82 на хиляда, установено по надлежен ред с Протокол за химическа експертиза за определяне концентрацията на алкохол в кръвта № 84/13.06.2017г. на НТЛ към ОД МВР - Видин – престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, за което и на основание чл.343б, ал.1, във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК се съгласява да му бъде наложено и да изтърпи наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА, чието изпълнение на основание чл.66, ал.1 от НК да бъде отложено за срок от ТРИ ГОДИНИ.

Страните се споразумяват на основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия да не бъде налагано предвиденото в закона по-леко наказание „глоба”.

Подсъдимият П. СТОЯНЧОВ В., със снета по делото самоличност се съгласява на основание чл.343г във вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК да бъде Лишен от право да управлява МПС за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.

На основание чл.59, ал.4 от НК ЗАЧИТА времето, през което подсъдимият е бил лишен от правото да управлява МПС по административен ред, считано от 10.06.2017г.

Подсъдимият П.С.В. със снета по делото самоличност се съгласява да заплати в полза на ОД на МВР-Видин сумата от 14.58 лв., изразходвана за вещо лице на ДП.

ПОДСЪДИМИЯТ: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от споразумението. Съгласявам се с тях, за което доброволно ще подпиша същото, както и се отказвам от разглеждане на делото по общия ред.

На основание чл.382, ал.6 от НПК съдът ВПИСВА съдържанието на окончателното споразумение:

Подсъдимият П. СТОЯНЧОВ В., ЕГН **********, роден на ***г. в гр.Видин, българин, български гражданин, със средно образование, разведен, неосъждан, безработен, с постоянен и настоящ адрес:*** се признава за ВИНОВЕН в това, че на 10.06.2017г. в гр.Видин, по бул.„Панония”, пред Кулинарна къща „Вида”, с посока на движение от магазин „Кауфланд” към кръгово кръстовище на бул. „Панония” с ул. „Широка", управлява моторно превозно средство - лек автомобил марка „Рено", модел „Меган", с рег. № ВН 58 31 АВ, лична собственост, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,82 на хиляда, установено по надлежен ред с Протокол за химическа експертиза за определяне концентрацията на алкохол в кръвта № 84/13.06.2017г. на НТЛ към ОД МВР - Видин – престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, за което и на основание чл.343б, ал.1, във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК се съгласява да му бъде наложено и да изтърпи наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА, чието изпълнение на основание чл.66, ал.1 от НК да бъде отложено за срок от ТРИ ГОДИНИ.

Страните се споразумяват на основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия да не бъде налагано предвиденото в закона по-леко наказание „глоба”.

Подсъдимият П. СТОЯНЧОВ В., със снета по делото самоличност се съгласява на основание чл.343г във вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК да бъде Лишен от право да управлява МПС за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.

На основание чл.59, ал.4 от НК ЗАЧИТА времето, през което подсъдимият е бил лишен от правото да управлява МПС по административен ред, считано от 10.06.2017г.

Подсъдимият П.С.В. със снета по делото самоличност се съгласява да заплати в полза на ОД на МВР-Видин сумата от 14.58 лв., изразходвана за вещо лице на ДП.

 

ПОДСЪДИМ:                                          ЗАЩИТНИК:

           /П. В./                                                / адв. П. Б./

 

                                       ПРОКУРОР:

                                                /В. Ненкова/

                                                 

 

Съдът намира, че така постигнатото споразумение, не противоречи на закона и морала, същото е допустимо с оглед разпоредбата на чл.381, ал.2 от НПК. Със същото не са причинени имуществени вреди, които да бъдат репарирани, за което и на основание чл.384, ал.1 във вр. с чл.382, ал.7 от НПК

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между представителя на Районна прокуратура – Видин, подсъдимия П.В. и адвокат-защитника му П.Б..

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 880/2017 г. по описа на Видински районен съд.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Протоколът написан в съдебно заседание в 11.00 часа.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

             СЕКРЕТАР:

Версия за печат
Свързани страници