Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по АНД № 624-2017

                                        Р     Е     Ш     Е     Н     И     Е

                                        

                                              гр.Видин, 23.06.2017г.

                                                     

                                                        В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Видински районен съд, наказателна колегия, в публичното заседание на шести юни през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

                                                                                 Председател: П. П.                                                     Съдебни заседатели:

                                                                                         Членове:

при секретаря М.В.,                                        и в присъствието на прокурора:                                                        като разгледа докладваното от съдията П.                                                          НАХД № 624 по описа за 2017г.                                           и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е с правно основание чл.59 и сл.от ЗАНН, образувано по жалба на  от В.П. *** с ЕГН **********, подадена срещу Електронен фиш за налагане на глоба Серия К № 1201006, издаден от ОД на МВР гр.В., с което на жалбоподателя е наложено административно наказание „глоба” в размер на 200лв./двеста лева/ за нарушение по чл.21, ал.1 от ЗДП, на основание чл.189, ал.4 във вр.с чл.182, ал.2, т.5 от ЗДП.

 В съдебно заседание жалбоподателят не е взел становище по жалбата си, но със самата нея оспорва атакувания фиш и моли той да бъде отменен, като незаконосъобразен и необоснован, моли жалбата да бъде уважена, като основателна.

Административно наказващият орган, в съдебно заседание, чрес своя процесуален представител, е взел становище по жалбата и атакувания електронен фиш, като моли съда да потвърди електронния фиш и да остави жалбата срещу него без уважение.  

            Въз основа всички събрани по делото доказателства – електронен фиш за налагане на глоба, клип № 1917,радар № 645, удостоверение за одобрен тип средство за измерване, протокол от проверка на мобилна система за видеоконтрол, протокол за използване на автоматизирано техническо средство, списък с намерени фишове, декларация, докладна записка относно заснети нарушения, съдът установи от фактическа страна следното:

На 13.04.2016г. в 15,08ч. в кръстовището на път І-1 и път ІV-10006 /с.И./ лек автомобил „Пежо 206” с ДКР№ е бил заснет с автоматизирано техническо средство № 645 със скорост установена 101 км/ч, разрешена 60 км/ч, превишена 41 км/ч. В последствие бил издаден електронен фиш за налагане на глоба в размер на 200лв. на жалбоподателя на основание чл.189, ал.4 във вр.с чл.182, ал.2, т.5 от ЗДП,  за нарушение на чл.21, ал.1 от ЗДП, като в електронния фиш е записано, че на посочената дата и час, и на посоченото място в с.И., обл.В., процесният автомобил е бил заснет с автоматизирано техническо средство № 645 със скорост установена 101км/ч, разрешена 60км/ч, превишаване 41км/ч. Електронния фиш следва да бъде потвърден като законосъобразно издаден. Не е ограничено правото на защита на жалбоподателя, който не е бил лишен от възможността да разбере обстоятелствата, при които се твърди, че е извършено нарушението. Съдът не намира налице и друго основание за отмяна. Сътът не приема и наличие на нарушение на условията по чл.189, ал.4 от ЗДП, позволяващи издаването на електронен фиш, а именно при установяването на административното нарушение да е осъществено или допуснато нарушение на законовите правила, позволяващи налагането на административно наказание с електронен фиш. Следва да се ангажира административната отговорност на нарушителя посредством процедура на издаване на електронен фиш. Прилагането от страна на административно-наказващия орган на процедурата по чл.189 ал.4 и сл.от ЗДП е в съответствие на законово предвидените условия и не води до ограничаване правото на защита на наказаното лице.

Водим от горното и на основание чл.63, ал.1,т.3 от ЗАНН,  Съдът

 

                                                 Р     Е     Ш     И   :

 

ПОТВЪРЖДАВА Електронен фиш Серия К № 1201006 на ОД МВР гр.Видин, с който на В.П. *** с ЕГН **********, е наложено административно наказание „глоба” в размер на 200лв./двеста лева/ за нарушение по чл.21, ал.1 от ЗДП, на основание чл.189, ал.4 във вр.с чл.182, ал.2, т.5 от ЗДП..

Решението може да бъде обжалвано пред Административен съд гр.Видин по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните.                                          

                                            

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Версия за печат
Свързани страници