Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
присъда по НОХД № 1360-2016

П Р И С Ъ Д А №

 

гр. Видин, 21.06.2017 год.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

ВИДИНСКИЯТ  РАЙОНЕН СЪД    в открито  съдебно заседание, НА двадесет и първи юни ДВЕ ХИЛЯДИ И СЕДЕМНАДЕСЕТА ГОДИНА в следния състав:

 

                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНДРЕЙ ДЕЧЕВ

 

и секретаря :      В.КИРИЛОВА

в присъствието на  прокурора    Целова      разгледа

докладвано от     СЪДИЯ  ДЕЧЕВ НОХД №  1360/2016 г.

На основание данните по делото и Закона

 

 

П Р И С Ъ Д И :

 

 

                ПРИЗНАВА подсъдимата О.К.Й. – родена на ***г***, обл.Видин, ул. „Христо Смирненски” № 9, българин, български гражданин, с основно образование, безработна, разведена, не осъждана, ЕГН ********** за ВИНОВНА в това, че: За времето от 14.11.2012г. до 12.05.2014г. включително в условията на продължително престъпление:

            На неустановена дата между 14.11.2012г. и 30.11.2014г. в гр. Брегово дала съгласието си пълнолетният Е.Т.З., ЕГН **********, без да е сключил брак да живее на съпружески начала в гр. Брегово, Видинска обл. с дъщеря й В.В.Д., ЕГН: **********, не навършила 16-годишна възраст, с което като родител, майка оставила дъщеря си В.В.Д. ЕГН **********, намираща се под родителски грижи без надзор и достатъчно грижа и с това създала опасност за нейното душевно развитие

 

            и на 12.05.2014г. в гр. Видин, в съучастие с В.Д.Т. ***, като съизвършител, чрез подписване на пълномощно № 5359/12.05.2014г. пред Надежда Ангелова, нотариус в район Видин. Рег. № 028 на нотариалната камара, с което упълномощава Е.Т.З., ЕГН ********** да пътува и пребивава в страната и чужбина неограничено с детето  В.В.Д., ЕГН **********, с което дала съгласието си пълнолетният Е.Т.З., ЕГН **********, без да е сключил брак, да заживее на съпружески начала от 30.05.2014г. до неустановена дата между 01.06.2015г. и 30.06.2015г. в гр. Содерхам, Кралство Швеция и от неустановена дата между 01.06.2015г. и 30.06.2015г. до 08.02.2016г. в гр. Сандвикен, Кралство Швеция в гр. с дъщеря й В.В.Д., ЕГН: **********, не навършила 16-годишна възраст, с което като родител, майка оставила дъщеря си В.В.Д., ЕГН: **********, намираща се под родителски грижи без надзор и достатъчно грижа и с това създала опасност за нейното душевно развитие – престъпление по чл. 182, ал. 1, предл. І, във вр. с чл. 20, ал. 2, във вр. с чл. 26, ал.1от НК, като на осн.чл.78а от НК я освобождава от наказателна отговорност и й  налага административно наказание глоба в размер на 1000 лв.  

 

               ПРИЗНАВА подсъдимия В.Д.Т. – роден на ***г. в гр.Видин, живущ *** /”Никола Петков”/ № 13, българин, български гражданин, със средно образование, безработен, разведен, не осъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че:

               На 12.05.2014г. в гр. Видин, в съучастие с О.К.Й. ***, като съизвършител, чрез подписване на пълномощно № 5359/12.05.2014г. пред Надежда Ангелова, нотариус в район Видин, Рег. № 028 на нотариалната камара, с което упълномощава Е.Т.З., ЕГН ********** да пътува и пребивава в страната и чужбина неограничено с детето  В.В.Д., ЕГН **********, с което дал съгласието си пълнолетният Е.Т.З., ЕГН **********, без да е сключил брак, да заживее на съпружески начала от 30.05.2014г. до неустановена дата между 01.06.2015г. и 30.06.2015г. в гр. Содерхам, Кралство Швеция и от неустановена дата между 01.06.2015г. и 30.06.2015г. до 08.02.2016г. в гр. Сандвикен, Кралство Швеция в гр. с дъщеря му В.В.Д., ЕГН: **********, не навършила 16-годишна възраст, с което като родител, баща оставил дъщеря си В.В.Д., ЕГН: **********, намираща се под родителски грижи без надзор и достатъчно грижа и с това създал опасност за нейното душевно развитие – престъпление по чл. 182, ал. 1, предложение  І, във вр. с чл. 20, ал. 2 от НК, като  

на осн.чл.78а от НК го освобождава от наказателна отговорност и му  налага административно наказание „Глоба” в размер на 1000 лв.                 

 

Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана пред ВОС в 15-дневен срок от днес.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Версия за печат
Свързани страници