Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
мотиви по АНД № 646-2017

М О Т И В И към Решение № 355 от 13.06.2017 година по АНД № 646 по описа за 2017 година на Районен съд – гр.Видин

 

            Делото е образувано по постановление на Районна прокуратура – гр.Видин за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание на основание чл.78-А от НК на Я.В.Г. *** с ЕГН ********** за извършено от него престъпление по чл.191, ал.1 от НК.

            Видинската районна прокуратура не е взела становище в съдебното заседание.

            Обвиняемият А. е дал обяснения в хода на досъдебното производство, признал се е за виновен и не е отрекъл авторството на стореното.

            От събраните по делото писмени и гласни доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, съдът приема за установено следното от фактическа страна:

Обв.Г. и С. Р. В. с ЕГН ********** заживели заедно на семейни начала на 01.02.2016г. в дома на родителите на обв.Г. ***. По това време момичето не било навършило 16-годишна възраст. На 04.04.2017г. от съвместното им съжителство е родено детето К. Я. В.. Г. и В. нямат сключен граждански брак.  

Тази фактическа обстановка се доказва по категоричен и безспорен начин от събраните в наказателното производство писмени и гласни доказателства към Постановлението на Районна прокуратура – гр.В. № 497/2017 от 04.05.2017г.: материалите по досъдебно производство № ЗМ 280/2017г. на РУ МВР–В.: социален доклад за оценка на постъпил сигнал, удостоверение за раждане, писмо от ДСП АСП-В., докладна записка, справка за съдимост и карта за обвиняемо лице, показанията на свидетелите В., И. и Г., както и обясненията на обвиняемия Г., между които няма противоречия, допълват се и си кореспондират, за което съдът ги възприема и кредитира относно това, което той е възприел за несъмнено установено и безспорно доказано.

            От така установеното съдът приема, че обвиняемият е осъществил състава на престъплението по чл.191, ал.1 от НК, както от обективна, така и от субективна страна. От обективна страна той на 01.02.2016г. в с.Новоселци, обл.В., като пълнолетно лице, без да е сключил брак, заживял на съпружески начала с лице от женски пол, а именно С. Р. В. с ЕГН **********, ненавършило 16-годишна възраст. От субективна страна той е сторил това при форма на вината пряк умисъл, съзнавал е обществено-опасния характер на деянието и неговите обществено-опасни последици и е искал тяхното настъпване. За формата на вината се прави извод от конкретното поведение на извършителя, което обективира и неговото субективно, вътрешно отношение към деянието. За описаното престъпление е предвидена наказателна отговорност лишаване от свобода за срок до две години или пробация, както и обществено порицание. На лице са условията на чл.78-А, ал.1 от НК. Тази норма не е прилагана преди спрямо обвиняемия. Последния не е осъждан. Същия следва да бъде освободен от наказателна отговорност и да му бъде наложено административно наказание. При индивидуализацията на наказанието съгласно разпоредбата на чл.54 от НК и за изпълнение на целите на нормата по чл.36 от НК съдът има предвид смекчаващи отговорността обстоятелства. Обвиняемият не разкрива висока степен на обществена опасност на дееца, стореното не разкрива висока степен на обществена опасност на деянието. Престъплението е за първи път. Автора не се отклонява от органите на съдебната власт и от наказателния процес, признава се за виновен и съдейства за изясняване на обективната истина. Размера на съответната глоба може да бъде от 1000лв./хиляда лева/.

Водим от горното и на основание чл.378, ал.4, т.1 от НПК съдът

постанови решението.

 

 

            РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Версия за печат
Свързани страници