Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 1422-2017

Р Е Ш Е Н И Е № 267

гр. Видин, 22.06.2017г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

          Видинският районен съд, 3- ти граждански състав в публично заседание на деветнадесети юни през две хиляди и седемнадесета година в състав:                                                                     

 

                                          Председател : Милена Стоянова

 

при секретаря Оля Петрова, като разгледа докладваното от съдия Стоянова гр. дело № 1422 по описа за 2017 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 50 от СК за развод по взаимно съгласие по молба на Т.Л.М. и М.Д.М.,***.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

  Мотивиран от горните съображения, Съдът

 

Р  Е  Ш  И:

 

         ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие гражданският брак между Т.Л.М. с ЕГН ********** *** и  М.Д.М. с ЕГН ********** ***, сключен с акт за граждански брак № 193 от 21.06.1992., издаден от Община  Видин.

        УТВЪРЖДАВА постигнатото между молителите споразумение, както следва:

                 Молителите са заявили, че нямат ненавършили пълнолетие деца от брака

                  Молителите са заявили, че нямат претенции за издръжка по между си за в бъдеще време.

                  Молителите са се съгласили семейното жилище, находящо се в гр. Видин, ул. Янтра № 13  ДА СЕ ПРЕДОСТАВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ на  М.Д.М..

                  След прекратяване на брака жената ще носи брачното си фамилно име М..

                  ОСЪЖДА М.Д.М. с ЕГН ********** да заплати окончателна държавна такса по сметка на ВРС в размер на 40.00 лева.

             Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

                 

                РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Версия за печат
Свързани страници