Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
присъда по НОХД № 1295-2016

ПРИСЪДА

№   ...............

гр. Видин, 20,06.2017 г.

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

Видинският районен съд наказателна колегия на двадесети юни две хиляди и седемнадесета година в открито съдебно заседание, в следния състав:      

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНДРЕЙ ДЕЧЕВ

 

при секретаря: В.КИРИЛОВА и с участието на прокурора К. Кайзеров  разгледа докладваното от СЪДИЯ ДЕЧЕВ НОХД № 1295  по описа за 2016 г. и въз основа на данните по делото и закона

ПРИСЪДИ:

ПРИЗНАВА подсъдимия М.М.Т. – роден на ***г***, обл. Видин, ул. „Чавдар” № 14, българин, български гражданин, вдовец, осъждан, със средно образование, безработен, с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 26.02.2016г. в гр. Видин противозаконно повредил отвесните стени на четири стаи с обща разгъната площ от 180 кв.м. на апартамент, находящ се в гр. Видин, ул. „Княз Дондуков” №9, ет. 1, собственост на С.П.П. ***, като посредством тесла изкопал дупки с неправилна форма с дълбочина от 0,5 см. до 1,5см., и площ от около 10 кв.см. всяка, с което причинил на П. имуществена вреда в размер общо на 727 /седемстотин двадесет и седем/ лева като случая е немаловажен – престъпление по чл. 216, ал. 1, предл. 2-ро от НК, за което и на основание чл.216, ал. 1, предл. 2-ро от НК, във вр с чл.36 и чл.54 о т НК го осъжда като му налага наказание „Лишаване от свобода” за срок от ЕДНА ГОДИНА, която следва да изтърпи в затвор или затворническо общежитие от закрит тип при „строг” режим на осн.чл.57 ал.1 т.2 буква  „б” и „в” от ЗИНЗС.

ОСЪЖДА подсъдимия М.М.Т. със снета по делото самоличност на осн.чл.301 ал. 1 т. 8 о т НПК във вр. с чл.70 ал.7 от НК да изтърпи отделно неизтърпяната част от наказанието наложено по НОХД № 499/12г. на Окръжен съд Хасково от изтърпяването на което е освободен условно предсрочно с определение  № 292 от 16.06.2015г на Окръжен съд Враца, в сила от 16.06.2015г. в размер на  ЕДНА ГОДИНА, СЕДЕМ МЕСЕЦА и ДВАНАДЕСЕТ ДНИ, които следва да изтърпи в затвор или затворническо общежитие от закрит тип при „строг” режим на осн.чл.57 ал.1 т.2 буква  „б” и „в” от ЗИНЗС.

 

На осн.чл.59 ал.1. т.1 от НК приспада времето през което подсъдимия е бил задържан от изтърпяване на наказанието Лишаване от свобода.

Осъжда подсъдимия М.М.Т. да заплати на С.П.П. със снета по делото самоличност сумата от 727.00 лв., представляващи обезщетение за нанесените са деянието имуществени вреди, ведно със законната лихва считано от датата на увреждането до окончателното изплащане, както и направените по делото разноски в размер на 300,00 лв., представляващи възнаграждение за повереник, като отхвърля гражданския иск в частта му до пълния предявен размер от 3 000 лв. като неоснователен.

 Осъжда подсъдимия М.М.Т. да заплати по сметка на ОД МВР Видин сумата 77,28 /седемдесет и седем лева и двадесет и осем стотинки/ лева, изразходвана за изготвяне на експертиза.

ОСЪЖДА подсъдимия М.М.Т. да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ВРС сумата от 60,00 лв. представляваща разноски за вещо лице по съдебното производство, както и сумата от 50,00 лв.представляваща държавна такса върху уважения размер на гражданския иск.

Връща на собственика А.Т.С. вещественото доказателство 1 бр.тесла.приложено към делото.

Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана пред ВОС в 15-дневен срок от днес.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Версия за печат
Свързани страници