Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
споразумение по НОХД № 884-2017

П Р О Т О К О Л

                                        гр.Видин,  21,06, 2017г.

Година 2017                                                                                 гр. Видин

Видински  районен съд    НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ          ІV състав

На двадесет и първи юни                                две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНДРЕЙ ДЕЧЕВ

 

 

СЕКРЕТАР: ВЕРОНИКА КИРИЛОВА

ПРОКУРОР: МАРКОВА

Сложи за разглеждане докладвано от  с ъ д и я  ДЕЧЕВ  НОХД № 884  по описа за 2017 година.

          На именното повикване в  15,00    ч .  се явиха:

 

ПОДСЪДИМИЯТ А.С.,  редовно призован, се явява лично и с адв.З. Е.-Ц., определена за служебен защитник от досъдебното производство.

Съдът О П Р Е Д Е Л И :  

НАЗНАЧАВА за служебен защитник на подсъдимия А.С. адв. З. Е. –Ц..

СВИДЕТЕЛ Ц. П. . редовно уведомен се явява.

ВЕЩО ЛИЦЕ К. Л. редовно уведомен се явява лично.

            В залата се явява преводач от български на арабски и обратно А. Д.с.

             ПОДСЪДИМИЯТ- Съгласен съм да ми превежда преводач А. Д.. Заявява че се отказвам от писмен превод и ще ползвам само устен такъв от арабски на български и обратно.

            СЪДЪТ снема самоличност на преводача.

А. Д.- 52г.,  без дела и родства.         

Съдът му напомни отговорността за даване на верен превод.

ПРОКУРОРЪТ: Налице са законовите предпоставки за даване ход на делото.

ЗАЩИТАТА :Да се даде ход на делото. С представителя на ВРП сме постигнали споразумение.

ПОДСЪДИМИЯТ: Да се даде ход на делото

След като изслуша становището на страните СЪДЪТ намира, че са налице законовите предпоставки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, с оглед на което СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

СЪДЪТ снема самоличност на подсъдимия.

А.С. роден на ............. в гр.Хасака, Сирия, сирийски гражданин, без адрес в РБ, основно образование, безработен, неженен, неосъждан.

СЪДЪТ разяснява правата на подсъдимия.

ПОДСЪДИМИЯТ: Разбирам правата си, не правя отводи.Получил съм препис от обвинителния акт преди повече от 7 дни.

ПРОКУРОРЪТ: Нямаме искания по реда на чл.275 от НПК. Постигнали сме споразумение  

ЗАЩИТАТА : Нямаме искания по реда на чл.275 от НПК.С представителя на ВРП  сме постигнали съгласие за споразумение, съгласували сме основните параметри, считаме че то не противоречи на Закона и морала.

ПОДСЪДИМИЯТ: Присъединявам се.

СЪДЪТ като съобрази, че страните нямат искания по реда на чл. 275 от НПК

ОПРЕДЕЛИ

ДАВА ХОД на СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ ПО РЕДА НА ГЛАВА 29 от НПК.

 ЗАЩИТАТА : Моля да одобрите споразумението, което предлагаме на Прокуратурата, съгласно което подсъдимия А.С. роден на ............ в гр.Хасака, Сирия, сирийски гражданин, без адрес в РБ, основно образование, безработен, неженен, неосъждан СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН В ТОВА ЧЕ 1. На 18,06,2017г. На ГКПП-Дунав мост Видин-Калафат направил опит да излезе през границата на страната на Р.България в Р.Румъния без разрешение на надлежните органи на властта, като деянието е останало недовършено, поради независещи от дееца причини-престъпление по чл.279, ал.1, във вр. с чл. 18, ал.1 от НК, като на същото основание и във връзка с чл.36 и чл.54 от НК да му се наложи наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ МЕСЕЦА И ГЛОБА В РАЗМЕР НА 100 лв.

На осн.чл.66 ал.1 от НК да се отложи изтърпяване на наложеното наказание ЛОС за срок ТРИ ГОДИНИ считано от влизане на споразумението в сила.

2.На 18.08.2017г. на ГКПП Дунав мост Видин-Калафат на излизане от Р.България към Р.Румъния при гранична проверка пред старши полицай Ц. П. И. противозаконно си служил с официални документи- германско разрешително за пътуване № ========. и германско разрешително за пътуване ............. на името на А. А., роден на 03,06,1990г. в Сирия, с цел да заблуди длъжностно лице-престъпление по чл.318 от НК, като на същото основание и във връзка с чл.36 и чл.54 от НК да му се наложи  наказание „Лишаване от свобода” за срок от ТРИ МЕСЕЦА.  

На осн.чл.66 ал.1 от НК отлага изтърпяване на наложеното наказание ЛОС за срок ТРИ ГОДИНИ считано от влизане на споразумението в сила

На осн.чл.23 от НК да се определи едно общо наказание за изтърпяване като му налага най-тежкото измежду наложените по-горе, а именно    наказание „Лишаване от свобода” за срок от ТРИ МЕСЕЦА И глоба в размер на 100 лв.

На осн.чл.66 ал.1 от НК  да се отложи изтърпяване на наложеното наказание ЛОС за срок ТРИ ГОДИНИ считано от влизане на споразумението в сила.

 

  Подсъдимия А.С. да заплати на държавата по сметка на ОДМВР ВИДИН сумата 57,72лв. изразходвана за изготвяне на   комплексна експертиза.

Веществените доказателства: германско разрешително за пътуване № ==========. и германско разрешително за пътуване № ............ на името на А. А. роден на 03,06,1990г да се изпрати на Посолството на Федерална република Германия в Р.България.

ПОДСЪДИМИЯТ: Признавам се за виновен по така повдигнатото обвинение. Разбирам последиците от споразумението. Съгласен съм с тези последици. Отказвам се от разглеждане на делото по общия ред. Доброволно подписах споразумението.

ПРОКУРОРЪТ: Моля да  приемете и одобрите постигнатото споразумението. Същото не противоречи на Закона и Морала.

 

                                   С П О Р А З У М Е Л И   СЕ:

 

 

 

ПРОКУРОР:                                                    ПОДСЪДИМ:

            /М./                                                                            /А.С./

 

                                                                                         ЗАЩИТНИК

                                                                                              /адв. З.Е.-Ц./

 

                                  

СЪДЪТ след като се запозна с текста на днес представеното  споразумение  намира, че са налице предпоставките за неговото одобряване. В тази връзка СЪДЪТ отчете че деянието не спада сред уредените от разпоредбата на чл.381 ал.2 от НПК, че споразумението е изготвено в предписаната от Закона форма, че споразумението има изискуемото от Закона съдържание, което не противоречи на Закона и Морала, поради което и на основание чл.384, вр.чл.382, ал.7 и чл.24, ал.3 от НПК СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ

ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по силата на което подсъдимият А.С. роден на ............... в гр.Хасака, Сирия, сирийски гражданин, без адрес в РБ, основно образование, безработен, неженен, неосъждан СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това че:1. На 18,06,2017г. На ГКПП-Дунав мост Видин-Калафат направил опит да излезе през границата на страната на Р.България в Р.Румъния без разрешение на надлежните органи на властта, като деянието е останало недовършено, поради независещи от дееца причини-престъпление по чл.279, ал.1, във вр. с чл. 18, ал.1 от НК, като на същото основание и във връзка с чл.36 и чл.54 от НК му налага наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ МЕСЕЦА И ГЛОБА В РАЗМЕР НА 100 лв.

На осн.чл.66 ал.1 от НК отлага изтърпяване на наложеното наказание ЛОС за срок ТРИ ГОДИНИ считано от влизане на споразумението в сила.

2.На 18.08.2017г. на ГКПП Дунав мост Видин-Калафат на излизане от Р.България към Р.Румъния при гранична проверка пред старши полицай Ц. П. И. противозаконно си служил с официални документи- германско разрешително за пътуване № ............. и германско разрешително за пътуване № ............. на името на А. А. роден на 03,06,1990г. в Сирия, с цел да заблуди длъжностно лице-престъпление по чл.318 от НК, като на същото основание и във връзка с чл.36 и чл.54 от НК му налага наказание „Лишаване от свобода” за срок от ТРИ МЕСЕЦА.  

На осн.чл.66 ал.1 от НК отлага изтърпяване на наложеното наказание ЛОС за срок ТРИ ГОДИНИ считано от влизане на споразумението в сила

На осн.чл.23 от НК определя едно общо наказание за изтърпяване като му налага най-тежкото измежду наложените по-горе, а именно    наказание „Лишаване от свобода” за срок от ТРИ МЕСЕЦА И глоба в размер на 100 лв.

На осн.чл.66 ал.1 от НК отлага изтърпяване на наложеното наказание ЛОС за срок ТРИ ГОДИНИ считано от влизане на споразумението в сила.

 

ОСЪЖДА подсъдимия А.С. да заплати на държавата по сметка на ОДМВР ВИДИН сумата 57,72лв. изразходвана за изготвяне на   комплексна експертиза.

Веществените доказателства: германско разрешително за пътуване № ............... и германско разрешително за пътуване ............. на името на А. А., роден на ........... да се изпрати на Посолството на Федерална република Германия в РБългария.

 

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 884/ 17г. по описа на ВРС.  

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

На преводача А. Д. съдът определя възнаграждение в размер на 40.00 лв.платимо от бюджета на съда за което да се издаде РКО.

 

   Протоколът изготвен в с.з. и приключи в  15,30   часа.

                                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ:

                                                               

                                                              СЕКРЕТАР:

Версия за печат
Свързани страници