Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
споразумение по НОХД № 553-2017

                                                           П Р О Т О К О Л

                                        гр.Видин,  21,06, 2017г.

Година 2017                                                                                 гр. Видин

Видински  районен съд    НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ          ІV състав

На двадесет и първи юни                                две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНДРЕЙ Д.

                                СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:1.  И.Р.

                                                                               2.  Ф.П.

 

СЕКРЕТАР: ВЕРОНИКА КИРИЛОВА

ПРОКУРОР: И.

Сложи за разглеждане докладвано от  с ъ д и я  Д.  НОХД №  553   по описа за 2017 година.

          На именното повикване в    12,05  ч .  се явиха:

 

ПОДСЪДИМИЯТ Г.Ц.М., редовно призован,  се явява.  Явява адв.Ц.И.,  с пълн.по делото.  

 

СВИДЕТЕЛИТЕ

 

В.М.Т., редовно призован,  се явява.

Г.  П. Ц., нередовно призован, не се явява.

А.Д.Н., редовно призован, се явява.

 

Д.М.Й., редовно призован, не  се явява.

 

ВЕЩО ЛИЦЕ Г.Н.Д., редовно призован,  не се явява.

 

           

ЗАЩИТАТА :Да се даде ход на делото. С представителя на ВРП сме постигнали споразумение.

ПОДСЪДИМИЯТ: Да се даде ход на делото

След като изслуша становището на страните СЪДЪТ намира, че са налице законовите предпоставки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, с оглед на което СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

СЪДЪТ снема самоличност на подсъдимия.

Г.Ц.М. ЕГН ********** роден на ........... в с.Покрайна, обл.Видин, българин, български гражданин, основно образование, вдовец, пенсионер, живущ ***3, неосъждан, л.к. ........... изд. 22,2,2017 МВР Видин.

 

СЪДЪТ разяснява правата на подсъдимия.

ПОДСЪДИМИЯТ: Разбирам правата си, не правя отводи.Получил съм препис от обвинителния акт преди повече от 7 дни.

ПРОКУРОРЪТ: Нямаме искания по реда на чл.275 от НПК. Постигнали сме споразумение  

ЗАЩИТАТА : Нямаме искания по реда на чл.275 от НПК.С представителя на ВРП  сме постигнали съгласие за споразумение, съгласували сме основните параметри, считаме че то не противоречи на Закона и морала.

ПОДСЪДИМИЯТ: Присъединявам се.

СЪДЪТ като съобрази, че страните нямат искания по реда на чл. 275 от НПК

ОПРЕДЕЛИ

ДАВА ХОД на СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ ПО РЕДА НА ГЛАВА 29 от НПК.

 ЗАЩИТАТА : Моля да одобрите споразумението, което предлагаме на Прокуратурата, съгласно което подсъдимия  Г.Ц.М. ЕГН ********** роден на 27,03,1948г. в с.Покрайна, обл.Видин, българин, български гражданин, основно образование, вдовец, пенсионер, живущ ***3, неосъждан СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН В ТОВА ЧЕ На 29,09,2016г. на общински път”VID-1042” между с.Покрайна и с.Гомотарци обл.Видин държал в себе си огнестрелно оръжие – 1 бр. видоизменен газ-сигнален пистолет марка „Blow”, модел”2000”, турско производство, калибър 9мм. с отстранена фабрично поставена в цевта му преграда /муфа, дифузьор/ и 1бр. патрон с набита оловна съчма в отвора  гилзата, представляващ самоделен боеприпас, кал.9мм., предназначен за стрелба с видоизменени газ-сигнални оръжия от същия калибър, които имат дулен пробег, без да има за това надлежно разрешение по чл.50 ал.3 от ЗОБВВПИ-престъпление по чл.339 ал.1 от НК, във вр.с чл.50 ал.3 от ЗОБВВПИ- , поради което и на основание същия текст и във вр. с чл. 55 ал.1 т.1 НК и е съгласен на  наказание „Лишаване от свобода” за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА.

На осн чл.66 ал.1 от НК да се  отлага изтърпяване на наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ считано от влизане на споразумението в сила.

 

Да се ОТНЕМЕ в полза на държавата веществените доказателства:  огнестрелно оръжие – 1 бр. видоизменен газ-сигнален пистолет марка „Blow”, модел”2000”, турско производство, калибър 9мм. с отстранена фабрично поставена в цевта му преграда /муфа, дифузьор/ и 1бр. патрон с набита оловна съчма в отвора  гилзата, представляващ самоделен боеприпас, кал.9мм., предназначен за стрелба с видоизменени газ-сигнални оръжия от същия калибър, които имат дулен пробег, находящи се на съхранение в   КОС при РУ Видин.

  Подсъдимият М. следва да заплати на държавата по сметка на ОДМВР ВИДИН сумата 27,31 лв. изразходвана за изготвяне на експертиза.

 

ПОДСЪДИМИЯТ: Признавам се за виновен по така повдигнатото обвинение. Разбирам последиците от споразумението. Съгласен съм с тези последици. Отказвам се от разглеждане на делото по общия ред. Доброволно подписах споразумението.

ПРОКУРОРЪТ: Моля да  приемете и одобрите постигнатото споразумението. Същото не противоречи на Закона и Морала.

 

                                   С П О Р А З У М Е Л И   СЕ:

 

 

 

ПРОКУРОР:                                                ПОДСЪДИМ:

 /И./                                                                           /Г.М./

                                                                                  ЗАЩИТНИК

                                                                                                          /Ц.И./

 

                                  

СЪДЪТ след като се запозна с текста на днес представеното  споразумение  намира, че са налице предпоставките за неговото одобряване. В тази връзка СЪДЪТ отчете че деянието не спада сред уредените от разпоредбата на чл.381 ал.2 от НПК, че споразумението е изготвено в предписаната от Закона форма, че споразумението има изискуемото от Закона съдържание, което не противоречи на Закона и Морала, поради което и на основание чл.384, вр.чл.382, ал.7 и чл.24, ал.3 от НПК СЪДЪТ

 

ОПРЕДЕЛИ

 

ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по силата на което подсъдимият Г.Ц.М. ЕГН ********** роден на 27,03,1948г. в с.Покрайна, обл.Видин, българин, български гражданин, основно образование, вдовец, пенсионер, живущ ***3, неосъждан СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН В ТОВА ЧЕ На 29,09,2016г. на общински път”VID-1042” между с.Покрайна и с.Гомотарци обл.Видин държал в себе си огнестрелно оръжие – 1 бр. видоизменен газ-сигнален пистолет марка „Blow”, модел”2000”, турско производство, калибър 9мм. с отстранена фабрично поставена в цевта му преграда /муфа, дифузьор/ и 1бр. патрон с набита оловна съчма в отвора  гилзата, представляващ самоделен боеприпас, кал.9мм., предназначен за стрелба с видоизменени газ-сигнални оръжия от същия калибър, които имат дулен пробег, без да има за това надлежно разрешение по чл.50 ал.3 от ЗОБВВПИ-престъпление по чл.339 ал.1 от НК, във вр.с чл.50 ал.3 от ЗОБВВПИ , поради което и на основание същия текст и във вр. с чл. 55 ал.1 т.1 НК му налага наказание „Лишаване от свобода” за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА.

На осн чл.66 ал.1 от НК отлага изтърпяване на наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ считано от влизане на споразумението в сила.

 

ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства:  огнестрелно оръжие – 1 бр. видоизменен газ-сигнален пистолет марка „Blow”, модел”2000”, турско производство, калибър 9мм. с отстранена фабрично поставена в цевта му преграда /муфа, дифузьор/ и 1бр. патрон с набита оловна съчма в отвора  гилзата, представляващ самоделен боеприпас, кал.9мм., предназначен за стрелба с видоизменени газ-сигнални оръжия от същия калибър, които имат дулен пробег, находящи се на съхранение в   КОС при РУ Видин.

ОСЪЖДА подсъдимия да заплати на държавата по сметка на ОДМВР ВИДИН сумата 27,31 лв. изразходвана за изготвяне на експертиза.

 

На осн.чл.24, ал.3  от НК, СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 553/17г. по описа на ВРС.  

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

На съдебните заседатели възнаграждението ще бъде определено съгласно вътрешните правила на ВРС.

 

   Протоколът изготвен в с.з. и приключи в 12,15    часа.

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                  СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ 1

                                                                                                        2

                                                              СЕКРЕТАР:

Версия за печат
Свързани страници