Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
споразумение по НОХД № 840-2017

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

 

гр. Видин, 20.06. 2017г.

 

 

Видинският районен съд………………………...….............в публично

съдебно заседание на 20 юни 2017 година.

          Председател: МАРИЕЛА ЙОСИФОВА

                         Съдебни заседатели: 1.Л.Г.

                    2.Н. НИКОЛОВА-И.

при участието на секретаря………Красимира И.

прокурора  Красен Кайзеров...……….сложи за разглеждане

НДОХ  840..……....................  по описа за 2017год. докладвано

от Съдия ЙОСИФОВА.

На именното повикване в  14.25 часа се явиха:

За Районна прокуратура Видин прокурор Красен Кайзеров.

Подсъдимият З.Н.Г.- редовно призован чрез РП се явява лично и с адв.Борислав Николов, упълномощен с пълномощно от днес.

Свидетелите

Е.Г.А.- редовно призован, чрез РП-налице.

Ц.П.М.- редовно призован, чрез РП-налице.

Вещото лице Г.Н.Д.- редовно призован-налице.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО.

         ПРОКУРОРЪТ: Моля да дадете ход на делото.

         Адв.Б.Николов: Също. Моля да се даде ход на делото.

          ПОДСЪДИМИЯТ Г.: Да се даде ход на делото.

         СЪДЪТ намира, че няма пречки да се даде ход на делото, за което

                                       ОПРЕДЕЛИ:

                            ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО  

              Снема самоличността на подсъдимия.

              З.Н.Г., роден на ***год. в гр.Видин, с постоянен адрес-***, и с настоящ адрес ***, българин, български гражданин, неженен, средно образование,  неосъждан,  безработен, ЕГН- **********.

              Самоличността на подсъдимия се сне по данни от лична карта № 646680718 издадена на 17.09.2016год. от МВР-Видин, след което същата се върна на подсъдимия.

              Самоличността се сне по данни от делото.

              СНЕМА самоличността на свидетелите:

    Е.Г.А.- 33год.,б.р.

              Ц.П.М. –23год., б.р.

              На свидетелите се напомни отговорността по чл.290 от НК и същите обещаха да говорят истината, след което се изведоха от залата.   

             Снема самоличността на вещото лице.

             Г.Н.Д. -38год.,б.р.

            На вещото лице се напомни отговорността по чл.291 от НК и същия обеща да даде вярно и безпристрастно заключение.

              На основание чл.274, ал.1 от НПК на страните се разясни правото им на отводи срещу членовете на състава, както и правата по чл.275 от НПК.     

              ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания по чл.274. Със защитата на подсъдимия сме сключили споразумение, поради което моля да освободите свидетелите.

             Адв.Борислав Николов: Също. Нямам искания за отводи. По хода на съдебното следствие заявявам, че сме постигнали споразумение с обвинението.

   Подсъдимия Г.: Нямам искания за отводи на състава. Желая да се гледа делото и да се сключи споразумение. Получил съм препис от обвинителният акт в срок.

С оглед становищата на страните и предвид постигнатото от тях съгласие за разглеждане на делото по реда на глава 29 от НПК, съдът счита, че явилите се свидетели и вещото лице следва да бъдат освободени, за което

                                ОПРЕДЕЛИ:

Освобождава явилите се свидетели и вещото лице.

ПРОКУРОРЪТ: Постигнали сме споразумение със  защитника на подсъдимия З.Н.Г. по силата на което, подсъдимият    З.Н.Г., роден на ***год. в гр.Видин, с постоянен адрес-***, и с настоящ адрес ***, българин, български гражданин, неженен, средно образование,  неосъждан,  безработен, ЕГН- ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че  на 07.06.2017год., в гр.Видин, обл.Видин около 12.15часа в района на варов възел „Виолина”, държал в себе си огнестрелно оръжие – 1 бр. видоизменен газ- сигнален пистолет  марка „Екол”, модел”Туна”, кал.8мм, с фабр.№ ЕТ-10-11-1540 с отстранена фабрично поставена предпазна муфа и боеприпаси- 3броя самоделни боеприпаси с гилза от халостен патрон, кал.8мм за газ сигнално оръжие с поставена сачма в отвора на гилзата, без да има за това надлежно разрешение по чл.50, ал.3 от ЗОБВВПИ- престъпление по чл.339 ал.1, предл.ІІ от НК във връзка с чл.50, ал.3 от ЗОБВВПИ за което и на основание чл.339 ал.1, предл.ІІ от НК във връзка с чл.50, ал.3 от ЗОБВВПИ във връзка с чл.55, ал.1,т.1 от НК  и  чл.36 от НК подсъдимият З.Н.Г. със снета по делото самоличност  се съгласява да му се наложи и да изтърпи наказание „Лишаване от свобода” за срок от ТРИ МЕСЕЦА, изпълнението на което на основание чл.66, ал.1 от НК се отложи за срок от  ТРИ ГОДИНИ.

Подсъдимият З.Н.Г. със снета по делото самоличност  се съгласява Вещественото доказателство- 1 бр. видоизменен газ- сигнален пистолет  марка „Екол”, модел”Туна”, кал.8мм, с фабр.№ ЕТ-10-11-1540  и боеприпаси – ДА СЕ ОТНЕМЯТ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА И ДА СЕ УНИЩОЖАТ.

Подсъдимия З.Н.Г. със снета по делото самоличност  се съгласява да заплати в полза на Държавата по сметка на ОД МВР ВИДИН сумата в размер на 41.96лв. / четиридесет и един лв. И 96ст./ лева, изразходвана за експертизи и възнаграждение на вещи лица на досъдебно производство.

 

           Моля съда да съобрази, че така предложеното споразумение не противоречи на закона и морала, да одобри същото и да прекрати съдебното производство.

 

Адв. Б.Николов: Предложеното споразумение е всеобхватно и отговаря на изискванията на Закона, моля съда да го одобри.

ПОДСЪДИМИЯТ Г.: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Наясно съм с последиците от споразумението, съгласен съм с него. Отказвам се от разглеждане на делото по общия ред. Заявявам, че доброволно ще подпиша споразумението.

На основание чл.382,ал.6 от НПК, Съдът вписва съдържанието на окончателното споразумение.

Подсъдимият  З.Н.Г., роден на ***год. в гр.Видин, с постоянен адрес-***, и с настоящ адрес ***, българин, български гражданин, неженен, средно образование,  неосъждан,  безработен, ЕГН- ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че  на 07.06.2017год., в гр.Видин, обл.Видин около 12.15часа в района на варов възел „Виолина”, държал в себе си огнестрелно оръжие – 1 бр. видоизменен газ- сигнален пистолет  марка „Екол”, модел”Туна”, кал.8мм, с фабр.№ ЕТ-10-11-1540 с отстранена фабрично поставена предпазна муфа и боеприпаси- 3броя самоделни боеприпаси с гилза от халостен патрон, кал.8мм за газ сигнално оръжие с поставена сачма в отвора на гилзата, без да има за това надлежно разрешение по чл.50, ал.3 от ЗОБВВПИ- престъпление по чл.339 ал.1, предл.ІІ от НК във връзка с чл.50, ал.3 от ЗОБВВПИ за което и на основание чл.339 ал.1, предл.ІІ от НК във връзка с чл.50, ал.3 от ЗОБВВПИ във връзка с чл.55, ал.1,т.1 от НК  и  чл.36 от НК подсъдимият З.Н.Г. със снета по делото самоличност  се съгласява да му се наложи и да изтърпи наказание „Лишаване от свобода” за срок от ТРИ МЕСЕЦА, изпълнението на което на основание чл.66, ал.1 от НК се отложи за срок от  ТРИ ГОДИНИ.

Подсъдимият З.Н.Г. със снета по делото самоличност  се съгласява Вещественото доказателство- 1 бр. видоизменен газ- сигнален пистолет  марка „Екол”, модел”Туна”, кал.8мм, с фабр.№ ЕТ-10-11-1540  и боеприпаси – ДА СЕ ОТНЕМЯТ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА И ДА СЕ УНИЩОЖАТ.

Подсъдимия З.Н.Г. със снета по делото самоличност  се съгласява да заплати в полза на Държавата по сметка на ОД МВР ВИДИН сумата в размер на 41.96лв. / четиридесет и един лв. и 96ст./ лева, изразходвана за експертизи и възнаграждение на вещи лица на досъдебно производство.

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

 

ПОДСЪДИМ:                                                          АДВОКАТ:

 

/З.Г./                           /БОРИСЛАВ НИКОЛОВ/

 

                                               ПРОКУРОР:

                                                           /КРАСЕН КАЙЗЕРОВ/

 

 

Съдът намира, че така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала. Същото е допустимо с оглед разпоредбите на чл.381,ал.2 от НПК. Със същото не са причинени имуществени вреди които да са репарирани, за което и на основание чл.384,ал.1 във връзка с чл.382, ал.7 от НПК,

съдът ОПРЕДЕЛИ:  

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между представителя на РП- Видин, подсъдимия Г.   и адвокат защитника му адв.Борислав Николов от АК-Видин.

Споразумението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

Прекратява производството по НДОХ № 840/2017г. по описа на Видински районен съд.

 На съдебните заседатели ще се заплати възнаграждение съобразно заповед на Председателя на Районен съд-Видин.

 

 

 

            Протоколът написан в съдебно заседание на 20.06.2017г. и заседанието завърши в 14.40часа.

 

 

       РАЙОНЕН СЪДИЯ:                              СЪД.ЗАСЕДАТЕЛИ:1.

 

                                                                                                             2.

Версия за печат
Свързани страници